OPEC: Global güç talebi 2045’te günlük 361 milyon varil petrol eş bedeline yükselecek

OPEC: Global güç talebi 2045’te günlük 361 milyon varil petrol eş bedeline yükselecek

OPEC: Global güç talebi 2045’te günlük 361 milyon varil petrol eş bedeline yükselecek

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) 2045 yılına kadar global iktisat, petrol ve güç talebi ile arzına ait orta ve uzun vadeli varsayımlarını içeren “2020 Dünya Petrol Görünümü” raporuna nazaran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını güç ve petrol talebinde şuana dek yaşanan en sert düşüşe yol açtı.

Geçen yılın kasım ayından bu yana piyasanın gibisi görülmemiş bir dönüşüme şahit olduğu belirtilen rapora nazaran, salgın 1930’larda yaşanan Büyük Buhran’dan bu yana yaşanan en büyük ekonomik gerilemeye yol açtı.

Rapora nazaran, 2045’e kadar evvellikli olarak Paris Mutabakatı maksatlarına odaklanan siyasetler, yenilenebilir güç kaynaklarına dönüşümü desteklemeye ve sera gazı emisyonlarını azaltmaya devam edecek.

Bu yıl yaşanan önemli düşüşe karşın, geçen yıl günlük 289 milyon varil petrol eş bedeli seviyesinde olan global birincil güç talebi, 2045’te günlük 361 milyon varil petrol eş kıymetine ulaşacak.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) üyesi olmayan ülkelerin güç talebi 2045’e kadar günlük 76,5 milyon varil petrol eş bedeli artarken, OECD ülkelerinin talebi ise günlük ortalama 4,4 milyon varil petrol eş pahası azalacak.

yükselen güç talebinde, yükselen nüfusu ve ekonomik büyümesiyle Hindistan, Çin ve öbür gelişmekte olan ülkeler anahtar rol oynayacak. OECD üyesi gelişmiş ülkeler ise güç verimliliği ve düşük karbonlu teknolojilerin kullanımına yönelik çalışmalarını ağırlaştıracak. Bunun sonucu olarak, güç talebinin hemen hemen yarısı Hindistan ve Çin’den gelecek.

– Petrol, 2045’te de dünya güç karışımında en çok hisseye sahip olacak

Petrol, 2045’e kadar global güç karışımda en çok hisseye sahip kaynak olarak kalmaya devam edecek. Geçen yıl global güç talebinin yüzde 31’ini oluşturan petrol, 2045’e kadar güç talebinde yüzde 27’lik hisseye sahip olacak. Petrolü, yüzde 25’lik hisseyle Tamamen doğal gaz ve yüzde 20’lik hisseyle kömür takip edecek.

Rapora nazaran, salgının tesirlerinin azalması durumunda petrol talebi 2021’de yine canlanacak. Bilhassa orta vadede sıhhatli büyüme oranlarının beklenmesi, 2025’te petrol talebinin günlük 94,4 milyon varil petrol eş bedeline ve 2045’te günlük 99,5 milyon varil petrol eş pahasına ulaşmasına neden olacak.

Tamamen doğal gaz ise 2019-2045 senelerinda en çok büyüyen fosil kaynak olacak. Global Tamamen doğal gaz talebi, yükselen kentleşme, endüstriyel taleplerdeki artış ve elektrik üretiminde kömüre kıyasla yükselen rekabet gücüyle yükselmeye devam edecek.

Böylece, geçen yıl günlük ortalama 67 milyon varil petrol eş pahası seviyesinde olan global gaz talebi, 2045’te günlük 91 milyon varil petrol eş kıymetine ulaşarak, birincil güç karışımına en çok katkı sağlayan ikinci kaynak olacak.

– Talebin düştüğü tek kaynak kömür olacak

Birincil güç karışımında en büyük hisseye sahip ikinci kaynak olan kömür, kelam konusu periyotta talebin düştüğü tek birincil güç kaynağı olacak.

dünya çapında kömür santrallerinin pek çok, yenilenebilir güç ve Tamamen doğal gaz santralleriyle değiştirilirken, kömüre talep 2045’e kadar her sene ortalama yüzde 0,3 azalacak. Bu düşüşte, karbon azaltımı gayesiyle gelişmekte olan bölgelerde güç verimli teknolojilerin yaygınlaştırılması tesirli olacak. Global düşüşe karşın Hindistan’ın kömür talebi kelam konusu periyotta yıllık ortalama yüzde 2,6 artış gösterecek.

– En büyük artış yenilenebilir kaynaklarda

Rapora nazaran, güneş, rüzgar ve jeotermal üzere yenilenebilir güç kaynakları ise en çok büyüyen kaynaklar olmaya devam edecek. Bu kaynaklara talep, her sene ortalama yüzde 6,6 artış göstererek, günlük 25 milyon varil petrol eş pahasına yükselecek. Yenilenebilir kaynaklar bu büyüme süratiyle öteki tüm kaynakları geride bırakacak.

Kelam konusu periyotta, elektrik üretimindeki artış ise ortalama birincil güç talebindeki artıştan çok daha büyük olacak. Birincil güç talebinin yıllık ortalama yüzde 0,9 artması beklenirken, elektrik üretimi ise yıllık ortalama yüzde 2,2 artacak.

– Havacılık dalının petrol talebi 2023’te toparlanacak

Bunun yanı sıra, geçen yıl günlük 44,4 milyon varil seviyesinde olan kara yolu nakliyeciliği kaynaklı petrol talebinin 2045’e kadar günlük 47 milyon varile ulaşması bekleniyor.

Rapora nazaran, Kovid-19 hastalığından en çok etkilenen ve bu yıl yüzde 50 gerileme gösteren havacılık bölümünün petrol talebi ise 2019’daki düzeylerine Lakin 2023-2024 senelerinda ulaşabilecek. Havacılık kesiminin petrol talebinin orta vadede yaşanan düşüşe karşın uzun soluklu zamanda toparlanacağı öngörülüyor.

AA

2 Beğen

Film izle