Resmi Gazete’de bugün (05.10.2020)

Resmi Gazete’de bugün (05.10.2020)

Resmi Gazete’de bugün (05.10.2020)

05 Ekim 2020 Tarihli ve 31265 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE YÖNETIM KISMI

YÖNETMELİKLER

–– Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Arel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Imtihan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Lokman Tabip Üniversitesi Kas ve Hudut Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Trakya Üniversitesi Özel yetenekliler Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Ufuk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

DUYURU KISMI

a – Yargı Duyuruları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale Duyuruları
c – Çeşitli Duyurular
– T.C. Merkez Bankasınca tespit edilen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Bedelleri

2 Beğen

Film izle