Resmi Gazete’de bugün (10.09.2020)

Resmi Gazete’de bugün (10.09.2020)

Resmi Gazete’de bugün (10.09.2020)

10 Eylül 2020 Tarihli ve 31240 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE YÖNETIM KISMI

YÖNETMELİKLER

–– Askerî Yargı Hâkim Adayları ile Avukat ve Noter Adaylarının Türkiye Adalet Akademisindeki iş Öncesi Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Adalet Akademisi Müracaat Konseyleri ve Komitelerinin Kuruluş, Çalışma Yöntem ve Temelleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Adalet Akademisi Genel Şurası Çalışma Metot ve Asılları ile Kontrol Şurası Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Adalet Akademisi Hizmetlerinden Yararlanma ve Fiyatlara Ait Tarz ve Asıllar Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Adalet Akademisi Işçisi Misyonda Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
–– Türkiye Adalet Akademisi Uzmanlık Programı Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Adalet Akademisi Yayın Heyeti Çalışma Adap ve Asılları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Adalet Akademisi Idare Heyeti Çalışma Yol ve Asılları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Ulusal Savunma Üniversitesi Akademik Çalışanın Seçimi, Atanması, Misyonları ve görevde Yükseltilmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ulusal Savunma Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Manisa Celal Bayar Üniversitesi Ölçme ve Kıymetlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

BILDIRI

–– Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Bildirisi

KARAR

–– Evcil Hayvan Genetik Kaynakları Tescil Komitesi Kararı

YARGI KISMI

ANAYASA DURUŞMASI KARARLARI

–– Anayasa Duruşmasının 23/7/2020 Tarihli ve 2017/26532 Müracaat Numaralı Kararı
–– Anayasa Duruşmasının 23/7/2020 Tarihli ve 2017/31619 Müracaat Numaralı Kararı

SAYIŞTAY KARARLARI

–– Sayıştay Genel Şurasının 07/09/2020 Tarihli ve 5440/2 ve 5440/3 Sayılı Kararları

DUYURU KISMI

a – Yargı Duyuruları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale Duyuruları
c – Çeşitli Duyurular
– T.C. Merkez Bankasınca tespit edilen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Bedelleri

3 Beğen

Film izle