MESS: İşçilere yıllık yüzde 50’nin üstünde zam teklifi yaptık

MESS: İşçilere yıllık yüzde 50’nin üstünde zam teklifi yaptık

MESS: İşçilere yıllık yüzde 50’nin üstünde zam teklifi yaptık

MESS yaptığı açıklamada, “1 Eylül 2021 tarihinden bu yana geçerli olacak ilk 6 ay için yüzde 21 olan ücret artışı teklifi ile, ikinci 6 aylık enflasyon artışı beraber değerlendirildiğinde, yıllık yüzde 50’nin üstünde bir artışa tekabül eden bir teklif yaptık.” dedi.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş Sendikaları arasında devam eden ve 140 bin çalışanı kapsayan grup toplu iş sözleşmeleri görüşmeleri devam etmekte.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanması hedefiyle ücret artışı teklifini ikinci kez revize etti. MESS, 5 Ocak 2022 tarihinde yeni teklifini çalışanları temsil eden Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş Sendikalarına iletti.

MESS, 1 Eylül 2021 tarihinden bu yana geçerli olacak biçimde ilk 6 ay için ücret artışı teklifini %21’e yükseltti. İkinci 6 aylık enflasyon artışı ile beraber MESS’in yeni teklifi yıllık bazda %50 seviyesine gelmiş oldu. MESS görüşmelerin başında, ilk 6 ay için, aynı döneme yönelik enflasyon oranı %8,81 iken %12 artış teklif etmiş, 27 Aralık 2021 tarihinde ise artış teklifini %17 olarak revize etmişti. Dolasıyla, son yapılan %21’lik revize teklif ile, ikinci altı ay için beklenen enflasyon artışı beraber değerlendirildiğinde yıllık bazda toplam ücret artışı %50’nin üstünde bir konuma geldi.

İşçi sendikalarıyla görüşmelerini sürdüren MESS, çözüm odaklı bir yaklaşım ile masada uzlaşı arayışına devam etmekte. MESS kamuoyu ile yayınladığı açıklamasında, devam eden toplu iş sözleşmeleri sürecinde gelinen noktayı değerlendirdi: “MESS olarak 1 Eylül 2021’den bu yana geçerli olmak üzere ilk 6 ay için %17 olan ücret artışı teklifimizi, %21 olarak revize ettik. Sözleşmenin ikinci 6 ayında da enflasyon oranında zam yapacağız. Bu Sebeple şu ana kadar fiilen gerçekleşmiş olan 4 aylık (Eylül-Aralık 2021 dönemi için) %21,89’luk enflasyon oranı dikkate alındığında, Ocak-Şubat 2022 zamanında minimum düzeyden bile enflasyon gerçekleşse, toplamda yıllık %50’nin üstünde bir teklif paylaşıyoruz. Buna Karşın; kamuoyunda eksik yahut yanlış bilgi ile yalnızca ilk 6 ay için verilen teklifin yıllık artış olarak değerlendirildiğini ve sosyal platform aracından değişik kişi ve kurumlar tarafından böylece hatalı olarak aktarıldığını göze çarpıyor. MESS olarak bu süreci çok hassas yürütüyor, tüm çalışanlarımızı ve işverenlerimizi düşünerek ortak bir zeminde buluşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Rekabet ortamı içerisinde istihdamı korurken, herkes için sürdürülebilir refah sağlamak en mühim önceliğimiz. Bu amaçla, her zaman olduğu gibi, çalışma barışını koruyarak, sektörümüzün ve ülkemizin önünü açacak bir sözleşmeyi muhatabımız üç sendika ile masa başında uzlaşıyla imzalamak istiyoruz.”

Çalışanlarının sürdürülebilir refahının sağlanması açısından grup toplu iş sözleşmesi süreçlerini hassasiyet ile yürüttüğünü söyleyen MESS; açıklamasında, geçtiğimiz dönemlerde çalışanların faydasına yönelik hayata geçirilen uygulamalara da yer verdi: “MESS işçisi, gerek gelir seviyesi ve sosyal hakları, gerekse iş güvencesi açısından ülkemizde her zaman örnek teşkil etmiştir. Çalışma dostlarımıza yönelik sektörde bir ilk olan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, yine çalışanlarımızın lisede öğrenim gören çocukları için Türkiye’nin kendi bölgesindeki en büyük burs programı olan “MESS Yarınım” burs programı, aileleriyle ücretsiz tatil yapma olanağı sağlayan “Ortak Eğitim Programı”, çalışma dostlarımızı geleceğe hazırlayan “Yönümüz Yarın” dijital dönüşüm eğitimlerimiz, aile bütçesine doğrudan katkı sağlayan “MESST” indirim programımız gibi birçok imkan ve sosyal haklara sahip MESS işçisi, her zaman bunun yanı sıralıklı olmaya devam edecektir.”

MESS bunun yanı sıra açıklamasında, “Metali hayata dönüştüren ve ekonominin her alanına değer katan çalışma dostlarımızın bugün ve yarınları için var gücümüzle çalışıyoruz. Amacımız, metal sanayisinin büyümesini ve gelişmesini sağlamak. Bu bağlamda dijital dönüşüm çalışmalarımızı üretim ve çalışma yaşamının geleceği ışığında biçimlendirdik. Dijital dönüşüm yolculuğunda en kalitelisini yapabilmek için dünyanın en gelişmiş, en kapsamlı dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezi olan “MEXT”i ülkemize kazandırdık ve Türk Sanayisi’nin hizmetine sunduk. Dijital dönüşümün amiral gemisi olarak konumlandırdığımız MEXT’te dijital dönüşüm için ihtiyaç duyduğumuz tüm hizmetleri tek çatı altında topladık. Sektörümüzün, ülkemiz sanayisinde oynadığı kritik rolü göz önünde bulundurarak projeler üretmeye devam etmekteuz. Bu bağlamda, üyelerimizin ve çalışma dostlarımızın beklentilerini ve sürdürülebilir refah seviyesini dikkate alan, çalışma barışını ve istihdamı koruyacak bir toplu iş sözleşmesini uzlaşma ile masa başında imzalayabilmek için yapıcı adımlar atmaya devam etmekteuz. Çalışma hayatına “ben değil biz” anlayışıyla yaklaşıyoruz.” dedi.

Beğen