MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı – Azaltımı Süreçlerine Ait Bildirim

MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı – Azaltımı Süreçlerine Ait Bildirim

MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı – Azaltımı Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımı İdare Şurası Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İdare Heyeti Karar Tarihi 19.10.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 110.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 330.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Hisse Küme Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Meblağı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Kümesi Verilecek Menkul Değer Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Meblağı (TL) İptal Edilen Hisse Meblağı (TL)
A Kümesi, Süreç Görmüyor, TREMRGY00021 2.240.000 4.480.000,000 200,00000 1,00 A Kümesi A Kümesi, Süreç Görmüyor, TREMRGY00021 Nâma
B Kümesi, Süreç Görmüyor, TREMRGY00039 3.360.000 6.720.000,000 200,00000 1,00 B Kümesi B Kümesi, Süreç Görmüyor, TREMRGY00039 Nâma
C Kümesi, MRGYO, TREMRGY00013 104.400.000 208.800.000,000 200,00000 1,00 C Kümesi C Kümesi, MRGYO, TREMRGY00013 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Meblağı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Fiyatı (TL) İptal Edilen Hisse Fiyatı (TL)
TOPLAM 110.000.000 220.000.000,000 200,00000

Para Ünitesi TRY

Ek Açıklamalar
Firmasımizin 19.10.2020 tarih 1053 sayılı İdare Heyeti Toplantısı’nda
Dünya çapında ortalama 7 aydır aktif olan COVID-19’un, aktiflerimizin gelir kaynağını oluşturan turizm bölümündeki tesirlerini minimize etmek ve Firmasımizin özkaynak yapısının güçlendirilmesi, finansal yükümlülüklerinin tekrar yapılandırılması ve ödenmesi, COVID-19 sonrası süratli bir toparlanma beklenen bölümümüzde rekabetçi konumumuzu korumak ve muhtemel fırsatların değerlendirilebilmesi maksismiyle
Firmasımiz Temel Mukavelesinin 8. unsurunun İdare Şurası’na vermiş olduğu yetkiye istinaden 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde, çıkarılmış sermayesinin %200 bedelli olmak üzere 220.000.000 TL nakit artırılarak 110.000.000 TL’den 330.000.000 TL’ye çıkarılmasına,
Arttırılacak 220.000.000 TL sermayeyi temsil eden, her biri 1 TL nominal bedelli 220.000.000 adet hissenin, A ve B kümesi hisseler Temel Sözleşme’de A ve B Kümesi hisselere tanınan imtiyazlara sahip olacak formda, 4.480.000 adedinin A kümesi nama yazılı, 6.720.000 adedinin B kümesi nama yazılı ve 208.800.000 adedinin C kümesi hamiline yazılı olarak ihraç edilmesine
Mevcut ortakların yeni hisse alma haklarının 1 TL nominal pahalı her bir hisse için 1 TL fiyattan kullandırılmasına,
Mevcut ortakların yeni hisse alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına, hisse alma hakkı kullanım müddetinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu mühletin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni hisse alma hakkı kullanım müddetinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,
Müddeti içinde yeni hisse alma hakkını kullanan hisse sahiplerimize yeni hisse alma hakları karşılığında A kümesi nama yazılı hisseler için A Kümesi nama yazılı hisse, B kümesi nama yazılı hisseler için B kümesi nama yazılı hisse, C kümesi hamiline yazılı hisseler için ise C Kümesi hamiline yazılı hisse verilmesine
Yeni hisse alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan hisselerin 2 (iki) iş günü mühletle nominal pahadan düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilmesine,
Sermaye artırımı süreci için lüzumlu müsaadeleri almak üzere Sermaye Piyasası Konseyi’ne ve ilgili tüm resmi kurum ve kuruluşlara başvurulmasına, Şura müsaadesini müteakip sermaye artışı ile ilgili her türlü sürecin tamamlanmasına,
Yapılacak tüm süreçler için idarenin ytesirli kılınmasına,
oybirliğiyle karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882461

BIST

3 Beğenmekten Vazgeç

Film izle