MEB/Selçuk: Meslek liselerinin önünü açabilmek için TOBB ile ortak bir çalışma yaptık

MEB/Selçuk: Meslek liselerinin önünü açabilmek için TOBB ile ortak bir çalışma yaptık

MEB/Selçuk: Meslek liselerinin önünü açabilmek için TOBB ile ortak bir çalışma yaptık

Bakan Selçuk, Giresun’da gerçekleştirdiği ziyaretler içerisinde, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Lideri Muhiddin Gülal’ın da iştirakiyle basın mensuplarıyla bir ortaya gelerek değerlendirmelerde bulundu.

Demokrasiyle ilişkilendirilmemiş, iktisatla teması bulunmayan bir eğitimin her vakit içe kapalı ve üretimden kopuk olduğunu söyleyen Selçuk, bu nedenle eğitimin her vakit çağın ve günün marifetlerini dikkate alan, bu marifetleri kazandırmak için de hem ulusal hem de üniversal eksende insan yetiştirme amaçlarını gözeten bir kurum olması gerektiğini sözlerine ekledi

Selçuk, Türkiye’de iş lisesindeki maharet setleri ile sanayi ve hizmet dalının gereksinim duyduğu maharet setlerinin örtüşmesini hedeflediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Bu yüzden de 50’nin üstündeki kesimle birebir toplantılar yapıp, uzun müddetli çalışmalar yapıp, ‘Sanayi ve hizmet dalında marifetlerin yenilenmesine ait neye gereksiniminiz varsa bizim müfredatımız odur. Öğretim programlarımız buna ahenk sağlar. Zira bizim mezunlarımızın sizin üretimde beklediğiniz niteliklerle yüzde 100 örtüşmesi ana gayemiz.’ dedik. Bu gerçekleşti ve kesim temsilcileri kendi dijital altyapıları, otomasyon yapıları ve milletlerarası birtakım herkes tarafından bilinenları gözeterek… Misal verilecek olursa, ayakkabıcılık dalı, robotik alan, otomasyon alanı, turizm alanı, hangi alan olursa olsun her birisinin gereksinimi olan maharet havuzu ortaya konuldu ve ‘Biz bunları ders olarak istiyoruz.’ denildi. Bu sağlandı ve bunun ötesinde de ustabaşılarının derse girebilmesinin önü açıldı. Fabrikaların içine okul açılabilmesiyle ilgili bir mevzuat düzenlemesi yapıldı.”

İşsel eğitimdeki üretimden elde edilen gelirde yüzde 15 Hazine kesintisi varken bunun yüzde 1’e indiğini anımsatan Selçuk, bununla beraber iş liselerinde üretim patlaması yaşandığinı sözlerine ekledi

– Fabrika ve otel içerisinde okul

Ziya Selçuk, uzunca bir yıldır endüstride ve hizmet kesiminde makine parkı, dijital altyapı ve irtibat altyapısının dijitalleştiğini vurgulayarak, otomasyonun da çok arttığına işaret etti.

Okullardaki makine parkı, araç-gereçler, öğretmen nitelikleri, müfredat içerikleri ve gibisi birçok konunun mevcut gelişmelere paralel yenilenme muhtaçlığı olduğunu aktaran Selçuk, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Biz şu anda bir halde yapabildiğimizi okullarda yapıyoruz, yapamadığımız konularda da özel kesimin olanaklarını kıymetlendiriyoruz. ‘Bir otelin içerisinde okul kuralım. Zati çalışma alanı orası, müşteri orada, orada öğrensinler ve orası okul olsun.’ dedik. Turizm Bakanlığımızla iki yıl içerisinde 200 civarında bir okul açacağız, şu anda 50 civarında okulumuz var. Bunların hepsi iş evvellikli, iş garantili okullar… Olağan bu ortada iktisatta, üretimdeki gelişmeleri dikkate alan bir eğitim yaklaşımı… Misal verilecek olursa, savunma endüstrimiz dünya çapında öncü noktada. O vakit savunma endüstrisinin teknisyen altyapısını yetiştirmek gerekiyor. O vakit ASELSAN’ın içine okul açıyoruz. Gebze’de organize sanayi bölgesine ya da İstanbul Teknik Üniversitesi’nin teknoparkının içine lise açtık ve bunlar Türkiye’de birinci defa yüzde 1’lik dilimden öğrenci alıyor.”

Selçuk, elektrikli araba lisesi açtıklarını anımsatarak, buna emsal neye gereksinim varsa artık okulun ve eğitimin o olduğunu sözlerine ekledi

Türkiye’de özel dalın iş eğitim merkezi açabilme müsaadesini aldığını söyleyen Selçuk, “İş eğitim merkezi, çıraklık eğitimi demek. Mesela, Almanya’da işsel eğitimin yüzde 85’i özel dalın elindedir. Bizde iş okullarının yüzde 5’i özel dalla ilgili. Bu niçin değerli? Zira özel bölüm esasen fabrikasına, makine parkına yatırım yapıyor, güncelliyor kendini. Hazır orada imkan varken, o vakit okul orası, eğitim ortamı orası olsun, orayla bir arada çalışalım. Makine parkını okula kurmak yerine orada hazır olanı kullanalım, beraber çalışalım ve ustabaşıları da derse girsin. Bunun yasal ve uygulama altyapısı hazır.” diye konuştu.

Selçuk, iş eğitim merkezlerinden mezun olanların yüzde 88’inin istihdam edildiğine dikkati çekerek, bu kapsamda çıraklık eğitimine başvuran öğrenci sayısında da değerli bir artış yaşandığinı kaydetti.

– Üretimin gerektirdiği marifet setine yönelik eğitim

Ulusal Eğitim Bakanı Selçuk, iş eğitim merkezini bitirenlerin lise mezunu sayıldığını, orada zati derslerin verildiğini sözlerine ekledi

Evvelden, “Ben lise okuyacağım, bir de çıraklık-kalfalık bitireceğim, herkes 4 sene okurken ben niçin daha fazla yıl kaybedeyim?” probleminin yaşandığinı söz eden Selçuk, “Bunu çözdük ve artık çıraklığı bitiren, kalfalığı bitiren lise mezunu sayılıyor.

Erkeklerin askerlikle ilgili yaşadığı zahmetler vardı iş okullarında. Üniversite okbekliyorlarsa mezun olduktan iki yıl sonra askere gitmek zorundaydılar. Ulusal Savunma Bakanımızın da takviyesiyle bu zahmetler ortadan kaldırıldı. Okul sonrası tecil de 2 yıldan 6 yıla çıkarıldı. İş lisesi mezunlarının ön lisans okuması halinde yedek astsubay olabilmesi için de bir kanun çıkartıldı.” dedi.

Selçuk, bütün bunların üretimin gerektirdiği maharet setine yönelik bir eğitim anlayışıyla yapıldığını, aksi takdirde okulların endüstrinin beklentilerini karşılamama durumunun yaşandığını kaydetti.

Bu kapsamda bir ekosistem kurduklarından bahseden Selçuk, şöyle devam etti:

“Ar-Ge kısmı, okul kısmı, üretim kısmı… Bunun İstanbul’da ekosistemini kurduk. İstanbul’a plastik endüstrisiyle ilgili dalın öncülüğünde bir mükemmelliyet merkezi kurduk. Okulunu kurduk, yanında fabrikası var. Böylece daha lisedeyken daha ileri uygulamalar yapabilme konusu gündeme geldi. İş liselerinin önünü açabilmek için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’yle (TOBB) ortak bir çalışma yaptık ve organize sanayi bölgelerinin içinde ya da haricindeki yüzlerce okulun hamiliğini üstlendiler. Yani birebir artık okulun idaresi yalnızca öğretmenler tarafından yapılmayacak, iş dünyasının temsilcileri de idare heyetinde olacak ve gereksinimleri beraber değerlendirecekler. Okulun gidişatını, dersini, içeriğini beraber değerlendirip bölümün muhtaçlığı neyse ona nazaran düzenleyecekler. Şöyle de bir şey getirdik; bu liselerin okul yöneticileri teknik alandan olmak zorunda. Zira daha evvel değerli bir kısmı toplumsal bilimler alanındandı ve bazıları bahse yargıç değildi. Kişinin yetkinliğinden ötürü orada müdür olması hakkında bir istişare de kelam konusu.”

– Kente has okullar

Ziya Selçuk, her ülkenin işsel eğitim serisinin kendine mahsus olduğunu, işsel eğitimin ulusal gelire bakarak yapılandırıldığını sözlerine ekledi

İş liseleri ve bulundukları kentlerde yapılan üretimin örtüşme oranının yüzde 20’ler civarında olduğunu söyleyen Selçuk, “Şimdi biz tüm grubumuzla bu ilişkiyi kuruyoruz. Kentin gereksinimlerini ve buradaki üretimi dikkate alan bir model bu.” dedi.

Selçuk, savunma sanayi lisesi kurarken, “bu alanda mühendisimiz çok lakin teknisyenimiz yok” niyetiyle hareket ettiklerini, hangi alanda ileri gidiliyorsa oraya yönelik eksikleri gideren bir altyapı kurduklarını anlattı.

Eğitimde kente has okul modeline yönelik örnekler de veren Selçuk, “Konya’da tarımla ilgili büyük bir üretim var. Orada üniversitenin içine dünyanın en gelişmiş tarım teknolojilerini içeren bir tarım lisesi açtık, dünya çapındaki tarım liselerine bakıp. Diyelim bir ineğin DNA’sına bakmak, gebelik testi yapmak, birtakım Ar-Ge çalışmaları yapmak… Bütün bunlarla ilgili gördüğümüz görüntü şuydu; Tokat’ta ve Konya’da tarımla ilgili, Tokat’taki üniversitenin yerleşkesinin içine, son derece çağdaş laboratuvarların olduğu, lise öğrencisinin bir Ar-Ge ortamını kolaylıkla görebildiği liselerden bahsediyoruz. Bu kente has bir şey… Oralarda tarımın ilerlemesi, artmasıyla ilgili bir durum.” halinde konuştu.

Selçuk, salgın devrinde iş liselerinin kısa müddette dijital teneffüs aygıtı, maske ve siperlik üretimi gerçekleştirdiğini, bunun onların üretim gücünün olduğunu gösterdiğini laf etti.

İş liselerinin, üretimin alanlarına dönüştürülmesi gerektiğini vurgulayan Selçuk, bunun yalnızca kitaptan okuyarak yapılamayacağına işaret etti.

– “İşi eğitim hakkında en çok öğretmen eğitimi yapan ülkeyiz”

Bakan Selçuk, Türkiye’de ahşap oyuncak hakkında mühim bir ithalatın olduğunu gözlemlediklerini, bu kapsamda yerli ahşap oyuncak bölümünün oluşmasına öncülük ettiklerini vurgulayarak, “Dedik ki ‘Bizde ahşap var lakin okulu yok. Çabucak 4 yerde okul açtık. ‘Biz bunu burada üretiriz ve kendimize has dizaynlar yaparız.’ dedik. Bunu da yaptık, artık artık ihracata başlıyoruz.” dedi.

Yararlı model ve patent hakkında önemli manada eğitim verdiklerini söz eden Selçuk, iş okullarındaki öğretmenlerin tamamının kendi alanlarındaki dal temsilcileri tarafından eğitime alındığını sözlerine ekledi

Selçuk, “Bir taraftan Cumhuriyet tarihinin ve aynı vakitte bugünkü dünya çapındaki dijital maharet eğitim ve bu işsel eğitim hakkında en çok öğretmen eğitimi yapan ülke olduk. Bunu da memleketler arası kuruluşlar söylüyor. İşte bu hafta mesela EBA eğitim bölgesindeki dünya çapındaki bütün siteler içerisinde birinci sıraya yükseldi. Daha da ilerleyeceğiz, açık orta fark olacak.” diye konuştu.

Talebelere hayatın ve bölümün muhtaçlığı olan eğitimin verilmemesi halinde istihdamla ilgili bir tıkanıklık oluştuğuna işaret eden Selçuk, konuşmasını şöyle tamamladı:

“(İş Liseleri) Buradan mezun olan yüz binlerce insan daima işsiz kalınca kültür burada bir kırılma yaşıyor. Diyor ki, ‘Artık bunlar işe giremiyor, hasebiyle iş lisesi işe yaramaz.’ Bu kültürü dönüştürmenin yolu da kırıldığı yerden başlamak. ‘Siz buradan mezun olduğunuzda iş evvelliğiniz olacak’ denildiğinde kültür değişiveriyor birden. Türkiye’de şu an prestijiyle 332 bağımsız ve 295 iş lisesi bünyesinde toplam 627 okul ve kurumda işsel eğitim programımız var. Bizim eğitim ve iktisat dememizin sebebi bu. Demokrasi dememizin sebebi… Bütün bu 1.000 okulu bir demokratikleştirme projesi aynı vakitte. Bu okullarımıza dijital tasarım marifet atölyelerini koyma, bahçesine spor merkezlerini koyma… Çocuğun hayat sahnesini dönüştürmek istiyoruz ve onları büyük yazarlarla, müzisyenlerle buluşturmak, yani kültürel olarak bir dönüşümü de tetiklemek istiyoruz. Onun ötesinde de alışılmış bu bir fırsat adaleti sağlıyor. Mesela 8 bin 200 civarında tasarım marifet atölyesi açtık bir senede. Bunların tamamını sosyoekonomik olarak daha düşük düzeydeki bölgelerimize açtık. Niçin? Baz oluşturmak için yaptık.”

2 Beğen

Film izle