Resmi Gazete’de bugün (09.09.2020)

Resmi Gazete’de bugün (09.09.2020)

Resmi Gazete’de bugün (09.09.2020)

09 Eylül 2020 Tarihli ve 31239 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE YÖNETIM KISMI

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– İzmir İli, Çiğli, Menemen ve Foça İlçeleri içerisindeki Kimi Tamamen doğal Sit Alanlarının Muhafaza Statülerinin Yine Kıymetlendirilmesi neticesinde Kimi Alanın Kesin Korunacak duyarlı Alan Olarak Tescil ve Duyuru Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2941)
–– İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2942)
–– 22/8/2020 Tarihinde yaşanan Sel ve Heyelan sebebiyle Afete Maruz Kalan Giresun İli, Doğankent İlçesinde Muhtaçlık Duyulan Konut, Toplumsal Donatı, Okul ve İdari Binaların Üretimi Gayesiyle Kimi Taşınmazların Toplu Konut Yönetimi Başkanlığı Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2943)
–– Giresun İli, Dereli İlçesi, Dereli ve Kuşluhan Mahalleleri Sonları İçerisinde yer alan ve Kimi Alanın Riskli Alan Duyuru Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2944)

YÖNETMELİKLER

–– İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2945)
–– Tarım Sigortaları Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Marmara Üniversitesi Translasyonel Tıp Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Trakya Üniversitesi Tamamen doğal Afet Idaresi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

DUYURU KISMI

a – Artırma, Eksiltme ve İhale Duyuruları
b – Çeşitli Duyurular
– T.C. Merkez Bankasınca tespit edilen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Kıymetleri

1 Beğenmekten Vazgeç

Film izle