QNB Finansbank Hemenal Finansman’daki paylarını satacak

QNB Finansbank Hemenal Finansman’daki paylarını satacak

QNB Finansbank Hemenal Finansman’daki paylarını satacak

QNB Finansbank, Pazartesi günü Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üstünden yaptığı duyuruda Hemenal Finansman’daki paylarının tamamını satacağını açıkladı.

Yapılan açıklamanın metni şu halde:

Bankamız İdare Heyeti’nce, QNB Finansbank küme şirketleri ile beraber sermayesinin % 100’üne sahip yer aldığımuz Hemenal Finansman A.Ş.’ndeki toplam 70.000.000,00 TL nominal bedelli paylarımızın tamamının satılmasına karar verilmiş olup bu kapsamda, Bankamız’a ilişkin 69.999.996,00 TL nominal bedelli payın OYAK Portföy İdaresi A.Ş. Dördüncü Teşebbüs Sermayesi Yatırım Fonuna satışı için bir hisse devranı kontratı imzalanmıştır. Pay evre bedeli Kapanış Tarihi evvelsindeki son aysonu bilançosundaki özkaynak fiyatına nazaran belirlenecektir. Şirket paylarının devranı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan lüzumlu müsaadelerin alınmasını müteakip gerçekleştirilecektir.

3 Beğenmekten Vazgeç

Film izle