MEB, Uzaktan Eğitim Çalışma Planına ait vilayetlere yazı gönderdi

MEB, Uzaktan Eğitim Çalışma Planına ait vilayetlere yazı gönderdi

MEB, Uzaktan Eğitim Çalışma Planına ait vilayetlere yazı gönderdi

Ulusal Eğitim Bakanlığı (MEB), EBA canlı sınıflarında verilecek derslerin, teknik alt yapı kurallerinin uygun olması durumunda, öğretmenlerin okulda bulunacakları günlerde eğitim kurumlarından da yapılabileceğini açıkladı.

MEB’e bağlı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, işsel ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Özel Eğitim ve klavuzluk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce Uzaktan Eğitim Çalışma Planına ait vilayetlere yazı gönderildi.

Yazıya nazaran, 31 Ağustos-18 Eylül’de eğitim kurumu yöneticileri, uzaktan eğitim planlamasını da dikkate alarak, çalışma planını uygulamak üzere tüm öğretmenlerin haftanın her günü okulda bulunmaları yerine aşikâr sayıda öğretmen yahut alan zümresinin dönüşümlü olarak eğitim kurumunda bulunmasını sağlayacak.

EBA canlı sınıflarındaki dersler, eğitim kurumu idaresince yapılacak planlama içerisinde, teknik alt yapı kaidelerinın uygun olması durumunda öğretmenlerin okulda bulunacakları günlerde eğitim kurumlarından da yapılabilecek.

Canlı derslere giren öğretmenlerin üç hafta müddetince haftada en az bir kere olmak üzere canlı ders uygulaması ve takibine yönelik planlamalar yapılacak.

Zümreler tarafından talebelerin husus ve kazanım eksiklerini gidermelerini sağlamak maksismiyle Bakanlıkça hazırlanan mevzu, kazanım ve kavrama aktiflikleri haricinde uzaktan eğitimde kullanılacak malzeme ve eğitim içerikleri planlanacak ve uygulanacak.

Uzaktan eğitim mühletince planlama ve uygulamalara ait veliler, değişik irtibat araçları kullanılarak okul idareleri ile okul klavuzluk servisleri ve şube rehber öğretmenleri tarafından bilgilendirilecek.

11. ve 12. sınıf talebelerine yönelik hazırlanan EBA Akademik Takviye Portalı incelenecek, talebelere portalın canlı derslerle tanıtımının yapılması, portalın talebelerce kullanımının yaygınlaştırılması, portal üstünden talebelerin çalışmalarının takıp edilerek, ödev yahut test atamalarının yapılması, çalışmaların raporlaştırılarak okul idaresi ile paylaşılması sağlanacak.

Hazırlık sınıfında tahsil görecek talebeler ile hazırlık sınıfını bitirip 9’uncu sınıfa geçen talebelere kritik husus ve kazanımlarla ilgili canlı ders planlaması yapılacak.

Eğitim içerikleri ve öğretim gereçleri hazırlanması, tasarlanması ve paylaşılmasına yönelik atölye çalışması yapılması maksismiyle zümreler tarafından iş planlaması yapılacak.

Ders özelinde, uzaktan eğitim sistem ve teknikleri hakkında bilgilendirmeler yapılacak. Bu kapsamda, uzaktan eğitim pedagojisi; uzaktan eğitimde buz kırma teknikleri, uzaktan eğitimde sınıf idaresi, uzaktan eğitimde pasif talebelerin görünür olmasını sağlama, uzaktan eğitimde yaşanan meseleler ve tahlil prosedürleri, uzaktan eğitimde kullanılabilecek web araçları üzerine zümre öğretmenlerince araştırma ve incelemeler yapılarak bu çalışmalara ait öğretmenlere bilgilendirme yapılması maksismiyle çalışmalar planlanacak.

klavuzluk servislerince öğretmenlere, salgın sürecinde bir yakınını kaybeden, bu süreç sebebiyle ekonomik problemler yaşayan ailelere mensup talebelere nasıl klavuzluk yapılacağına ait “Salgın Sürecinde Öğrenci Rehberliği” eğitimi verilecek.

Okul evvelsi eğitim kademesinde yerleşim yerinin genel kuralleri, çocukların hazır bulunuşluk seviyeleri ve muhtaçlıkları dikkate alınarak, eğitim programında yer alan gelişim alanları, kazanım, gösterge ve kavramlar doğrultusunda her öğretmen kendi sınıfına mahsus planları hazırlayacak.

1 Beğen

Film izle