Resmi Gazete’de bugün (07.10.2020)

Resmi Gazete’de bugün (07.10.2020)

Resmi Gazete’de bugün (07.10.2020)

07 Ekim 2020 Tarihli ve 31267 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE YÖNETIM KISMI

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Birtakım Unsurların 2313 Sayılı Uyuşturucu Hususların Murakabesi Hakkında Kanun Kararlarına Tabi Tutulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3061)
–– Elektrik Üretim Anonim Şirketi Ana Statüsü Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3062)
–– Cazibe Merkezleri Programı içerisinde Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3063)
–– İhracatçılara Özel Damgalı Pasaport Verilmesine Ait Asıllar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3064)
–– Mersin İli, Tarsus İlçesi, Kurbanlı ve Eskişehir Mahallelerinde yer alan Birtakım Alanların Orman Sonları Dışına Çıkartılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3065)
–– Yozgat İli, Merkez İlçe, Köseoğlu ve Medrese Mahalleleri Hudutları İçerisinde Bulanan Birtakım Taşınmazların Çapanoğlu (Büyük) Camii Etraf Düzenleme Projesinin Gerçekleştirilmesi Emeliyle Yozgat Belediye Başkanlığı Tarafından Ivedi Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3066)
–– Iğdır ve Kars Vilayetlerinde yer alan Birtakım Alanların Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3067)

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME SÜRECI

–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARI

–– Sermaye Piyasası Heyeti İkinci Başkanlığına, Lider Vekilliğine ve Üyeliklerine Yapılan Atamalar Hakkında Karar (Karar: 2020/438)

YÖNETMELİKLER

–– Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– 2313 Sayılı Uyuşturucu Hususların Murakabesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Tehlikeli Unsurların Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

BILDIRIMLER

–– Su Kirliliği Denetimi Yönetmeliği İdari Yordamlar Bildiriminde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri
–– Su Kirliliği Denetimi Yönetmeliği örnek Alma ve Tahlil Metodları Bildirisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri
–– Vergi Yordam Kanunu Genel Bildirimi (Sıra No: 520)

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 17/7/2020 Tarihli ve E: 2020/44, K: 2020/41 Sayılı Kararı

İLÂN KISMI

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca tespit edilen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Kıymetleri

2 Beğen

Film izle