Resmi Gazete’de bugün (01.10.2020)

Resmi Gazete’de bugün (01.10.2020)

Resmi Gazete’de bugün (01.10.2020)

01 Ekim 2020 Tarihli ve 31261 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE YÖNETIM KISMI

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Silifke-Mut Devlet Yolunun 11+500.00-12+000.00 Kilometreleri Ortasında yaşanan Heyelan Daha sonra Bölgedeki Çalışmaların Bir An Evvel Tamamlanarak Yolun Trafiğe Açılması Hedefiyle Kimi Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Müştemilatın Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Ivedi Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3035)
–– Hatay İli, Antakya İlçesi, General Şükrü Kanatlı Mahallesinde yer alan Kimi Taşınmazların Tarihi özeni Haiz Kimi Yapıların Turizme Kazandırılması Gayesiyle Hatay Yatırım İzleme ve Uyum Başkanlığı Tarafından Ivedi Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3036)

YÖNETMELİKLER

–– Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer Tehdit ve Tehlikelere Dair Misyon Yönetmeliği (Karar Sayısı: 3033)
–– Coğrafik Bilgi Sistemi Uzmanlığı Yönetmeliği (Karar Sayısı: 3034)
–– Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine Ait Tarz ve Temeller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Disiplin Konseyleri ve Amirleri Hakkında Yönetmelik
–– İstanbul Medeniyet Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kafkas Üniversitesi Ömür Bilimleri ve Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Kapadokya Üniversitesi İhale Yönetmeliği
–– Sanko Üniversitesi İhale Yönetmeliği

KONSEY KARARLARI

–– Güç Piyasası Düzenleme Konseyinin 30/09/2020 Tarihli ve 9579, 9580 ve 9581 Sayılı Kararları

YARGI KISMI

ANAYASA DURUŞMASI KARARI

–– Anayasa Duruşmasının 22/7/2020 Tarihli ve 2017/28013 Müracaat Numaralı Kararı

DUYURU KISMI

a – Yargı Duyuruları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale Duyuruları
c – Çeşitli Duyurular
– T.C. Merkez Bankasınca tespit edilen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Kıymetleri

4 Beğenmekten Vazgeç

Film izle