Resmi Gazete’de bugün (07.09.2020)

Resmi Gazete’de bugün (07.09.2020)

Resmi Gazete’de bugün (07.09.2020)

07 Eylül 2020 Tarihli ve 31237 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE YÖNETIM KISMI

YÖNETMELİKLER

–– Çankırı Karatekin Üniversitesi Ağız ve Diş Sıhhati Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Kilis 7 Aralık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Imtihan Yönetmeliği

DUYURU KISMI

a – Artırma, Eksiltme ve İhale Duyuruları
b – Çeşitli Duyurular
– T.C. Merkez Bankasınca tespit edilen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Bedelleri

1 Beğen

Film izle