PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı – Azaltımı Süreçlerine Ait Bildirim

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı – Azaltımı Süreçlerine Ait Bildirim

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı – Azaltımı Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Artırımına Ait İdare Şurası Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İdare Konseyi Karar Tarihi 09.10.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 4.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 2.112.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 2.534.400.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Hisse Küme Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Hisse Alma Fiyatı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Hisse Alma Oranı (%) Kar Hissesinden Bedelsiz Hisse Alma Meblağı (TL) Kar Hissesinden Bedelsiz Hisse Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Kümesi Verilecek Menkul Değer Nevi
A Kümesi, PETKM, TRAPETKM91E0 2.111.999.999,999 422.400.000,000 20,00000 A Kümesi A Kümesi, PETKM, TRAPETKM91E0 Nâma
C Kümesi, Süreç Görmüyor, TREPTKM00019 0,001

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Hisse Alma Fiyatı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Hisse Alma Oranı (%) Kar Hissesinden Bedelsiz Hisse Alma Meblağı (TL) Kar Hissesinden Bedelsiz Hisse Alma Oranı (%)
TOPLAM 2.112.000.000 422.400.000,000 20,00000

Bildirilmesi Gereken Öteki Konular
Tadil Edilecek Ana Mukavele Husus No 6 ve 8

Ek Açıklamalar
02.10.2020 tarihli Firmasımiz Olağan Genel Konseyi’nin, Firmasımiz çıkarılmış sermayesinin %20’si oranında bedelsiz hissenin ortaklarımıza temettü olarak dağıtılması kararı doğrultusunda
– 4.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde Firmasımizin 2.112.000.000- TL çıkarılmış sermayesinin 2.534.400.000- TL’ye yükseltilmesine,
– 422.400.000 TL’lik artışın 2019 yılı karından karşılanmasına,
– Bedelsiz olarak ihraç edilecek hisselerin 9. Tertip A kümesi nama olmasına,
– Ortaklarımızın elinde bulundurdukları beher paya %20 oranında bedelsiz pay dağıtılmasına,
– Bu dağıtımın, Şirket sermayesine iştirak oranlarına nazaran bedelsiz olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu’nda kayden yapılmasına,
– Mevzu ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Konseyi ve ilgili öbür kurumlardan müsaade alınmasına karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880592

BIST

2 Beğen

Film izle