Resmi Gazete’de bugün (08.10.2020)

Resmi Gazete’de bugün (08.10.2020)

Resmi Gazete’de bugün (08.10.2020)

08 Ekim 2020 Tarihli ve 31268 Sayılı Resmi Gazete

TBMM KARARLARI

1263 Hudut, Şümul, Ölçü ve Vakti Cumhurbaşkanınca Takdir ve Tespit Edilmek Üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Birleşmiş Milletlerin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde İcra Ettiği Harekat ve Misyonlar içerisinde Yurt Dışına Gönderilmesi ve Cumhurbaşkanınca Verilecek Müsaade ve Belirlenecek Temeller Çerçevesinde Bu Kuvvetlerin Kullanılması İçin Verilen Müsaadenin Mühletinin Anayasanın 92’nci Hususu Uyarınca 31/10/2020 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Uzatılmasına Dair Karar
1264 Hudut, Şümul ve Ölçüsü Cumhurbaşkanınca Belirlenecek Türk Silahlı Kuvvetleri Ögelerinin, 1701 (2006) Sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu Kararı ve 880 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararıyla Tespit Edilen Prensipler içerisinde 31/10/2020 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Daha Unıfıl’e İştirak Etmesi ve Bununla İlgili lüzumlu Düzenlemelerin Cumhurbaşkanınca Yapılması İçin Anayasanın 92’nci Hususu Uyarınca Müsaade Verilmesine Dair Karar‑
1265 Şahsî Bilgileri Muhafaza Şurası Üyelikleri İçin Yapılan Seçime Dair Karar

YÜRÜTME VE YÖNETIM KISMI

YÖNETMELİKLER

–– Mersin Üniversitesi Genç Teşebbüsçü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Mimar Sinan Hoş Sanatlar Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

BILDIRIMLER

–– Tam Fatura Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin Faaliyet Müsaadesinin İptal Edilmesine Ait Karar
–– Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin Ödeme ve Menkul Değer Mutabakat Sistemi İşleticiliği Faaliyetlerine Ek Olarak Yürütebileceği Başka Faaliyetlere Ait Karar

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca tespit edilen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Kıymetleri

2 Beğen

Film izle