Resmi Gazete’de bugün (09.01.2022)

Resmi Gazete’de bugün (09.01.2022)

Resmi Gazete’de bugün (09.01.2022)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– Afyon Kocatepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARI

–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Herkes Tarafından Bi̇li̇nenları Kurulunun 06/01/2022 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/7585] Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Deği̇şi̇k İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Tespi̇t Edi̇len Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

1 Beğenmekten Vazgeç