Resmi Gazete’de bugün (06.10.2020)

Resmi Gazete’de bugün (06.10.2020)

Resmi Gazete’de bugün (06.10.2020)

06 Ekim 2020 Tarihli ve 31266 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE YÖNETIM KISMI

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Bayburt İli, Merkez İlçe Sonları İçerisinde yer alan Kızıltepe Uluçayır Fosil 2 Tamamen doğal Sit Alanının Müdafaa Statüsünün Yine Kıymetlendirilmesi neticesinde Gösterilen Alanın Kesin Korunacak duyarlı Alan Olarak Tescil ve Duyuru Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3052)
–– Bartın İli, Ulus İlçesi Hudutları İçerisinde yer alan Ulukaya Şelaleleri Tamamen doğal Sit Alanının Müdafaa Statüsünün Tekrar Kıymetlendirilmesi neticesinde Gösterilen Alanın Kesin Korunacak duyarlı Alan Olarak Tescil ve Duyuru Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3053)
–– Gümüşhane İli, Kürtün İlçesi Hudutları İçerisinde yer alan Uluköy Çifteköprü Tamamen doğal Sit Alanının Muhafaza Statüsünün Yine Kıymetlendirilmesi neticesinde Gösterilen Alanın Kesin Korunacak duyarlı Alan Olarak Tescil ve Duyuru Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3054)
–– Uşak İli, Ulubey İlçesi Hudutları İçerisinde yer alan Kemiklitepe Fosil Yatakları Tamamen doğal Sit Alanının Muhafaza Statüsünün Yine Kıymetlendirilmesi neticesinde Gösterilen Alanın Kesin Korunacak duyarlı Alan Olarak Tescil ve Duyuru Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3055)
–– Yalova İli, Altınova İlçesi Sonları İçerisinde yer alan Hersek Lagünü Tamamen doğal Sit Alanının Müdafaa Statüsünün Tekrar Kıymetlendirilmesi neticesinde Gösterilen Alanın Kesin Korunacak duyarlı Alan Olarak Tescil ve Duyuru Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3056)
–– Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi Hudutları İçerisinde yer alan Kız Adası Tamamen doğal Sit Alanının Müdafaa Statüsünün Yine Kıymetlendirilmesi neticesinde Gösterilen Alanın Kesin Korunacak duyarlı Alan Olarak Tescil ve Duyuru Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3057)
–– Ankara İli, Kızılcahamam İlçesi Sonları İçerisinde yer alan Abacı Peribacaları Tamamen doğal Sit Alanının Muhafaza Statüsünün Tekrar Kıymetlendirilmesi neticesinde Gösterilen Alanın Kesin Korunacak duyarlı Alan Olarak Tescil ve Duyuru Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3058)
–– Ankara İli, Kızılcahamam İlçesi Hudutları İçerisinde yer alan Soğuksu Ulusal Parkı Ağaç Fosilleri Tamamen doğal Sit Alanının Muhafaza Statüsünün Yine Kıymetlendirilmesi neticesinde Gösterilen Alanın Kesin Korunacak duyarlı Alan Olarak Tescil ve Duyuru Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3059)
–– Ankara İli, Çamlıdere İlçesi Sonları İçerisinde yer alan Pelitçik Fosil Ormanı Tamamen doğal Sit Alanının Müdafaa Statüsünün Yine Kıymetlendirilmesi neticesinde Gösterilen Alanın Kesin Korunacak duyarlı Alan Olarak Tescil ve Duyuru Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3060)

YARGIÇLAR VE SAVCILAR ŞURASI KARARLARI

–– Yargıçlar ve Savcılar Heyetine Ilişkin Kararlar

YÖNETMELİK

–– Ozon Katmanını İncelten Hususlara Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KONSEY KARARI

–– Güç Piyasası Düzenleme Heyetinin 05/10/2020 Tarihli ve 9598 Sayılı Kararı

YARGI KISMI

ANAYASA DURUŞMASI KARARI

–– Anayasa Duruşmasının 22/7/2020 Tarihli ve 2017/21761 Müracaat Numaralı Kararı

DUYURU KISMI

a – Yargı Duyuruları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale Duyuruları
c – Çeşitli Duyurular
– T.C. Merkez Bankasınca tespit edilen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Pahaları

2 Beğen

Film izle