KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Sermaye Artırımı – Azaltımı Süreçlerine Ait Bildirim

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Sermaye Artırımı – Azaltımı Süreçlerine Ait Bildirim

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Sermaye Artırımı – Azaltımı Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına Ait SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Idare Konseyi Karar Tarihi 02.07.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 54.437.596,32
Ulaşılacak Sermaye (TL) 100.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Hisse Küme Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Fiyatı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Kümesi Verilecek Menkul Değer Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Fiyatı (TL) İptal Edilen Hisse Meblağı (TL)
KUYAS, TREKYAS00018 54.437.596,32 45.562.403,680 83,69657 1,00 KUYAS, TREKYAS00018 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Fiyatı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Meblağı (TL) İptal Edilen Hisse Meblağı (TL)
TOPLAM 54.437.596,32 45.562.403,680 83,69657

Satılamayan Hisselerin Taahhüdüne Ait Açıklama Satılamayan hisseler iptal edilecektir.
Para Ünitesi TRY

Bildirilmesi Gereken Başka Konular
SPK Müracaat Tarihi 08.07.2020
SPK Müracaat Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 10.09.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 100.000.000-TL olarak tespit edilen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 54.437.596,32 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 45.562.403,68 TL nakit karşılığı, olmak üzere 54.437.596,32 TL’den 100.000.000 TL’ye çıkarılması kararına istinaden düzenlemiş olduğumuz izahname, Sermaye Piyasası Konseyi onayına sunulmak üzere 8 Temmuz 2020 tarihinde gönderilmiştir. Yapılan müracaatımızın, Kurulu’n 10.09.2020 tarih ve 2020/55 sayılı haftalık bülteni ile onaylandığı duyurulmuştur.
SPK tarafından onaylanan izahname KAP’ta ayrıyeten duyuru edilecektir.
Kamuoyuna duyurulur

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Taslak Izahname.pdf

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874539

BIST

2 Beğenmekten Vazgeç

Film izle