Meclis’te kritik BES görüşmesi

Meclis’te kritik BES görüşmesi

Meclis’te kritik BES görüşmesi

Bloomberg HT Araştırma / Çağlar KUZLUKLUOĞLU

Ki̇şi̇sel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Kanun teklifinde BES’e ilişkin bulunan düzenlemelere göre;

Ki̇şi̇sel Emeklilik Sistemi içerisinde 2013 senesinde hayata geçen devlet katkısı oranı, bundan öncekilerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bildirdiğu biçimde yüzde 25’ten yüzde 30’a çıkarılıyor.

45 yaş üstü katılımcıların otomatik katılım sistemine talep etmeleri içerisinde giriş yapabilmesinin önü açılıyor.

Devlet katkısındaki yıllık üst sınır asgari ücret üstünden belirlenmeye devam etmekle birlikte, katılımcıların belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde belirli bir yılda ödedikleri katkı paylarından alakalı yılı takip eden yıllarda da devlet katkısı ödemesi almasına ve hesaplanmasına imkan tanınıyor.

BES sözleşmesinden ayrılma ve emeklilik hakkı kazanma halinde ödeme alma durumlarına ilaveten, yeni teklif ile düzenleyici kurumun belirleyeceği hal ve şartlarda katılımcıların birikimlerinin en çok yüzde 50’sini sistemden ayrılmadan ödeme olarak alabilmelerinin önü açılıyor. Buna ek olarak kısmen yapılan ödeme tutarının yüzde 25’ini aşmamak üzere devlet katkısı hesabındaki tutardan da ödeme yapılabilecek.

Borçlar Kanunu’na istinaden BES sözleşmelerinin temlik edilmesinin önü açılıyor, başka bir deyişle, BES sözleşmeleri düzenleyici kurumca belirlenecek kurallar çerçevesinde devredilebilecek.

Sigortacılık Genel Müdürlüğü ve Sigorta Denetleme Kurulu yerine Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu kuruluyor.

Beğen