Milli Emlak Uzmanı Nasıl Olunur?

Milli Emlak Uzmanı Nasıl Olunur?

Milli Emlak Uzmanı Nasıl Olunur?

Milli Emlak Uzmanı Nasıl Olunur?, Herkese Merhabalar online bankacı okurları bu paylaşımımızda siz değerli okurlarımız için Milli Emlak Uzmanı Nasıl Olunur? başlığı altında tüm araştırılan bilgileri paylaşmaya çalıştık.

Milli Emlak Uzmanı Nasıl Olunur?

2021 Güncel:

 • Milli Emlak Uzmanlarının Görev ve Sorumlulukları
 • Milli Emlak Uzmanlığı Başvuru Şartları
 • 2021 Yılı Milli Emlak Uzmanlık Sınavları
 • Sınav Değerlendirmesi
 • Atamada İstenen Belgeler
 • Milli Emlak Uzmanları Ne İş Yapar?
 • 2021 Yılı Milli Emlak Uzman Maaşları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aracılığıyla Resmi Gazete‘de yürürlüğe giren Milli Emlak Uzmanlığı Yönetmeliği ile milli emlak uzmanlığı giriş sınavının ayrıntı kısmı belirlendi. Yönetmelikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere işe alınacak milli emlak uzmanlığına giriş şartları ve ayrıntı kısmı bulunmaktadır. Milli Emlak Genel Müdürlüğü kadrolarına atanacak olan milli emlak uzmanlığı ve yardımcısı girişi sınavında başarılı olanlar Milli emlak uzmanlığı kadroların atanırlar. Milli Emlak Uzmanı olabilmek için yaş, öğrenim alanı şartları ve giriş sınavının esasları bu sene yeniden düzenlendi. Sınav tarihi 1 ay öncesinde Resmi Gazete’den açıklamalmaktadır.  

Milli Emlak Uzmanlarının Görev ve Sorumlulukları

Milli Emlak Uzmanlığı alanından istihdam edebilmek için uzman ve uzman yardımcılığının görev ve sorumluklukları bulunmaktadır. Uzman ve Uzman yardımcıları Milli Emlak birimlerinde görevlendirilir ve görev ve sorumlulukları şu biçimdedir;

(1) Uzmanların Görevleri; 

 • Bağlı olduğu bakanlığın görevlerini yerine getirmek ve çalışmalarda uzmanlık hizmetlerini sağlamak,
 • Bakanlığın görev alanı çerçevesinde Ar-Ge hizmetlerini sağlamak
 • Mevzuat takibi yapmak ve bu mevzuatla alakalı çalışmalarda bulunmak
 • Yurt içi ve yurt dışı toplantıları ile ilgili bilgiye sahip olmak, toplantılara ve çalışmalara katılmak
 • Meslek alanında güncel bilgileri takip etmek
 • Uzman olarak uzman yardımcılarına katkıda bulunmak
 • Bunlara benzer görevleri yerine getirmekle görevli ve sorumludur.

(2) Uzman Yardımcılarının Görevleri;

 • Çalıştıkları bölümün gerekli tüm işlerine yardımcı olmak
 • Ön hazırlık, araştırma, inceleme ve gider çalışmaları yürütmek
 • Meslek alanında güncel bilgilere sahip olmak
 • Uzman yardımcıları uzman kişiler ile birlikte toplantıda bulunması
 • Uzmanların verecekleri görevlerini yapmak ve benzer görevleri yerine getirmek görev ve sorumluluklarındandır.

Milli Emlak Uzmanlığı Başvuru Şartları

Bakanlığın bünyesinde açık olan kadroya göre;

 • 657 sayılı kanununda gösterilen genel şartlara sahip olmak,
 • Hukuk, iktisat, işletme, siyasal bilgiler, mimarlık, mühendislik, fen- edebiyat bölümlerinden ve YÖK aracılığıyla kabul görmüş öğretim kurumlarından mezun olmak,
 • Geçerliliğini koruyan KPSS puanından, sınav açıklamasunda tespit edilen asgari puan türüne sahip olmak,
 • Sınavın yapılacağı yılın Ocak ayı itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak gerekir.

Başvuruda İstenenler;

Bakanlığın resmi internet sitesinden alınıp doldurulacak olan başvuru formunda adayın fotoğrafı, kişisel bilgileri, KPSS puanı, diploma belgesi ve özgeçmişiyle birlikte başvurular elektronik ortamda yapılmaktadır. Başvuru formundaki bilgi ve belgeler alakalı Bakanlıkça teyit edilmektedir.

2021 Yılı Milli Emlak Uzmanlık Sınavları

Milli emlak uzman kişilerı sınavı iki etaptan buluşmaktedir. Bunlar yazılı ve sözlü sınavlar olmak üzere ayrı ayrı değerlendirmeye alınır. Geçerli KPSS puanı esas alınarak yapılan sınav sonuçları kurul aracılığıyla değerlendirilmektedir. Adayların sorumlu bulunacağı sınav konuları sınav açıklamasunda söylenmektedir. Yazılı sınav konularında geçerli puan alan adaylar daha ardından sözlü sınava tabi tutulmaktadır. Sözlü sınavdan aldığın geçerli puanlarla birlikte kurul aracılığıyla değerlendirilen adayların atama işlemleri başlatılıyor.

Yazılı Sınav Konuları;

 • İktisat grubu: Mikro iktisat ve Makro iktisat
 • Maliye grubu: Kamu maliyesi ve Maliye politikası
 • Hukuk grubu: Anayasa hukuku, Medeni hukuk, İdari yargı, Borçlar hukuku, Ticaret hukuku, ve Ceza hukuku
 • Muhasebe grubu: Genel muhasebe

Sözlü Sınav;

 • Adayların sözlü sınavda sorulan sorulara vereceği yanıtlar içerisinde özgüveni, ikna kabiliyeti, genel kültürü, konu ile ilgili ifade kabiliyeti ve mesleğe olan uygunluğu gibi yönleri de ayrı ayrı değerlendirmeye alınmaktadır.
 • Sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınma şartı bulunmaktadır.

Sınav Değerlendirmesi

Yeterlik sınav komisyonu, atamaya yetkili amirin uygun göreceği Bakan Yardımcısı yahut görevlendireceği en az Genel Müdür Yardımcısı düzeyinde birinin başkanlığında, Daire Başkanı ve daha üst kadrolardaki personel ile en az bir Çevre ve Şehircilik Uzmanından olmak üzere,  başkan dâhil beş üyeden meydana gelir. Belirtilen unvanlara sahip bireyler içinden üç kişi daha yeterlik sınav komisyonu yedek üyesi olarak belirlenir. Gerekmesi halinde birden fazla yeterlik sınav komisyonu kurulabilir.

Yeterlik sınav komisyonu; yazılı sınav sorularının hazırlanması ve yanıtların değerlendirilmesi, sözlü sınavın yapılması, sonuçların ilan edilmesi, itirazların neticelendirılması ve sınavla alakalı diğer işlemlerin yürütülmesiyle görevlidir.

Yeterlik sınav komisyonu, kararlarını oyçokluğu ile alır, oylamada çekimser oy kullanılamaz.

Ek sınav hakkı ve başarısızlık hali

Yeterlik sınavına girmeye hak kazandığı halde sınavda başarılı olamayan yahut sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. İkinci sınavda da başarı gösteremeyen yahut sınav hakkını kullanmayan uzman yardımcısı, durumuna uygun memur unvanlı kadrolara atanır.

Atamada İstenen Belgeler

 • Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanını,
 • Adli sicil kaydı yazılı beyanını,
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanını,
 • 4 adet vesikalık fotoğrafını,
 • sınav neticesinin yazılı olarak bildirildiği tarihi takip eden on beş gün içinde Bakanlık Personel Genel Müdürlüğüne teslim ederler.

Milli Emlak Uzmanları Ne İş Yapar?

Milli emlak uzman kişilerı milli emlak genel müdürlüklerinde muhasebe ve uzman unvanlarıyla görev yapan memurlardır. Milli emlak uzmanlığı giriş sınavında başarılı olan bireyler Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı illerdeki milli emlak genel müdürlüklerine atanarak uzman kadrosunda bulunan görev alırlar. Milli emlak daire başkanlığı olmayan illerde defterdarlığa bağlı olarak çalışırlar. Görevleri ve sorumlulukları 2020 yönetmeliğine göre yeniden düzenlenmiştir. Bu bilgiler aşağıda görselde anlatılmıştır.

2021 Yılı Milli Emlak Uzman Maaşları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı göre yapacak olan yeni Milli emlak uzmanı 2021 yılı maaşlar halen belli olmamakla birlikte, 5500 TL ve üzeri olması beklenmektedir.

1 Beğen

Film izle