Resmi Gazete’de bugün (04.09.2020)

Resmi Gazete’de bugün (04.09.2020)

Resmi Gazete’de bugün (04.09.2020)

04 Eylül 2020 Tarihli ve 31234 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE YÖNETIM KISMI

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– 22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun Süreksiz 10 uncu Hususunun Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Mühletlerin 17/9/2020 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2930)
–– Kamu çalışanlarına Ödenecek Artırım ve Tazminatlara Ait Kararda Değişiklik Yapılması ve aynı Kararın 2020 senesinde da Uygulanmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2931)
–– 3213 Sayılı Maden yasasına Ekli (3) Sayılı Tablo içerisinde IV. Küme Madenlerden Altın ve Gümüş İçin tespit edilen Devlet Hakkı Oranlarının %25 Artırımlı Olarak Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2932)
–– Rize İli, Merkez İlçe, Muradiye Beldesi Hudutları İçerisinde yer alan Birtakım Taşınmazların “her sene 100 Bin Yeni Toplumsal Konut Projesi” içerisinde Toplu Konut Yönetimi Başkanlığı Tarafından Çabuk Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2933)
–– 22/8/2020 Tarihinde yaşanan Sel ve Heyelan sebebiyle Afete Maruz Kalan Giresun İli, Doğankent İlçesinde Gereksinim Duyulan Konutların Üretimi Gayesiyle Birtakım Taşınmazların Toplu Konut Yönetimi Başkanlığı Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2934)
–– 22/8/2020 Tarihinde yaşanan Sel ve Heyelan sebebiyle Afete Maruz Kalan Giresun İli, Dereli İlçesinde Gereksinim Duyulan Konutların Imali Hedefiyle Birtakım Taşınmazların Toplu Konut Yönetimi Başkanlığı Tarafından Çabuk Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2935)
–– Birtakım Yükseköğretim Kurumlarına Ilişkin Dolu ve Boş Öğretim Elemanı Takımlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2020/418)
–– Birtakım Yükseköğretim Kurumları ile Yükseköğretim Üst Kuruluşlarına Ilişkin Dolu ve Boş Memur Takımlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2020/419)

YÖNETMELİKLER

–– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası Fotoğraf, Sinema ve Karikatür Arşivi, Standı ve Eğitimi Yönetmeliği
–– Fenerbahçe Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

BILDIRI

–– 4688 Sayılı Kamu personelleri Sendikaları ve Toplu Mukavele Kanunu Yeterince Kamu personelleri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye sayılarına Ait 2020 Eylül İstatistikleri Hakkında Bildiri

DUYURU KISMI

a – Yargı Duyuruları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale Duyuruları
c – Çeşitli Duyurular
– T.C. Merkez Bankasınca tespit edilen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Kıymetleri

2 Beğen

Film izle