Keçiboynuzu (Harnup) Bahçe Tesisi Projesi Yatırım Rehberi

Keçiboynuzu (Harnup) Bahçe Tesisi Projesi Yatırım Rehberi

Keçiboynuzu (Harnup) Bahçe Tesisi Projesi Yatırım Rehberi

Keçiboynuzu (Harnup) Bahçe Tesisi Projesi Yatırım Rehberi, Herkese Merhabalar online bankacı okurları bu paylaşımımızda siz değerli okurlarımız için Keçiboynuzu (Harnup) Bahçe Tesisi Projesi Yatırım Rehberi başlığı altında tüm araştırılan bilgileri paylaşmaya çalıştık.

Keçiboynuzu (Harnup) Bahçe Tesisi Projesi Yatırım Rehberi

2021 Güncel:

 • Keçiboynuzu (Harnup) Bahçe Tesisi Projesi Yatırım Rehberi Yayınladı
 • KEÇİBOYNUZU YETİŞTİRİCİLİĞİ VE BAHÇE TESİSİ
 • DESTEKLER
 • Projenin Mali Analizi ve Fizibilitesi
 • Projenin İlk Yatırım Giderleri
 • Yıllara Göre İlaç ve Gübre Giderleri
 • Proje Gelirleri
 • Projenin Net Nakit Akışları
 • Projenin Fayda/Masraf Analizi
 • Projenin Net Bugünkü Değeri
 • Projenin İç Karlılık Oranı
 • Projenin Mali Rantabilitesi

Tarım ve Orman Bakanlığı yatırımcılara keçiboynuzu üretimi için yatırım çağrısında bulundu. Bakanlık; tarım alanına yatırım yapmak isteyenlere, son haftalarda talebin gitgide arttığı keçiboynuzu (harnup) üretimine yönelmeleri tavsiyesinde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarımla uğraşmak isteyenleri yönlendirmesi ve onlara yol gösterici olması maksadıyla keçiboynuzu bahçesi kurulmasına ilişkin keçiboynuzu bahçesi tesisi fizibilite raporu yatırımcı rehberi yayınlandı. Yayınlanan rehberde harnup diğer adıyla keçiboynuzu ve ürünlerinin üreticilere yüksek gelir sağladığı ve yatırımın bi hayli karlı olduğunun altı çizildi.

Buna göre; 100 dekar harnup diğer adıyla keçiboynuzu bahçesi tesisine yatırım yapacak olan yatırımcıların tüm maliyet kalemleri ve projenin yatırım tutarı ve net nakit akışları yayına giren rehberde tüm ayrıntı kısmıyla hesaplanmıştır.

Onlinebankaci.com olarak yatırım rehberinin tüm ayrıntı kısmı ve hesaplamalarına yer verdik. Keçiboynuzu bahçesi kurulumuna yönelik örnek fizibilite raporunda, bahçe kurulumunun 1 yıl süreceği, proje ömrünün ise 45 yıl bulunacağı gösterilen rehberde, 100 dekarlık bir alanda 2 bin 750 fidan gelecek biçimde yapılan planlama karşılığı, yatırımın 7’nci senesinden bu yana artı gelir elde edilmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Keçiboynuzu (Harnup) Bahçe Tesisi Projesi yatırım rehberi Yayınlandı

Keçiboynuzu (Harnup) Bahçe Tesisi Projesi Yatırım Rehberi Yayınladı

 • Tesis Alanı: 100 Dekar
 • Yatırım Tutarı: 284.339 TL
 • Yıllık İşletme Giderleri: 99.722 TL
 • Yıllık İşletme Gelirleri: 733.333 TL
 • Net Nakit Akışları: 28.228.161 TL
 • Fayda Masraf Oranı: 6,26
 • Mali Rantabilesi: % 272
 • İç Karlılık Oranı: % 59
 • Yatırımın Geri Ödeme Süresi: 7 Yıl
 • Net Bugünkü Değer-Gelir: 16.748.436 TL

Ülkemiz, keçiboynuzunun anavatanı içinde olması sebebiyle özellikle Akdeniz Bölgesinde keçiboynuzu yetiştiriciliği yapılabilecek geniş alanlar bulunmakta ve keçiboynuzu yetiştiriciliği ülkemizde giderek önem kazanmaktadır. Ülkemizde keçiboynuzunun doğal olarak yetişiyor olması, kültivasyon için en uygun şartlara sahip olduğumuzu göstermektedir. Ülkemizde; toprak ayrıntı kısmının uygun olduğu bölgelerde keçiboynuzu bahçeleri tesisi kurularak değerlendirilmesi neticesinde dış ticaretten daha çok pay alır duruma gelebilecektir.

Ülkemizde 2015 senesinde 5.244 dekar alandan 12.851 ton keçiboynuzu üretilmiş olup 2019 yılı sonu itibariyle 7.652 dekar alanda 16.256 ton keçiboynuzu üretilmiştir. Ülkemizde keçiboynuzunun hem meyve ve hem de  tohumunu işleyen fabrikaların keçiboynuzuna olan isteklerinin artması sebebiyle, üretimi giderek ivme kazanmaya başlamıştır.

Üretimin aşağı yukarı tamamının doğal yollardan karşılandığı keçiboynuzunun dünyanın bazı ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de plantasyon benzeri bahçeler tesis edilerek dikim alanı ve üretiminin artırılması mahalli tüketimin bunun yanında (pekmez, kuruyemiş gibi) yeni bir sanayi ve ihraç ürününün doğmasına yol açacaktır.

İklim İsteği

Keçiboynuzu, aşırı sıcak olmayan yaz mevsiminin, erken don yaşanmayan sonbaharın ve aşırı soğuk olmayan kış mevsiminin meydana geldiği Akdeniz iklimlerinde daha yoğun olarak yayılış göstermektedir.

Toprak İsteği

Keçiboynuzu; kayalık, kıraç, kuru ve en verimsiz topraklarda, hatta kumullarda bile yetişebilen kanaatkar bir bitkidir. Keçiboynuzu, mineral yönünden zengin toprakları sevmez. Mineral oranı düşük olan topraklar bitkinin yetişip gelişmesi için idealdir. Toprağın yapısı nötr, asit düzeysi düşük ve hafif bünyeli topraklar ideal yetişme ortamıdır. Keçiboynuzu, ekseri tuzlu, kumlu, kalkerli ve alüvyal toprakları daha iyi gelişim gösterir. Akdeniz Bölgesi’nin çoğunluğuna hakim “kırmızı toprak tipi” topraklarda bu bitkinin gelişmesi için en uygun zemini oluştururlar. Ayrıca “kireçli topraklar” ve “kumlu topraklar” üzerinde de gelişebilmektedirler.

Rakım

Ülkemizde deniz düzeylerinden başlayarak 800 – 1.000 metre rakıma kadar doğal keçiboynuzu alanı tespit edilmiştir. Akdeniz iklim kuşağında keçiboynuzunun doğal yayılışı bulunmasından dolayı Keçiboynuzu bahçe tesisi kurulumu birden çok bölgede yapılabilmektedir.

Sıcaklık
Keçiboynuzu bitkisinin yetişebilmesi için hemen hemen sıcaklık değeri 24 ºC olup, özellikle 30-45 ºC içinde en iyi gelişimi göstermektedir. Keçiboynuzu bitkisinin yayılış gösterdiği alanlar incelendiğinde, yıllık hemen hemen sıcaklık değerinin 20 ºC’nin altına düşmediği gözlenmiştir. Sıcaklık 4 ºC ’nin altına düştüğü zaman olgun ağaçlar zarar görmeye başlamakta ve en fazla -7 ºC’ye kadar düşük sıcaklığa, 40 ºC yaz sıcaklığına ve sıcak rüzgârlara dayanabilmektedir.

Ülkemizde 2019 yılı sonu itibariyle 7.652 dekar alanda 16.256 ton keçiboynuzu meyvesi üretilmiştir.

Keçiboynuzu Kullanım Alanları

Keçiboynuzunun ağacı, meyvesi ve tohumları ekonomik açıdan oldukça önem taşımaktadır. Meyveleri sofralık tüketimin yanında, gıda endüstrisinde pekmez yapımında kullanıldığı gibi, söz konusu “gam”ı bunun yanı sıra kâğıt,
boya, tekstil, plastik, petrol, mobilyacılık, kibrit, eczacılık ve kozmetik sanayisinde yararlanıldığı gibi bunun bunun yanında hayvanların yem gereksinimini karşılamada da kullanılmaktadır. Diğer ve mühim bir kullanım alanı ise bitkisel
kökenli doğal ilaç yapımıdır. Keçiboynuzu meyvesinin kimyasal özelliklerinde, D-pinitol olarak anılan biyoaktif bir bileşiği yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Bu bileşiğin Tip II diyabet hastalarının kan şekerini düzenlemek maksadıyla kullanılan ilaçların doğal alternatifi olma özelliği yanında zayıflama maksadıyla da kullanılmaktadır.

Keçiboynuzu, anemofil bir bitki türü olması ve çok fazla çiçek tozu içermesi sebebiyle de arıların beslenmesine katkıda bulunarak, arıcılık yönünden da önem taşımaktadır. Keçiboynuzu, toprak erozyonunun önlenmesi ve orman ağaçlandırılması, herdem yeşil olması sebebiyle de peyzaj bitkisi olarak çevre düzenlemesinde kullanılmaktadır.

KEÇİBOYNUZU YETİŞTİRİCİLİĞİ VE BAHÇE TESİSİ

Başarılı bir keçiboynuzu bahçesinin tesisi uygun yerin seçilmesi ve iyi bir toprak hazırlığı ile başlar. Keçiboynuzu, uzun seneler dikildiği yerde kalıp meyve vereceği için bahçe toprağı itina ile seçilmeli, gerekli analizler yapılmalı ve dikimden en az bir yıl önceden hazır hale getirilmelidir.

Keçiboynuzu Bahçesi İçin Dikim Sahasının Tespiti

Keçiboynuzu yetiştiriciliğinde bahçe tesisinin seçimi bi hayli mühimdir. Toprağın yapısı nötr, asit düzeysi düşük ve hafif bünyeli olması bitki için ideal yetişme ortamıdır. Rutubetli toprakları sevmeyen bitki, ekseri tuzlu, kumlu, kalkerli ve alüvyal topraklarda daha iyi gelişim gösterir. Keçiboynuzu, -7 ºC’ye kadar düşük sıcaklığa, 40 ºC yaz sıcaklığına dayanabilmektedir. Bitkinin fiziksel gelişimi ve meyve tutma oranın artırılması için sıcaklık, ışık ve hava sirkülâsyonunun sağlanması önem arz etmektedir.

Arazi Hazırlığı

Keçiboynuzunun yayılış alanında genelde karstik bir yapı hakimdir. Bu nedenle ilk önce fidanların dikileceği yerlerde bölgesel olarak toprak işlemesi ve diri örtü temizliği yapılmalıdır. Arazi ve toprak şartlarının müsait olduğu fidan dikilecek yerlerde 40 – 60 cm. derinliğinde toprak işlemesi yapılmalıdır. Toprak işlemesi ile toprağın fizyolojik derinliğinin arttırılması, taneli bir yapı kazandırılması, daha iyi havalandırılması, daha fazla su tutması, bitki köklerinin daha kolay büyüyüp gelişmesi sağlanacaktır.

Aralık-Mesafe ve Dikim

Keçiboynuzu bahçe tesisi aşamasında doğal keçiboynuzu tohumlarından elde edilen fidanlar; aşısız dikilip dikim sahasında 1 yıl sonra aşılanabileceği gibi fidanlıklarda aşılanmış 1+0, 2+0 yaşlı kaplı aşılı fidanlar  kullanılabilecektir. Keçiboynuzu fidanları sonbahar yahut ilkbahar aylarında toprağın tavda olduğu zamanda dikimleri yapılmalıdır. Keçiboynuzu fidanları 6×6 m. aralık mesafeyle 30-40 cm. derinliğindeki dikim çukuruna dikilmeli ve boş kalan yerlere ahır gübresi ve toprak karışımı doldurulmalıdır. Tüm kök sistemini içine alabilecek genişlikte açılan dikim çukurlarına fidan gövdesi dik olacak biçimde yerleştirilmeli, çukurun üst bölümündeki toprak alta alt bölümündeki toprak üste gelecek biçimde dikim çukuru doldurulmalıdır. Fidana zarar verilmeden doldurulan toprak hava boşluğu kalmaması için ayakla sıkıştırılmalıdır.

Sulama

Sulama mevcut imkanlara göre damla yahut yağmurlama metotlarınden birisiyle yapılabilir. Keçiboynuzu bahçe tesisi ilkbahar ve sonbahar aylarında sulanması meyve verimini olumlu yönde katkı sağlayacaktır.

Bakım

Keçiboynuzu bahçe tesisinde arazi durumu ve şartlara bağlı olarak ot alma çapa ve sürgün kontrolü gerektiğinde yapılmalıdır. Fidanların dikildiği bölgenin iklim şartlarının sıcak ve kurak geçmesi durumunda ot alma ve çapa ile toprağın kapilaritesi kırılıp topraktan suyun buharlaşarak çıkmasının engellenmesi, fidanların tutma başarısını olumlu yönde etkileyecektir. Sürgün kontrolü ile diri örtünün fidanlara olan baskısı önlenecek ve fidanlara sorunsuz bir büyüme ortamı sağlanmış olacaktır.

Gübreleme

Keçiboynuzu fidanlarının ilk dikiminde hayvan gübresi yahut meyvelerinin posası gübre olarak kullanılacak olup diğer senelerda keçiboynuzu meyvesinin organik oluşumunu etkilememek için gübreleme faaliyetleri önerilmemektedir.

Budama

Budama, keçiboynuzu ağacının düzgün ve kuvvetli bir taç oluşturması, uzun zaman bol ve iyi ürün vermeleri yönünden kuru dalların alınması şeklinde yapılabilir.

Hasadı

Keçiboynuzu meyveleri Mayıs ayı başında büyümeye başlamakta ve Haziran-Temmuz aylarında olgunlaşmaktadır. Meyve rengi olgunlaştıktan sonra yeşilden kahverengiye döner. Olgunlaşan meyveler Eylül ayında hasat edilmeye başlanır ve hasat mevsimi yöreye göre Kasım- Aralık aylarına kadar devam eder. Meyve sapının kuruması, suyunu kaybetmesi, meyvenin sallanmasında çıkardığı ses ile meyvenin ikiye bölündüğünde meyve içinin tamamen kahverengi rengi olması meyvelerin hasat zamanını belirlemede mühim bir kriter olarak belirlenebilir.

DESTEKLER

Orman Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik kapsamı içinde; Gerçek yahut tüzel bireylere onaylı uygulama projesine göre bozuk orman alanlarında, orman içi açıklıklarda, hazine arazilerinde, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan arazilerde ve sahipli arazilerde asli tür ve/yahut odun dışı orman ürünü veren ağaç ve ağaççık türleri ile yapacakları özel ağaçlandırma, özel imar-ihya ve özel orman fidanlık çalışmaları için hibeye esas yatırım giderleri cetveli tutarının % 25’i kadar; Orman köyü nüfusuna kayıtlı olan ve o köyde ikamet eden gerçek bireylere onaylı uygulama projesine göre 3 hektara kadar yapacakları özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya çalışmaları için bir defaya mahsus olmak üzere hibeye esas yatırım giderleri cetveli tutarının % 65’i kadar hibe verilebilir.

Projenin Mali Analizi ve Fizibilitesi

Keçiboynuzu yetiştiriciliği uzun seneler uğraşı gerektiren bir faaliyet alanıdır. Bundan dolayı herhangi bir nedenle üretimden vazgeçmek esnekliği bi hayli düşüktür. Çok yıllık bitkilerde maliyet ve karlılık analizinin oldukça öneme sahip olduğu ifade edilir. Projede keçiboynuzu bahçesi için tesis dönemi 1 yıl, proje ömrü ise 45 yıl olarak belirlenmiştir. 100 dekara 2.750 adet fidan gelecek biçimde dikim planlanmıştır. Yatırımın 7. senesinden bu yana artı gelir elde edilmesi öngörülmektedir. Projenin yatırım yılı olarak kabul gören ilk senesinde fidan çukurlarının açılması ve dikim işleri gerçekleştirilecektir. Projenin başlarında işçilik, sulama, vb. işlemlere ait giderler bahçenin gelişimi ile orantılı olarak git gide artan miktarda planlanmıştır. Sulama, damla sulama yatırımı yapılmak suretiyle gerçekleştirilecektir.

Projenin İlk Yatırım Giderleri

Projenin giderleri yatırım senesinde yapılan sabit ve değişken masraflar ile üretim maksadıyla her sene yapılacak işletme masraflarından buluşmaktedir. Projenin ekonomik ömrü boyunca git gide artan her sene için ayrı ayrı olacak biçimde hesaplama yapılmıştır. Projeye ait yatırım giderleri  görülmektedir. Proje kapsamı içinde damla sulama ile sulama, bahçenin toprak hazırlığı, dikim çukurlarının açılması, ot mücadelesi, gübreleme vb. işlemleri yapılacaktır.

GİDERLER Birimi Miktarı Birim Fiyatı (TL) Toplam Gider (TL)
Üst Toprak İşleme Da 100 30 3.000
Tam Alanda Toprak İşleme Da 100 50 5.000
Dikim Yeri İşaretleme Bin Adet 2,75 250 688
Çukur Açımı ve Fidan Dikimi Bin Adet 2,75 1050 2.888
Demir Çit Direği Bedeli Km 2,2 5.500 12.100
Dikenli Tel Direği Bedeli Km 2,2 1.900 4.180
İnşaat Teli Bedeli Km 2,2 20 44
Dikenli Telin Direklere Tespiti ve Gerilmesi Km 2,2 700 1540
Demir Çit Direkerin Yerine Tespit Km 2,2 600 1320
Damlama Sulama Sistemi Da 100 1300 130.000
Saha İçinde Fidan Taşıması ve Dağıtım Bin Adet 2,75 120 330
Fidan Bedeli Adet 2.750 23 63.250
Dikimde Kullanılacak Çiftlik Gübresi Ton 100 250 25.000
Proje Bedeli Adet 1 5.000 5.000
Malzeme-Ekipman Bedeli TL 30.000
Genel Toplam 284.339

Yıllara Göre İlaç ve Gübre Giderleri

Keçiboynuzu çok fazla hastalık ve zararlısı olmayan bitkidir. Özellikle yabani popülasyonlarının olduğu alanlar yahut buralara yakın yerlerde ilaçlama yapılmadan yetiştiricilikleri uzun seneler yapılabilmektedir. Bundan dolayı hastalık ve zararlılar çok bazı zamanlarda problem olmaktadır. Keçiboynuzu meyvesinin organik oluşumunu etkilememek için gübreleme faaliyetleri önerilmemektedir.

İşçilik ve Diğer Giderler Dağılımı

Keçiboynuzu bahçesinin yatırım ve işletme zamanındaki dikim, bakım, hasat, sulama benzeri kültürel işlemler için gerekli olan işgücü ihtiyacı senelera göre git gide artan oranlarda planlanmış ve 100 dekar alan için yıllık işletme giderleri hesaplanarak gider kalemlerine eklenmiştir.

Yıllar Alanı (Da) İşçilik Gideri (TL/Da) Toplam Gider (TL)
1-5 100 50 5000
6-10 100 165 16.500
11-15 100 275 27.500
16-20-36-40 100 440 44.000
21-25 100 550 55.000
26-30 100 550 55.000
31-35 100 495 49.500
41-45 100 385 38.500
Diğer Giderler Alanı (Da) Birim Fiyatı (TL/Da) Toplam Gider (TL)
Arazi Kirası 100 200 20.000
Elektirik-Akaryakıt Gideri 100 30 3.000
Yönetim Gideri 100 150 15.000
Beklenmeyen Giderler 14.500
Amortismanlar 10.000
Genel Toplam 62.500

Proje Gelirleri

İşletme gelirleri projenin ekonomik ömrü boyunca elde edilecek ürün satış gelirlerinden buluşmaktedir. Ürün bedeli olarak keçiboynuzu güncel satış bedeli dikkate alınarak hesaplama yapılmıştır.

Yıllar Alanı(Da) Verim (Kg/Da) Toplam Ürün (Kg) Ürün Fiyatı (TL/Kg) Toplam Gelir (TL)
1-5 100 0 0 0 0
6-10 100 413 41.300 8 330.400
11-15 100 687 68.700 8 549.600
16-20 100 1.100 110.000 8 880.000
21-25 100 1.375 137.500 8 1.100.000
26-30 100 1.375 137.500 8 1.100.000
31-35 100 1.237 123.700 8 989.600
36-40 100 1.100 110.000 8 880.00
41-45 100 963 96.300 8 770.400

Projenin Net Nakit Akışları

Projenin 45 yıllık ömrü boyunca toplamda 4.487.500 TL yatırım tutarına karşılık 33.000.000 TL gelir elde edilmesi öngörülmektedir. Bu durumda toplam 28.228.161 TL Brüt kar elde edilmiş olacaktır. Proje ömrü boyunca hesaplanan toplam giderler ile elde edilen gelirlerin farkı ile senelera göre brüt kar hesaplanmış olup ilk yıl bir araya gelen negatif değerler projenin yatırım senelerını ifade etmektedir. Proje ömrünün bir yıldan fazla olduğu projelerde, paranın zaman içindeki değer kaybının hesaplanması yatırımın karlılığının belirlenmesi acısından mühim bir ölçüttür. Özetle bugün harcanacak birim sermayenin alım gücü ile proje ömrü boyunca elde edilecek gelirlerin alım gücünün kıyaslanması için yatırımın tamamında hesaplanan gider ve gelirlerinin bugünkü değerler ile hesaplanması, yapılan yatırımın karlılığı ile ilgili yatırımcıveyaha net bilgiler verebilecektir.

Yıllar Sabit Gider İşletme Giderleri İşletme Gelirleri Brüt Kar
1 284.33 67.500 0 -351.839
2 67.500 0 -67.500
3 67.500 0 -67.500
4 67.500 0 -67.500
5 67.500 0 -67.500
6-10 395.000 1.652.000 1.257.000
11-15 450.000 2.748.000 2.298.000
16-20 532.500 4.400.000 3.867.500
21-25 587.500 5.500.000 4.912.500
26-30 587.500 5.500.000 4.912.500
31-35 560.000 4.948.000 4.388.000
36-40 532.500 4.400.000 3.867.500
41-45 505.000 3.852.000 3.347.000
TOPLAM 284.339 4.487.500 33.000.000 28.228.161

Projenin Fayda/Masraf Analizi

Yıllar Giderler Gelirler İndirgenme Oranı İndirgenmiş Gider İndirgenmiş Gelir
1 351.839 0 1,000
2 67.500 0 0,980
3 67.500 0 0,961
4 67.500 0 0,942
5 67.500 0 0,924
6-10 395.000 1.652.000 0,871 344.045 1.438.892
11-15 450.000 2.748.000 0,789 355.050 2.168.172
16-20 532.500 4.400.000 0,714 380.205 3.141.600
21-25 587.500 5.500.000 0,647 380.113 3.558.500
26-30 587.500 5.500.000 0,586 344.275 3.223.000
31-35 560.000 4.948.000 0,530 296.800 2.622.440
36-40 532.500 4.400.000 0,479 255.068 2.107.600
41-45 505.000 3.852.000 0,434 219.170 1.671.768
Toplam 4.771.839 33.000.000 3.183,5374 19.931.972

Projelerin değerlendirilmesinde kullanılan yöntemlerden birisi fayda masraf oranı yöntemi olup analizin özü, proje suresince sağlanacak toplam faydanın yapılan masraflar ile karşı karşıya geldirılmasıdır. Bu çerçevede projenin ekonomik ömründe yapılacak bütün masraflar ile elde edilecek toplam gelirlerin tespit edilen belli bir indirgeme oranı ile bugünkü değer toplamları hesaplanır. Faydaların masraflara bölünmesi ile elde edilen fayda/masraf oranına göre değerlendirme yapılır. Hesaplanan oranın bire eşit olması fayda ile masrafların tam karşılandığını gösterir ve oranın birden büyüklüğü yapılan masrafların üzerinde bir faydaya ulaşıldığı şeklinde değerlendirilir.
Projenin gider ve gelirlerinin bugünkü değerlere indirgenmesinde % 2 faiz oranı kullanılarak fayda/masraf analizi yapılmıştır. Fayda/masraf oranının 1’den büyük olması yapılan masraflardan daha fazla gelir görülmektedirıldıği, 1’den ufak olması ise elde edilen gelirlerin yapılan masrafları karşılamadığı şeklinde tabir edilir. Fayda/masraf oranının 1’e eşit olması durumunda yatırılan sermayenin maliyetinin fakat karşılandığı şeklinde kabul görmektedir.
Yapılan hesaplamalarda projenin fayda masraf oranı (İndirgenmiş Gelir/İndirgenmiş Gider) 6,26 >1 şeklinde bulunmuş olup yapılan masrafların 6 katından fazla bir fayda sağlandığı ve projenin karlı olduğu değerlendirilmiştir.

Projenin Net Bugünkü Değeri

Net bugünkü değer yönteminde, yatırımın her sene sağlayacağı nakit girişleri, belirli bir iskonto oranı üzerinden indirgenerek toplanır. Yatırım için yapılacak harcamaların da belirli bir iskonto haddi üzerinden şimdiki değeri bulunur. Başka bir deyişle önümüzdeki zamanlarda net nakit akışları, bileşik faiz formülü ile günümüz değerlerine indirgenir. Tüm projeler acısından elde edilen değerlerin karşı karşıya geldirılması yapılabilir. Projenin karlılığını ortaya koymak üzere, projenin gelir ve giderlerinin bugünkü değerlere indirgenmesi için % 2’lik faiz oranı belirlenmiş ve bu çerçevede hesaplamalar yapılmıştır. Buna göre, projenin 45 yıllık nakit akışları verilmiş ve bu süre sonunda çalışmadan elde edilecek karın bugünkü değerle 16.748.436 TL. bulunacağı hesaplanmıştır.

Yıllar Net Nakit Akışlar İndirgenme Oranı İndirgenmiş Değer
1 -351.839 1,000 -351.839
2 -67.500 0,980 -66.150
3 -67.500 0,961 -64.868
4 -67.500 0,942 -63.585
5 -67.500 0,924 -62.370
6-10 1.257.000 0,871 1.094.847
11-15 2.298.000 0,789 1.813.122
16-20 3.867.500 0,714 2.761.395
21-25 4.912.500 0,647 3.178.388
26-30 4.912.500 0,586 2.878.725
31-35 4.388.000 0,530 2.325.640
36-40 3.867.500 0,479 1.852.533
41-45 3.347.000 0,434 1.452.598
TOPLAM 28.228.161 16.748.436

Projenin İç Karlılık Oranı

Yatırıma karar verilmesinde kullanılan analiz metotlarınden birisi de iç karlılık yöntemi olup bu oran projenin ekonomik ömrü suresince sağlayacağı net nakit akışlarının bugünkü değerini sıfırlayan oran olarak ifade edilir.
Yapılan hesaplamalarda projenin iç karlılık oranı % 59 olarak hesaplanmış olup enflasyon ve sermaye maliyetleri dikkate alındığında projenin uygulanması ile keçiboynuzu bahçesi yatırımının ekonomik yönden karlı olduğu ve enflasyon ve sermaye maliyetinin üzerinde kar elde edilebileceği söylenebilir.

Maviyemiş bahçe tesisi projesi yatırım rehberi inceleyerek maliyet hesabını kendiniz uygulayabilirsiniz.

Projenin Mali Rantabilitesi

Yatırımın karlılığı ile ilgili fikir veren yöntemlerden birisi de mali rantabilitenin hesaplanmasıdır. Bu hesaplamalarda yatırılan sermayenin değer kaybının dikkate alınmamış olması bir dezavantaj olarak kabul edilebilir.
Genel olarak mali rantabilite, hemen hemen verim senelerında, bir yıl içinde bir araya gelen net karın ilk yatırım senesindeki maliyetlere oranlanmasıyla hesaplanır. Yapılan hesaplama ile mali rantabilite % 272 oranında hesaplanmış olup yatırımın karlı bir yatırım bulunacağı değerlendirilmiştir.

Bu çalışmada, keçiboynuzu bahçesi tesis etmek üzere yapılacak yatırımın ekonomik açıdan karlı olup olmadığını belirlemeye yönelik bir analiz yapılmıştır. Bu analizler neticesinde keçiboynuzu bahçesi tesis edecek üreticiler
için örnek bir çalışma ve proje uygulama süreçlerini ortaya koyarak yatırım ile ilgili öngörüler ortaya konmaya çalışılmıştır. Böylelikle üreticilerce yapılacak benzer bir yatırımda tesisin öz sermaye ihtiyacı, varsa kredi ihtiyacı
finansman ihtiyacı, pazar olanakları, teknolojik ihtiyaçlar ile ilgili bilgi edinebilmelerine imkan sağlanacaktır.

Tesis edilecek keçiboynuzu bahçesinin ekonomik ömrü boyunca karlı olup olmadığının ortaya konması maksadıyla yapılacak fizibilite çalışmalarının neticesinde,

 • Ortalama işletme sermayesi gereksiniminin 45 yıllık dönem boyunca yıllık 99.722 TL.,
 • Toplam yatırım tutarının ise 4.487.500 TL bulunacağı hesaplanmıştır.
 • Projenin masraflarını karşılayıp başa baş noktasına geldiği ve kar’a geçtiği dönem 7. senedir.
 • Projenin iç karlılık oranı % 59 olarak, mali rantabilitesi % 272 olarak hesaplanmıştır.

Bu değer yapılan yatırım bedelinin işletmenin hemen hemen verimliliğe ulaştığında elde edilen net bugünkü gelirinin hemen hemen dört katı olarak gerçeklemesi ve karlı bir yatırım olması anlamını taşımaktadır.

Projenin 45 yıllık verimlilik dönemi neticesinde net bugünkü gelir toplamının 16.748.436 TL olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir.

İç karlılık oranının, kredi faiz oranının üzerinde olması, geri ödeme zamanının proje ömrünün hemen hemen olarak 1/6’i gibi kısa bir sürede gerçekleşmesi dikkate alındığında keçiboynuzu bahçesi için yapılacak bu yatırım karlıdır denilebilir. Keçiboynuzu bahçesinin kurulacağı bölgede iklim ve diğer ekolojik koşulların uygunluğu, teknik bakım işlemlerinin usulüne uygun olarak yerine getirilmesi, yer ve çeşit seçiminin önemi, büyük pazarlara yakınlık, iç ve dış ticaret olanakları projenin başarısını yakında zamandan etkileyecek unsurlar olarak sıralanabilir.

Kaynak: Fizibilite Raporu ve Yatırımcı Rehberi bağlantıya tıklayarak indirebilirsiniz.

Daha önceden yayına giren badem bahçesi yatırım rehberinden bahçe tesisi kurma maliyetini öğrenebilirsiniz.

Devlet destekli arıcılık projeleri ve hibe desteği almak isteyenler bağlantı linkine tıklayarak bilgileri inceleyebilirler.

2 Beğen

Film izle