Merkez Bankası Kanununda ‘ haciz’ tartışması

Merkez Bankası Kanununda ‘ haciz’ tartışması

Merkez Bankası Kanununda ‘ haciz’ tartışması

Meclis Plan Bütçe Komisyonu kur korumalı Türk Lirası mevduat uygulamasında yasal altyapı oluşturan, kurumlar vergisinde 1 puanlık indirim öngören, memur ve emeklilerin maaş artışlarına ilişkin düzenlemeleri içeren, BES’te devlet katkısını yüzde 30’a çıkaran, yapım ve hizmet alım ihalelerinde fiyat farkını düzenleyen 18 maddelik yasa teklifini görüşüyor.

Dünya’dan Canan Sakarya’nın haberine göre TBMM Plan Bütçe Komisyonuna dağıtılan etki analizine göre Haziran-Aralık 2021 tarihleri arasını kapsayan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde ödenecek ek fiyat farkının ortalama 10.5 milyar lirayı bulması bekleniyor.

Elektronik Kamu Alım Platformunda Haziran- Aralık 2021 zamanında yürütülen 26 bin 789 adet sözleşmenin bedelinin 213 milyar lira olduğu, bu sürede gerçekleşen hakediş tutarının ortalama 70 milyar lira, ek fiyat farkının ise ortalama 10.5 milyar lira olduğu hesaplandı. Yapılan etki analizi çalışmasına göre; ihracatçı firmaların kurumlar vergisinde 1 puanlık indirimin 470 milyon lira, imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalara getirilen 1 puanlık indirimin maliyetinin ise 1.3 milyar lira olmak üzere toplam maliyetin 1.77 milyar lira olması bekleniyor.

Ki̇şi̇sel Emeklilik Sisteminde (BES) devlet katkısının yüzde 25’den yüzde 30’a çıkarılması daha sonra 5 yılda fon birikimine 138 milyar lira katkı yapması, devlet bütçesine yıllık 2.7 milyar gider tesiri olması, düzenlemeden 1.2 milyon katılımcının yararlanması hedefleniyor. BES’te belirli süre yer alan katılımcılara konut alımı, evlilik, eğitim gibi nedenlerle kısmen ödeme yapılmasına ilişkin düzenlemeden 7 milyon katılımcının yararlanması beklenirken, 5 yılda toplam 52 milyar lira fon birikimi tesiri olacağı hesaplandı.

45 yaş üstünün BES’e katılımına imkan veren düzenlemeden ise ortalama 3.7 milyon çalışanın faydalanabileceği, 5 yıllık zamanda fon birikimine 51 milyar lira katkısı, devlet bütçesine yılda 1.5 – 7.9 milyon lira gider tesiri yapması bekleniyor. Etki analizinde, tamamen doğalgazda kademeli tarifeye geçilmesinin meteorolojik şartlara bağlı olmakla birlikte tamamen doğalgaz sarücretinda yüzde 15 seviyesinde tasarruf sağlayacağı ve 2.5 milyar metreküp seviyesinde düşüş getireceği belirtildi.

Merkez Bankası Kanununda ‘ haciz’ tartışması

Yasa teklifinde bulunan ve Merkez Bankası Yasaya eklenen banka nezdindeki yabancı ülke merkez bankalarına ait para, alacak, mal, hak ve varlıkların haczedilemeyeceği, üzerlerine ihtiyati tedbir yahut ihtiyati haciz konulamayacağına dair birinci maddesi muhalefetin eleştirilerine yol açtı.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, bu maddeni geri çekilmesini isteyerek, bir ülkenin merkez bankasına, yabancıların paraları ya da değerlerine haciz geliyorsa o ülkenin saygınlığının olmadığın, böyle bir düzenlemenin kanun metnine konmasının Türkiye’nin saygınlığına zarar vereceğini sözlerine ekledi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ise esnafa bile haciz gitme olasılığından bahsedildiğinde hiç kimsenin o esnafa borç vermeye yanaşmadığını sözlerine ekledi

TBMM Plan Bütçe Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz ise tartışmalar üzerine “Düzenleme Merkez Bankası kaynakları değil başka merkez bankalarının bizdeki varlıklarına ilişkin “ açıklaması yaptı.

Beğen