Resmi Gazete’de bugün (02.09.2020)

Resmi Gazete’de bugün (02.09.2020)

Resmi Gazete’de bugün (02.09.2020)

02 Eylül 2020 Tarihli ve 31232 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE YÖNETIM KISMI

ATAMA KARARI

–– Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Lider (Guvernör) Yardımcılığına, Emrah ŞENER’in Atanması Hakkında Karar (Karar: 2020/417)

YARGIÇLAR VE SAVCILAR HEYETI KARARI

–– Yargıçlar ve Savcılar Heyeti Genel Heyetinin 01/09/2020 Tarihli ve 130 Sayılı Kararı

YÖNETMELİKLER

–– Ulusal Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İhracata Yönelik Devlet Yardımları içerisinde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere Ait Yöntem ve Asıllar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Tıbbi Aygıt Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

BILDIRIM

–– Kontrat Dışı Üretilen Tütünlerin Açık Artırma Formülü ile Alım Satımına Ait Yol ve Temeller Hakkında Bildirim

YARGI KISMI

ANAYASA DURUŞMASI KARARI

–– Anayasa Duruşmasının 2/6/2020 Tarihli ve 2017/21825 Müracaat Numaralı Kararı

DUYURU KISMI

a – Yargı Duyuruları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale Duyuruları
c – Çeşitli Duyurular
– T.C. Merkez Bankasınca tespit edilen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Bedelleri

1 Beğen

Film izle