KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı – Azaltımı Süreçlerine Ait Bildirim

KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı – Azaltımı Süreçlerine Ait Bildirim

KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM IŞTIRAKI A.Ş.( Sermaye Artırımı – Azaltımı Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Idare Şurası Karar Tarihi 04.09.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.400.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 124.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 620.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Hisse Küme Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Meblağı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Kümesi Verilecek Menkul Değer Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Fiyatı (TL) İptal Edilen Hisse Meblağı (TL)
A Kümesi, Süreç Görmüyor, TREKGYO00022 9.000.000 36.000.000,000 400,00000 1,00 A Kümesi A Kümesi, Süreç Görmüyor, TREKGYO00022 Nâma
B Kümesi, KLGYO, TREKGYO00014 115.000.000 460.000.000,000 400,00000 1,00 B Kümesi B Kümesi, KLGYO, TREKGYO00014 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Meblağı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Fiyatı (TL) İptal Edilen Hisse Meblağı (TL)
TOPLAM 124.000.000 496.000.000,000 400,00000

Satılamayan Hisselerin Taahhüdüne Ait Açıklama Yoktur.
Para Ünitesi TRY

Ek Açıklamalar
Şirket Idare Konseyi şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.
1. Şirket temel mukavelesinin 8. hususunun vermiş olduğu yetkiye dayanarak, 1.400.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 124.000.000 TL olan çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 496.000.000 TL nakit (bedelli) olarak % 400 oranında artırılarak 620.000.000 TL ye çıkarılmasına,
2. Artırılan 496.000.000 TL sermayeyi temsil eden, beheri 1,00 TL nominal pahalı, 36.000.000 adet A kümesi nama yazılı imtiyazlı, 460.000.000 adet B kümesi hamiline yazılı olarak ihracına,
3. Mevcut ortakların yeni hisse alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına, yeni hisse alma haklarının nominal bedel üstünden kullandırılmasına ve yeni hisse alma hakkının kullanılmasında 1 TL nominal pahalı bir hissenin kullanım fiyatının 1 TL olarak belirlenmesine,
4. İşbu sermaye artırımında (A) kümesi imtiyazlı hisse sahiplerine (A) kümesi imtiyazlı nama yazılı hisse, (B) kümesi hisse sahiplerine (B) kümesi hamiline hisse verilmesine,
5. Yeni hisse alma hakkı kullanım mühletinin 15 (on beş) gün olarak belirlenmesine, bu müddetin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni hisse alma hakkı kullanım mühletinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,
6. Yeni hisse alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan hisselerin 2 iş günü müddetle nominal kıymetten düşük olmamak üzere Birincil Piyasası’nda oluşacak fiyattan Borsa İstanbul A.Ş.’de halka arz edilmesine,
9. Sermaye artırımı sebebiyle çıkarılacak hisselerin şirket ortaklarına SPK ve MKK’nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi hisse olarak dağıtılmasına ve yeni hisse alma haklarının kaydileştirme sistemi asılları çerçevesinde kullandırılmasına,
10. Sermaye artırımı süreçlerinin gerçekleştirilmesi gayesiyle lüzumlu müracaatların yapılması, müsaadelerin alınması ve süreçlerin ifa ve ikmali için Sermaye Piyasası Heyeti, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Ticaret Bakanlığı ve ilgili öteki tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde lüzumlu her türlü süreçlerin yapılması hakkında idareye yetki verilmesine, karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873384

BIST

6 Beğenmekten Vazgeç

Film izle