Resmi Gazete’de bugün (03.09.2020)

Resmi Gazete’de bugün (03.09.2020)

Resmi Gazete’de bugün (03.09.2020)

03 Eylül 2020 Tarihli ve 31233 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE YÖNETIM KISMI

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Antalya İli, Kepez ve Muratpaşa İlçeleri Hudutları İçerisinde yer alan Düden Şelalesi ve Çayı Tamamen doğal Sit Alanının Muhafaza Statüsünün Yine Kıymetlendirilmesi neticesinde, Gösterilen Alanların Kesin Korunacak duyarlı Alan Olarak Tescil ve Duyuru Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2918)
–– Muğla İli, Bodrum İlçesi Sonları İçerisinde yer alan Ortakent-Dağbelen-Konacık Tamamen doğal Sit Alanının Muhafaza Statüsünün Yine Kıymetlendirilmesi neticesinde, Gösterilen Alanın Kesin Korunacak duyarlı Alan Olarak Tescil ve Duyuru Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2919)
–– Şanlıurfa İli, Eyyübiye İlçesi, Yusufpaşa Mahallesi Hudutları İçerisinde Yer Alan Birtakım Taşınmazların Imali Planlanan Meydan Projesinin Acilen Hayata Geçirilmesi Hedefiyle Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2920)
–– Daima Misyonla Yurt haricinde yer alan Memurlara Ödenecek Aylıklara Ait Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2921)
–– Bilecik İli Sonları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Arıcaklar KÖK-Söğütçük Kümesi Güç Nakil Hattı”nın Imali Maksismiyle Birtakım Taşınmazların Türkiye Elektrik dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Çabuk Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2922)
–– 154 kV Pancar TM-DDY Cumaovası TM Güç İletim Sınırı Projesi içerisinde Kimi Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2923)
–– Amasya Vilayetinde yer alan Birtakım Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2924)
–– Samsun-Kalın Demiryolu Sınırı Modernizasyon Projesi içerisinde Demiryolu Sınırının 154. Kilometresi Civarındaki Heyelanların Önlenmesi ve Hat Güvenliğinin Sağlanması Hedefiyle, Amasya İli, Merkez İlçe, Büyükkızılca Köyü Sonları İçerisinde Yer Alan Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Muhdesatın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2925)

YÖNETMELİKLER

–– Fahri Trafik Müfettişliği Misyon ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Jandarma Genel Komutanlığı İnsangücü Muhtaçlığının Planlanması Hakkında Yönetmelik
–– Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığı Işçisine Misyonlarında Kullanılmak Üzere Bedeli Mukabili Zatî Demirbaş Tabanca Satışına Dair Yönetmelik

BILDIRIMLER

–– Ulusal iş herkes tarafından bilinenlarına Dair Bildiri (No: 2020/22)
–– Ulusal iş herkes tarafından bilinenlarına Dair Bildirimde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim (No: 2020/23)
–– Ulusal iş herkes tarafından bilinenlarına Dair Bildiride Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri (No: 2020/24)

YARGI KISMI

ANAYASA DURUŞMASI KARARI

–– Anayasa Duruşmasının 2/6/2020 Tarihli ve 2016/14347 Müracaat Numaralı Kararı

DUYURU KISMI

a – Yargı Duyuruları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale Duyuruları
c – Çeşitli Duyurular
– T.C. Merkez Bankasınca tespit edilen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Bedelleri

2 Beğenmekten Vazgeç

Film izle