Köy Korucusu Olma Şartları ve Başvuru Yeri

Köy Korucusu Olma Şartları ve Başvuru Yeri

Köy Korucusu Olma Şartları ve Başvuru Yeri

Köy Korucusu Olma Şartları ve Başvuru Yeri, Herkese Merhabalar online bankacı okurları bu paylaşımımızda siz değerli okurlarımız için Köy Korucusu Olma Şartları ve Başvuru Yeri başlığı altında tüm araştırılan bilgileri paylaşmaya çalıştık.

Köy Korucusu Olma Şartları ve Başvuru Yeri

Köy Korucuları bilindiği gibi özellikle teröre maruz kalan ülkemizin Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görev yapmaktadırlar. Terörle karşılaşmada görev almak üzere yeni emekli olan geçici köy korucularının yerine 20 bini aşkın yeni köy korucusu alınacağı bilgisi verildi. Geçici köy korucularının ismi geçtiğimiz senelerda yapılan düzenleme ile güvenlik korucusu olarak değiştirildi ve koruculara kadro ile birlikte bir çok hak verildi.

korucu
Köy korucusu alım ilanı

678 SAYILI KHK İLE KÖY KORUCULARINA EMEKLİLİK

Geçen sene 22 KASIM tarihinde yayımlanan 29896 sayılı ve 678 Resmi Gazete sayılı kararname ile geçici köy korucularının ismi değiştirilerek güvenlik korucuları ismi verilmiş ve kendilerine aşağıda gösterilen haklar verilmişti.

 • 49 yaşını dolduran köy korucularının 22 KASIM  tarihinden 6 ay içinde ilişikleri kesilecek ve önceden peşin ödenmiş olan ücretin geri kalanı alınmayacak. Yani 22 MAYIS tarihine kadar 49 yaş ve üzeri geçici köy korucularının ilişikleri kesilecek.
 • 44 yaşını dolduran fakat 50 yaşından gün almayan köy korucuların onbeş yıl ve üzerinde görev yapmaları şartıyla, başvuruda bulunmaları durumunda 22 MAYIS tarihine kadar görevlerinden ilişikleri kesilecek ve peşin ödenen maaşları geri alınmaz.

Yukarıda gösterilen her iki koşulda geçici köy korucularına emeklilik hakkı verilmiş olup, bu maddeler gereğince ilişiği kesilen koruculara Devlet aracılığıyla maaş bağlanır ve 15 yıldan daha az görev yapan ve yaşı 50’yi dolduran köy korucularının hizmet yılı 15 yıl olarak esas alınacaktır. Yani isterse korucu 5 yıl görev yapsın, bu madde gereğince emekli maaşını 15 yıl üzerinden alacaktır.

köy korucularına kadro
Köy korucularına kadro

ÇOCUĞA VE KARDEŞE KÖY KORUCULUĞU DEVRİ

Kanun Hükmünde kararname maddesi gereğince, yukarıda gösterilen şartlarda görevden ilişiği kesilen, maaş bağlanan geçici köy korucularının yerlerine aynı yerleşim yerinde babasının kardeşinin yerine vazifeye devam etmek üzere 30 yaşını tamamlamamış olan çocuklarından yahut çocuğu yoksa kardeşlerinden biri görev alabilecektir.

KÖY KORUCULARINA TAZMİNAT ÖDENMESİ

Yukarıda gösterilen kanun hükmünde kararname maddeleri gereğince görevlerinden ilişikleri kesilen köy korucularına tazminat ödemesi yapılacaktır. Tazminat ödemesinin hesaplanmasına aşağıda bulunan madde esas alınacaktır.

Birinci fıkranın (b) bendine göre ilişiği kesilen güvenlik korucularına, ilişiklerinin kesildiği tarihi takip eden aybaşından 50 yaşından gün alacakları tarihi takip eden aybaşına kadar olan ay rakamının, en son aldıkları aylık fiyatları ile ilişiklerinin kesildiği tarihi takip eden aybaşında bu Kanunun ek 16 ncı maddesi ikaznca bağlanan ilk aylıkları içinde bir araya gelen farkın yarısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda tazminat defaten ödenir. Verilecek tazminat tutarından herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz.”

Bu esaslar çerçevesinde vazifeye alınacak olan köy korucuları içinde uygulamaya devam edilecek ve  güvenlik korucusu olarak vazifeye başlayan korucularımız için emeklilik hakkı, oğula ve kardeşe mesleğin devri ve tazminat ödeme hakkı aynen uygulanmaya sürecektir.

686 sayılı KHK. ile terör bölgelerinde görev yapmakta olan 18.066 köy  korucusu emekli edildi. Bu korucuların yerine yukarıda gösterilen esaslar kapsamı içinde 30 yaşını aşmamış olan köy korucuları alınacak. Emekli olanlar dışında 7.250 yeni köy korucusu alımı yapılacak.

GÜVENLİK KORUCULARINA YAŞ DÜZENLEMESİ

Türkiye’de görev yapmakta olan güvenlik korucusu (eski adıyla geçici köy korucusu) rakamının 54.760 sayısına çıkarılması hedefleniyor. Bundan sonra güvenlik korucularımızın yaşları 22 yaşının altında ve de 30 yaşının üzerinde olamayacak. Gönüllü olarak yaşına rağmen vazifeye devam eden korucularımızın ise yaşları 37′ yi geçemeyecek.

Köy Korucularının, görevleri, şartları, bağlı oldukları birimler, aylık maaşları, emeklilikleri, özlük hakları, hangi görevleri yerine getireceği, kısaca köy korucusunun bağlı olduğu mevzuat 442 sayılı Köy Kanununda açıklanmıştır.

KORUCU MAAŞLARI MEMUR MAAŞLARINA EŞİTLENECEK

Halen görevde olan ve yaşları 42 civarında olan korucularımızın yaşlarının 31 yaşa indirilmesi amaçlanırken, korucu maaşlarının memur maaşlarına aynı düzey getirilmesi için İç İşleri Bakanlığı ve Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu içinde bir görüşme yapıldı ve halen bir karar çıkmadı fakat, Konfederasyon Başkanı Ziya bey, bu konuşma neticesinde olumlu bir karar beklediklerini açıkladı.

korucu
Köy korucusu alımı yapılacak.

KORUCU MAAŞLARI HAKKINDAKİ KANUN

 • (Ek fıkra: 27/5/2007-5673/1 md.) Güvenlik korucularına hizmetin devamı boyunca her ay 11.500 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık katsayısı ile çarpımı neticesinde bulunacak miktarda ücret ödenir. Bu ücret, herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın ve peşin olarak ödenir. Güvenlik korucuları içinden, toplam güvenlik korucusu rakamının yüzde onunu geçmeyecek biçimde tefrik edilen korucu başlarına güvenlik korucularına ödenen ücretin yüzde onu kadar ilave ücret ödenir. Ay sonundan önce kendi isteğiyle görevden ayrılanlar ile disiplin hükümlerinin uygulanması sonucu görevlerine son verilenler hariç olmak kaydıyla, görevlerine son verilen yahut ölen güvenlik korucuları için önceden peşin ödenmiş olan ücretin kalan günlere isabet eden tutarı geri alınmaz.
 •  (Ek fıkra: 27/5/2007-5673/1 md.) Güvenlik korucularından güvenlik güçleriyle birlikte operasyonlara katılanların iaşeleri, birlikte operasyona katıldıkları güvenlik güçlerinin bağlı olduğu birimlerce ve bu birimlerin bütçesinden karşılanmak üzere sağlanır. Bu Kanunda gösterilen görevler ile tabii afetlerde ve diğer müthiş hal ve durumlarda emsallerine göre başarılı görev yaptıkları görülen yahut büyük yararlılık gösteren güvenlik korucularına, valinin teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile yılda bir defa aylık fiyatlarınin iki katına kadar ödül verilebilir. Bir malî yılda bu biçimde ödül verilecek güvenlik korucusu sayısı, o ilde görevli güvenlik korucusu rakamının yüzde birini geçemez.
 • (Değişik son cümle: 15/8/2016-KHK674/21 md.: Aynen kabul: 10/11/2016-6758/21 md.) Güvenlik güçleriyle birlikte operasyonlara katılan güvenlik korucularına herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın her ay 225 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ve operasyona çıktıkları gün sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ek tazminat bunun bunun yanında ödenir. 

Köy Korucusu Olma Şartları

 Köy korucusu olmak isteyen vatandaşlarımız için Köy Korucusu Alımı illerinde ve Türkiye’nin tüm illerinde geçerli olan korucu olma şartları;

 • Türkçe okur-yazar olmak,
 • Askerliğini yapmış olmak,
 • 22 yaşından ufak, 60 yaşından büyük olmamak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak,
 • Yıkıcı, bölücü ve irticai faaliyetlere karışmamış olmak,
 • İyi huylu tanınmış bulunmak ve herkesle kavga çıkarmak, sarhoşluk gibi huysuzluklara sahip olmamak,
 • Görev yapacağı köyde ikamet ediyor olmak, devletdestekli.com
 • Görevini yapmasına engel olacak vücut ve ruh sağlığı yahuthut vücut sakatlığı ile özürlü bulunmadığını sağlık raporu ile belgelemek.

Bu bağlamda terörle mücadele edilen bölgelerde ve Türkiye’nin diğer bölgelerinde Kanun Hükmünde Kararname ile emekli edilen köy korucularının yerine yeni güvenlik korucusu alımı yapılacak olup, bu alım için şartlarınız haiz ise, köy korucu kardeşi ve oğlu iseniz yahut yaş ve fiziksel şartlarınız köy korucusu alımı için yeterli ise sizde, memur alımına ve güvenli korucusu alımlarına başvuru da bulunabilirsiniz.

1 Beğen

Film izle

Porno izle