Konkordator Nedir?

Konkordator Nedir?

Konkordator Nedir?

Konkordator Nedir?, Finans alanında araştırma konusu olan Konkordator Nedir? ile alakalı tüm bilgileri siz değerli okurlarımıza paylaşmak istedik. Konkordator Nedir? başlığı altında tüm geniş bilgiye detaylardan sahip olabilirsiniz..

Konkordator Nedir?

Konkordator Nedir?

03 Ağu 2017 Gündem

İflasın eşiğine gelmiş olan ve elinde olmayan nedenlerden dolayı alacaklı tarafa borcunu ödemeyecek olan iyi niyetli borçluları koruyan sisteme konkordato denilmektedir. Bu doğrultuda ticaret mahkemesi onayı ile alacaklı ve borçlu içinde yapılan anlaşma konkordato anlaşmasıdır.

Bu anlaşma aracılığıyla borçlu olan kişi haciz ve iflas takibinden de kurtulmaktadır. Konkordato anlaşması ile borçlu olan kişiden alacaklı taraf, alacaklarının bir bölümünden vazgeçmek durumunda kalır ve borçlu elindeki tüm mal varlığı ve olanaklarını tercih ederek borcunu ödemeyi kabul eder.

Konkordato Şartları Nelerdir?

Alacaklı ve borçlu içindeki bireylerin konkordato yapabilmesi için borçlunun iyi niyetli olması ve dürüst olması gerekir. Borçlarını ödeyemeyecek duruma gelmiş olmasındaki gerçeklik ve borcunu ödeme hususundaki içtenyeti alacaklıların konkordato anlaşmasına ikna olmalarını sağlayacaktır.

Aksi halde borçlunun alacaklılarından kaçması haciz ve iflas takibi gibi yasal süreçlerin başlamasına neden olacaktır. Resmi ve özel konkordato olarak ikiye ayrılan bu kavramda tarafların ticaret mahkemesinin onayını almadan gerçekleştirdikleri anlaşmaya özel konkordato adı verilmektedir.

Konkordato Başvurusu Nereye Yapılır?

Mali konularda sıkıntıya düşmüş olan ve borçlarını ödemekte kuvvetlik çeken borçluların İcra Tetkik Mercii Hakimliği’ne başvuruda bulunması gerekmektedir. Verilen dilekçede borçlu alacaklılarına borçlarını ödeyebileceği mali durumunu gösteren projesini gösterir.

Başvuru ardından alakalı merci, konkordato süresine onay verilip verilmemesi hususunda borçlunun genel teklifini değerlendirir.  Konkordato başvurusu ardından borçlunun borçlarının en az %50’lik kısmını ödeyebileceği gücünün olmadığı kanaatine vardığında İcra Tetkik Mercii Hakimliği’nin başvuruyu reddetme yetkisi bulunmaktadır.

Aksi hal varsayıldığında ise borçlu insana uygun konkordato süresi tanımlanır ve bu sürece eşlik etmesi için bir komiser atanır. Yaklaşık iki aylık verilen zamanda borçlunun dürüst bir davranış sergilemesi bi hayli mühimdir. Borçların ödenmesi için gösterilen mali değer ile varlıkların eşdeğer nitelikte olması gerekir.

1 Beğen

Film izle

Porno izle