Resmi Gazete’de bugün (08.09.2020)

Resmi Gazete’de bugün (08.09.2020)

Resmi Gazete’de bugün (08.09.2020)

08 Eylül 2020 Tarihli ve 31238 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE YÖNETIM KISMI

YÖNETMELİKLER

–– İstanbul Gelişim Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Gelişim Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

BILDIRIMLER

–– 2020 Yılı Ağustos Ayına Ilişkin Dahilde Sürece Müsaade Dokümanlarının (D1) Listesi
–– 2020 Yılı Ağustos Ayına Ilişkin Yurt İçi Satış ve Teslim Evraklarının (D3) Listesi
–– 2020 Yılı Ağustos Ayına Ilişkin Hariçte Sürece Müsaade Evraklarının (H) Listesi
–– 2020 Yılı Ağustos Ayına Ilişkin Vergi, Fotoğraf ve Harç İstisnası Dokümanlarının (Y) Listesi
–– Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde Sürece Müsaade Dokümanları Listesi

YARGI KISMI

ANAYASA DURUŞMASI KARARLARI

–– Anayasa Duruşmasının 23/7/2020 Tarihli ve 2017/38953 Müracaat Numaralı Kararı
–– Anayasa Duruşmasının 23/7/2020 Tarihli ve 2018/37392 Müracaat Numaralı Kararı

DUYURU KISMI

a – Yargı Duyuruları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale Duyuruları
c – Çeşitli Duyurular
– T.C. Merkez Bankasınca tespit edilen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Pahaları

Beğen

Film izle