Mainz Başkonsolosluğu Türk Uyruklu sözleşmeli sekreter alacak

Mainz Başkonsolosluğu Türk Uyruklu sözleşmeli sekreter alacak

Mainz Başkonsolosluğu Türk Uyruklu sözleşmeli sekreter alacak

T.C. Mainz Başkonsolosluğunda münhal yer alan 2 (iki) adet Sözleşmeli Sekreterpozisyonuna sınavla personel alınacaktır.

T.C. Mainz Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu,

ÖNEMLİ: Sınav, Mainz / Almanya’da düzenlenecek olup adayların pasaport, vize ve seyahat işlemleri tamamen kendi sorumluluklarında olacaktır.

T.C. Mainz Başkonsolosluğunda münhal yer alan 2 (iki) adet Sözleşmeli Sekreterpozisyonuna sınavla personel alınacaktır.

I) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Sınav tarihi saygınlığıyla 41 yaşından gün almamış olmak,

3. En az lise yahut dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,

4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

5. Ağır hapis yahut 6 aydan fazla hapis yahut affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

6. Erkekler için askerliğini yapmış olmak yahut yapmış sayılmak,

7. Her türlü iklim şartlarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),

8. Çok iyi derecede Almanca ve Türkçe bilmek,

9. Bilgisayar (daktilo) kullanabilmek.

II) BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

1. Özgeçmiş (CV) (Adayın adresi, telefon numarası ve e-posta adresine de özgeçmişte yer verilmelidir.)

2. Türk pasaportuna sahip adayların pasaport örneği ile işlem görmüş sayfalarını tek bir doküman halinde sisteme yüklemeleri gerekir. (Kariyer Kapısı üstünden)

3. Nüfus cüzdanının (T.C. kimlik kartının) aslı yahut onaylı sureti.

4. Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet renkli vesikalık fotoğraf.

5. Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı yahut onaylı sureti. (Yurt haricindeki okulların denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için Kariyer Kapısı üstünden yapılan başvuru sırasında “Diğer Belgeleriniz” kısmından “Denklik Gösterir Belge” alanına Eğitim Ataşeliklerinden alınan denklik belgelerini mutlaka yüklemeleri gerekir.)

6. Erkekler için askerlik kesin terhis belgesi yahut askerlikle ilişikleri olmadığına dair belge.

Sözkonusu belgelerden e-Devlet sisteminden otomatik olarak çıkmayanların aday tarafından sisteme yüklenmesi gerekir.

Sınava katılabilmek için adayların tüm başvuru belgelerinin asıllarını yahut onaylı suretlerini en geç 21 Ocak 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar T.C. Mainz Başkonsolosluğuna şahsen yahut postayla iletmeleri gerekir. Postada meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Başkonsolosluğumuz sorumlu değildir.

Adaylar, başvurularının değerlendirilmesine ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üstünden görüntüleyebilecektir.

III) SINAV:

Sınava girerken pasaport yahut nüfus cüzdanının (T.C. kimlik kartının) aslının ibraz edilmesi gerekir.

a) Yazılı Yeterlilik Sınavı:

Yazılı eleme sınavı 30 Ocak 2022 Pazar günü saat 10:00’da, “Rheingauwall 1, 55122 Mainz” adresindeki DİTİB Mainz Salonu’nda yapılacaktır.

Yazılı Sınav Konuları:

Türkçeden Almancaya çeviri (1 saat)

Almancadan Türkçeye çeviri (1 saat)

Türkçe kompozisyon (1 saat)

Matematik (1 saat)

b) Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı:

Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 13 Şubat 2022 Pazar günü saat 10:00’da Başkonsolosluğumuzda yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir.

Sözlü Sınav Konuları: Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk İnkılap Tarihi.

Uygulamalı Sınav Konuları: Bilgisayarda yazı sınavı

IV) BAŞVURU TARİHİ:

Başvurular 30 Aralık 2021 Perşembe TSİ 10:00 ile 15 Ocak 2022 Cumartesi TSİ 23:59 arasında e-Devlet üstünden Dışişleri Bakanlığı, Kariyer Kapısı – Kamu İşe Alım sekmesinden ve Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden alınacaktır.

V) SINAV YERİ:

Yazılı Sınav: “Rheingauwall 1, 55122 Mainz” adresindeki DİTİB Mainz Salonu

Sözlü ve Uygulamalı Sınav: T.C. Mainz Başkonsolosluğu, An der Karlsschanze 7, 55131 Mainz

(Yazılı ya da sözlü sınav tarihinde yahut sınav yerinde değişiklik yapılması halinde sınava katılmaya hak kazanan adaylara bunun yanı sıra e-posta ile bilgi verilecektir)

Tel : +49 6131 98 26 00

Fax : +49 6131 83 51 19

E-mail: [email protected]

Beğen