KYK Borç Yapılandırma Nasıl Yapılır?

KYK Borç Yapılandırma Nasıl Yapılır?

KYK Borç Yapılandırma Nasıl Yapılır?

KYK Borç Yapılandırma Nasıl Yapılır?, Herkese Merhabalar online bankacı okurları bu paylaşımımızda siz değerli okurlarımız için KYK Borç Yapılandırma Nasıl Yapılır? başlığı altında tüm araştırılan bilgileri paylaşmaya çalıştık.

KYK Borç Yapılandırma Nasıl Yapılır?

2021 Güncel:

 • KYK Borcu Yapılandırma Başvuruları Başladı
 • Yapılandırma Kapsamına Giren Öğrenim ve Katkı Kredisi Borçları
 • Ödeme Şekli
 • KYK Bursu Borcu Ödeme Süresi
 • Yapılandırma Katsayısı Kaçtır?
 • İlk İki Taksit Ödeme Süresi İçinde Yapılan Ödemede İndirim Ne kadar?
 • Ödeme Kanalları
 • Öğrenim Kredisi Yapılandırma Taksitleri Ne Zaman Başlatılır?
 • Vergi Affı ile Faizler Silinecek mi?
 • KYK Borç Yapılandırma GİB
 • KYK, SGK, MTV, Vergi Borcu Yapılandırma Broşürü Yayınlandı
 • KYK Borç Sorgulama e- Devlet
 • Burs Başvuruları Açıklandı

KYK borç yapılandırma nasıl yapılır? Sorusu öğrenim kredisi alan çevredeki insanlar aracılığıyla araştırılmaya sürdürmekte. Üniversite öğrenim görmek için öğrencilerin aldığı ve ödemeleri başlatılan KYK öğrenim kredisi, Sgk’ya olan prim borçları, vergiler kapsamı içinde gelir vergisi, kurumlar vergisi, emlak ve taşıtlar vergisi, idari ve trafik cezası gibi bir çok kesimden vatandaşı ilgilendiren ve milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği borç yapılandırmalarının başvuru fırsatı başladı. Başvuruların nasıl yapılacağına dair araştırılan tüm ayrıntı kısmı içeren GİB aracılığıyla KYK borç yapılandırma broşürü yayınlandı. Vergi borcu yapılandırma kanunu kapsamı içinde bulunan KYK borç yapılandırma ile alakalı araştırılanler içeriğimizde bulunmaktadır.

Peki KYK borç yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? İşte KYK borç sorgulama ekranı ve KYK borç ödeme ile ilgili araştırılanler…

KYK Borcu Yapılandırma Başvuruları Başladı

Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Vergi affı kanunu kapsamına alınarak öğrenim kredilerinin borçlarının yapılandırılması ile alakalı düzenleme bir önceki günlerde yürürlüğe giren kanun kapsamı içinde üniversite de öğrenim kredisi kullanan ve borçlarını ödemekte zorlanan öğrenciler için KYK borç yapılandırma müjdesi geldi. Hazine alacakları olarak Vergi kanunu kapsamı içinde yapılandırılacak olan SGK, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, MTV, KDV, ÖTV gibi vergi borçlarının yanında Öğrenim kredisi, kyk yapılandırma başvurusu nasıl yapılacağına dair GİB broşürü yayınlandı.

Broşür için tıklayınız.

Yapılandırma ile alakalı tüm detaylar yayına giren broşürden öğrenilebilecek. Ayrıca GİB yapılandırma videosu üzerinden de yapılandırma işlemleri İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden rahatlıkla yapılabilecek.

Yapılandırma Kapsamına Giren Öğrenim ve Katkı Kredisi Borçları

Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7256 sayılı kanun ile Öğrenim ve katkı kredisi borcu olanlardan  17/11/2020 tarihli itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi halen geçmemiş olanlar yapılandırmadan yararlanacaktır.

Yapılandırma kapsamına ki öğrenim ve katkı kredisinin;

 • Borç asılları ile,
 • Gecikme zamları yerine Yİ- ÜFE oranı esas alınarak güncellenen tutarın ödenmesi halinde birikmiş gecikme zammının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Başvuru Yeriİnteraktif vergi dairesine giriş yapılacak www.gib.gov.tr üzerinden,

Vergi dairesine şahsen yahut posta yoluyla yapılabilecektir.

Pandemi sürecinde sağlık önlemleri kapsamı içinde başvuruların İnteraktif Vergi  Dairesi online olarak yapılması mühimdir. Başvurular yıl sonuna kadar alınacak olup, 18 taksite kadar yapılandırma yapılabilecek.  Milyarlarca borcun faizsiz ödenmesini getiren yapılandırma fırsatından yararlanmak isteyenler başvuruları internet üzerinden alınacaktır.

Başvuruları yazılı olarak yapanlar APS yahut taahhütlü posta yoluyla gönderilmesi halinde postaya verildiği tarih, adi posta ile gönderilmesi halinde ise tahsil dairesinin kayıtlarına işlendiği tarih başvuru tarihi olarak alınacaktır.

Ödeme Şekli

Kanun kapsamı içinde hesaplanan tutarlar  peşin yahut taksitler halinde isteğe göre ödenmesi olabilecek olacaktır. Bu bağlamda yapılandırma yapan öğrenciler taksit ödemelerine 1 yıl sonra başlayabilecek.

Peşin ödemelerde;

 • Borçlarını Peşin Ödeyenlere %90 İndirim olacaktır.
 • İlk taksit esnasından borçlarını peşin ödeyen borçluların % 90 oranında hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından indirim yapılacaktır.
 • İlk 2 taksit ödeme süresi içinde borcunu tamamen ödeyen borçlulara Yİ-ÜFE’de % 50 oranında indirim yapılacaktır.

İlk ödemeler 1 Şubat 2021 tarihine kadar yapılması gereklidir.

Yapılandırmayı bozanlar ve ödeme yapmayanlar için; ödenen tutar yapılandırma kapsamı içinde kalacak. Kalan borç ise alakalı mevzuata göre takip ve tahsil edilecektir.

Taksitle Ödemelerde;

Yapılandırılan borçların taksitle ödenmek istenmesi halinde başvuru sırasında 6, 9, 12 yahut 18 eşit taksitle ödeme alternatiflerinden biri seçilebilecek ve ilk taksit 1 Şubat 2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar, kalan taksitler de takip eden ikişer aylık dönemler halinde ödenecektir.

Yapılandırılan borçlara aşağıdaki katsayılar uygulanacaktır.

KYK Bursu Borcu Ödeme Süresi

Öğrenim kredisi yapılandırma fırsatından yararlanacak olanlar taksitlerin ne kadar yapıldığını ve kaç ayda bir yapıldığını ile ilgili resmi bilgilendirmede bulunan detay şöyle;

Yapılan açıklamalara göre;

 • Kredi borcu yapılandırmasında taksit sayısı en fazla (1,5 yıl) 18 ay olacak biçimde borçlulara taksit olanakları sunulacak.
 • Borçların taksitler 2 ayda bir olacak biçimde ödenecek.
 • Böylelikle 2 ayda bir yapılacak ödemeler neticesinde toplam borcun 36 ayda tamamen kapatılması ön görülüyor.

Yapılandırma Katsayısı Kaçtır?

KYK borçlarının gecikme faizi olarak aylık %1,40 yerine borçların yapılandırılmasında % 0.35 olarak tespit edilen Yİ-ÜFE esas alınacaktır. Gecikme zammı veya faizi yerine Yİ-ÜFE katsayısı dikkate alınacak ve borçluya seçenekler sunulacak.

Yapılandırmaya başvuranlar için 6  ila 18 taksit olanağı sunulacak ve ikişer ayda bir ödeme yapılabilecektir.

Katsayı oranları;

 • 6 Taksitte 12 ayda yapılacak ödemelerde; 1,045
 • 9 Taksitte 18 ayda yapılacak ödemelerde; 1,083
 • 12 Taksitte 24 ayda yapılacak ödemelerde; 1,105
 • 18 Taksitte 36 ayda yapılacak ödemelerde; 1,150

Başvuru sırasında seçilen taksit sayısından daha az taksitle ödeme yapılması olabilecek olup, bu durumda ödenecek tutar alakalı katsayıya göre düzeltilecektir.

İlk İki Taksit Ödeme Süresi İçinde Yapılan Ödemede İndirim Ne kadar?

Taksitle ödeme seçeneği tercih edilerek, yapılandırılan alacağa ilişkin ilk taksitin süresinde ve tam anlamıyla ödenmiş olması şartıyla kalan taksitlerin tamamının ikinci taksit ödeme süresi içinde (31 Mart 2021 tarihi sonuna kadar) ödenmesi halinde;

 • Bu tutarlara katsayı uygulanmayacaktır. Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan % 50 İNDİRİM  yapılacaktır

Kanun kapsamı içinde ödenmesi gereken taksitlerden;

 • İlk ikisinin (1 Şubat 2021 ve 31 Mart 2021) süresinde  ödenmemesi yahut eksik ödenmesi,
 • Bir takvim senesinde ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi yahut eksik ödenmesi,
 • Süresinde ödenmeyen yahut eksik ödenen taksit tutarları en geç son taksit (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ilk taksiti izleyen ay sonuna kadar, ödemede gecikilen süre için gecikme zammı oranında hesaplanacak geç  ödeme zammı ile birlikte ödenmemesi halinde Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.

Ödeme Kanalları

Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden anlaşmalı bankaların banka kart/kredi kartıyla,

 • Banka hesabından havale ile,
 • Yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla,
 • Vergi tahsiline yetkili bankalar ve PTT şubeleri aracılığıyla,
 • Vergi dairesi veznelerine  ödenebilecektir.

Kaynak: Broşür

Öğrenim Kredisi Yapılandırma Taksitleri Ne Zaman Başlatılır?

Üniversitede öğrenim görmek için alınan öğrenim kredisi mezun olduktan 2 yıl sonra başlamakta ve bu süre içinde borçlarını ödeyemeyen milyonlarca öğrenci yasal süreçlerle uğraşmak zorunda kalmaktadır. Tarihin en kapsamlı borç yapılandırması olan Vergi borcu yapılandırması kanunu yürürlüğe girdikten sonra yapılandırma başvuruları alınmaya başlamaktadır.

Yapılandırma başvuruları yeni yıla girmeden yapılacak, ilk taksit ödemeleri ise 2021 senesinin ilk ayları olan Ocak yahut Şubat aylarında başlatılacak. Yapılandırma işleminin tamamlanmasının ardından ilk ödeme 2021 senesinde yapılacak.

Vergi Affı ile Faizler Silinecek mi?

Tarihin en büyük yapılandırma kanunu Meclisten geçti ve vergi kanun kapsamına alınan Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, Sosyal Güvenlik Kurumu’na, Gümrük Müdürlüklerine, Belediyelere, Özel idarelere, YİKOB’lara olan KYK öğrenim kredisi borçları, SGK prim borçları, MTV vergileri ve Vergi borçları gibi Hazine alacakları gibi borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar başvuruları GİB sayfasından internet üzerinden yapabilecek. Koronavirüs salgını sürecinde KYK borçları ile alakalı faizlerin ve borçların silinmesi ve tüm borçlarla alakalı düzenlemenin yapılması için çalışmaların hangi etapta olduğunu bekleyen üniversite öğrencilerine kyk kredi yapılandırma yapılacak bunun yanı sıra gecikme faizleri de silinecek.

Üniversiteden mezun olduktan sonra öğrenim kredisinin ödemeleri 2 yıl sonra başlatılmaktadır. Bu zamanda borçlarını ödeyemeyen bireylerin borçlarına her ay %1.40 oranında gecikme faizi uygulanmaktadır. Borçlanan ve ödemekte zorluk yaşatan KYK borçları yapılandırmasının yanında faizlerinin de silinecek olması binlerce gencin yüzünü güldürdü. Faizlerin yerinde Yİ-ÜFE uygulanacak ve borçlar eğer ilk taksitin içinde peşin olarak kapatılırsa yani borcun tamamı ödenirse, Yİ-ÜFE’den çıkan gecikme zammının % 90’ı da silinecek.

Devlete borçlu olan ve ödemekte zorlanan binlerce birinin yüzünü güldüren düzenlemeyle birlikte hangi borçlar faizleri silinecek? Bu borçlar;

 • KYK Öğrenim kredisi,
 • Gelir Vergisi,
 • Kurumlar Vergisi,
 • KDV,
 • MTV,
 • ÖTV,
 • SGK primleri gibi ile Hazine alacakları gibi borçlarını vatandaşlar faizini sildirerek yahut 18 taksite kadar rahatlıkla ödeyebilecek.

Faizlerin silinmesi durumu borcunu peşin olarak ödeyenler için büyük fırsat olacaktır. KYK Borcunu peşin ödeyenlerin gecikme faizi ile enflasyon farkının yüzde 90’ı silinecektir. Peşin olarak ödemeyenler yapılandırmadan yararlanmak isteyenler ise borçlarını 18 taksitle ödeyebilecektir. Bu tarihi fırsattan yararlanmak isteyenler için son başvuru tarihi 31 Aralık’ a kadar sürecektir.

Borçlar peşin olarak ödendiği takdirde gecikme faizi ile enflasyon farkının yüzde 90’nının silineceğini açıklanan yapılandırma fırsatından yararlanmak için başvuruların nasıl yapıldığına geçecek olursak;

Vergi borcu yapılandırma başvurusu ile ilgili diğer geniş bir şekilde bilgileri içeriğimizde de anlattık.

KYK Borç Yapılandırma GİB

Kyk borcu yapılandırma GİB internet sayfası üzerinden 7256 sayılı Kanun Kapsamında Başvuru Formu Ekranından yapılacaktır.

kyk borcu yapılandırma gib
GİB Yapılandırma Başvuru formu Üzerinden alınacaktır

7256 sayılı Kanun kapsamı içinde açılan başvuru ekranına borç yapılandırma ekranı açıldıktan sonra sayfanın en altındaki menüden, “başvuru formu” ekranına tıklanmalı ve vergi borçlularının karşısına aşağıdaki ikaz ekranı çıkacaktır. Tablo-2′ de KYK borç yapılandırması ile alakalı olarak verilen ikaz da borç yapılandırma ilk başvuru tarihi de açıklanmıştır.

KYK, SGK, MTV, Vergi Borcu Yapılandırma Broşürü Yayınlandı

GİB vergi borçlarının yapılandırılmasına ilişkin başvuruların başlatıldığını açıkladı.MTV ve Trafik para cezalarının yapılandırması ile alakalı GİB broşürü de yayınlandı. İlgili detaylar bu yapılandırma broşür ve rehber de bulunmaktadır. Broşürü incelemek için tıklayınız.

KYK Borç Sorgulama e- Devlet

Gençlik ve Spor Bakanlığı e-Devlet kapısı üzerinde ki sayfasından KYK borç sorgulaması yapılabiliyor. Borçlara ilişkin son durum bilgilerine erişmek isteyen vatandaşlar Gençlik ve Spor Bakanlığı aracılığıyla oluşturulan Öğrenim/Katkı Kredisi Geri Ödeme Sorgulama sayfası üzerinden yapabilirler. Bunun için geçerli e-Devlet şifresinin yazılması ve kimlik doğrulama işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor. Sorgulama yaparak borç toplam faizi ile birlikte öğrenenler yapılandırma için GİB üzerinden başvuru formunu doldurarak kyk yapılandırmasından yararlanabilirler.

Burs Başvuruları Açıklandı

Yüksek öğrenim kredisine başvuru yapan öğrenciler aracılığıyla araştırılan burs başvurularını ne zaman sonuçlanacağı ile alakalı belirsizlikler yaşanmıştı ve sonuçların açıklanmasına dair beklentiler oluşmuştu. Başvuru sürecinin tamamlanmasını ardından sonuçları ile alakalı resmi bir açıklama halen yapılmadı fakat açıklamanın en kısa bir sürede yapılacağı öngörülmektedir. Geçen senelerda başvuru sonuçları 1 ay sonra açıklanmıştı. Aynı biçimde bu seneda açıklama geldi.

Üniversite de okuyan öğrenciler için KYK aracılığıyla sağlanan burs ve kredi fiyatları ise aylık 550 TL olarak hesaplarına yatırılmaktadır, eğer öğrenci burs alıyorsa o öğrenciye kredi verilmiyor, yine kredi alan öğrenciye ise burs verilmiyor.

KYK Burs başvuru sonuçlarını sorgulama

Öğrenimlerine devam etmek isteyen öğrenciler için önümüzdeki yıla kadar okullarda uzaktan eğitime karar verilmesinin ardından yurt başvurularının işlemleri e-Devlet sistemi üzerinden yapılacağı açıkladı.

1 Beğen

Film izle