Resmi Gazete’de bugün (11.09.2020)

Resmi Gazete’de bugün (11.09.2020)

Resmi Gazete’de bugün (11.09.2020)

11 Eylül 2020 Tarihli ve 31241 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE YÖNETIM KISMI

YÖNETMELİKLER

–– Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2946)
–– Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumları Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği
–– Karayolu haricinde tercih edilen Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlar İçin Gaz ve Partikül Halindeki Kirletici Emisyon Hudutları ve Tip Onayı ile İlgili lüzumlulikler Hakkında Yönetmelik (2016/1628/AB)
–– Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Basın Duyuru Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

BILDIRILER

–– Tütün Mamulleri, Makaron, Yaprak Sigara Kâğıdı ve Alkollü İçkilerde Eser İzleme Sistemi Uygulama Genel Bildirisi
–– Borçlanma Aracı Sahipleri Şurası Bildirimi (II-31/A.1)

YARGI KISMI

ANAYASA DURUŞMASI KARARLARI

–– Anayasa Duruşmasının 11/6/2020 Tarihli ve E: 2019/2, K: 2020/28 Sayılı Kararı
–– Anayasa Duruşmasının 25/6/2020 Tarihli ve E: 2020/22, K: 2020/34 Sayılı Kararı
–– Anayasa Duruşmasının 10/6/2020 Tarihli ve 2014/7804 Müracaat Numaralı Kararı

DUYURU KISMI

a – Yargı Duyuruları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale Duyuruları
c – Çeşitli Duyurular
– T.C. Merkez Bankasınca tespit edilen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Pahaları

Beğen

Film izle