Kaz Yetiştiriciliği Hibesi (YÜZDE 75 BAŞVURUSU)

Kaz Yetiştiriciliği Hibesi (YÜZDE 75 BAŞVURUSU)

Kaz Yetiştiriciliği Hibesi (YÜZDE 75 BAŞVURUSU)

Kaz Yetiştiriciliği Hibesi (YÜZDE 75 BAŞVURUSU), Herkese Merhabalar online bankacı okurları bu paylaşımımızda siz değerli okurlarımız için Kaz Yetiştiriciliği Hibesi (YÜZDE 75 BAŞVURUSU) başlığı altında tüm araştırılan bilgileri paylaşmaya çalıştık.

Kaz Yetiştiriciliği Hibesi (YÜZDE 75 BAŞVURUSU)

2021 Güncel:

 • Kaz ve Hindi Yetiştiriciliği Destekleme Konuları ve Uygulama İlleri;
 • Kaz Hibesi Hangi Projelere Ne Kadar Verilecek?
 • Başvuru Nereye Yapılır?
 • Kaz Hibesi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?
 • Hayvancılığa Devlet Destekli Krediler
 • 12 Mart Kars Müjdeleri

Tarım ve Orman Bakanlığınca %75 oranında kaz hibesi verildiği bildirildi. Bu hibenin asıl kaynağı 5 Aralık 2020 Resmi Gazete’de yayına giren 2020/36 sayılı Tebliğdir. Tebliğin ismi ise Arıcılık, ipekböcekçiliği, kaz ve hindi yetiştiriciliği Yatırımlarının desteklenmesine ilişkin Uygulama esasları tebliği olup, tebliğname numarası ise 2021 – 22’dir. Bu bağlamda Bakanlık aracılığıyla yine bahse konu TEBLİĞ’in uygulama rehberi yayınlanmış olup, bu rehber’de  hibenin nasıl verileceği anlatılmıştır.

Kaz ve Hindi Yetiştiriciliği Destekleme Konuları ve Uygulama İlleri;

KAZ HİBESİ VE DESTEKLEMELERİArıcılık, İpekböcekçiliği, Kaz ve Hindi Yetiştiriciliği Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği yayımlandı. Bu tebliğde kaz yatırımlarının desteklenmesine ilişkin şu bilgiler mevcuttur.

Arıcılık

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ kapsamı içinde Bakanlıkça belirlenecek illerde, Arı Yetiştiricileri Birliğine yahut Bal Üreticileri Birliğine üye, başvuru tarihi itibariyle en az üç senedir AKS’ye kayıtlı, 50 ve üzeri arılı kovan varlığına sahip ve arı ürünleri üretimi yapacak üreticiler desteklemelerden yararlandırılır.

(2) Destekleme konuları; arı ürünleri üretiminde kullanılacak makine, alet, ekipman ve seyyar arıcı barakası alımını kapsar.

İpekböcekçiliği

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ kapsamı içinde Bakanlıkça belirlenecek illerde dut bahçesi tesisi, ipek böceği besleme evi inşası, makine, alet ve ekipman alımından gerçek ve tüzel bireyler yararlandırılır.

(2) Kararın yürürlüğü boyunca faaliyet alanı ipekböceği besleme/flatürle ipek çekimi olan tüzel kişilik vasıflarına haiz kooperatif/işletmelerin ipekböcekçiliği hususunda aynı ilde birden fazla yahut çeşitli illerde yapacağı dut bahçesi tesisi, ipek böceği besleme evi inşaatı, makine, alet ve ekipman alımları tek bir proje olarak kabul edilir, projenin sona eren kısımları için ayrı ayrı yahut birlikte ödeme yapılabilir.

Damızlık ve ticari kaz ile ticari hindi yetiştiriciliği

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamı içinde Bakanlıkça tespit edilen illerde, 1.000 adet kapasiteli damızlık kaz, 500 adet kapasiteli ticari kaz yahut 1.000 adet kapasiteli ticari hindi işletmeleri desteklenir.

(2) Yatırımcılara, damızlık kaz işletmelerinde yeni kümes ve kuluçkahane inşaatı, makine, alet ve ekipman alımı için, ticari kaz ve hindi işletmelerinde ise yeni kümes yapımı, makine, alet ve ekipman alımı için destekleme ödemesi yapılır.

Damızlık ve ticari kaz ile ticari hindi yetiştiriciliği Bakanlıkça tespit edilen illerde, 1.000 adet kapasiteli damızlık kaz, 500 adet kapasiteli ticari kaz yahut 1.000 adet kapasiteli ticari hindi işletmeleri desteklenir. Yatırımcılara, damızlık kaz işletmelerinde yeni kümes ve kuluçkahane inşaatı, makine, alet ve ekipman alımı için, ticari kaz ve hindi işletmelerinde ise yeni kümes yapımı, makine, alet ve ekipman alımı için destekleme ödemesi yapılır. Bakanlık aracılığıyla kaz yetiştiriciliği hibesi için uygulama rehberi yayınlanmıştır.

Damızlık kaz işletmelerinde yeni kümes ve kuluçkahane inşaatı, makine, alet ve ekipman alımı, ticari kaz ve hindi işletmelerinde ise yeni kümes yapımı, alet ve ekipman alımını kapsar. Tebliğ kapsamı içinde;

 • Kars ilinde 1.000 adet kapasiteli damızlık kaz,
 • Kars, Ardahan ve Muş illerinde 500’er adet kapasiteli ticari kaz
 • Bingöl ilinde 1.000 adet kapasiteli ticari hindi yetiştiriciliği

işletmeleri desteklenecektir.

Kaz Hibesi Hangi Projelere Ne Kadar Verilecek?

 • Kaz ve Hindi Yetiştiriciliği %75 Hibe (Yeni inşaat yapımı, makine, alet ve ekipman alımı) 
 • Arıcılık %60 (Alet ve ekipman ve boş kovan alımı)
 • İpekböcekçiliği %100 (Besleme evi yapımı, makine-alet ve ekipman alımı, dut bahçesi tesisi)

Başvuru Nereye Yapılır?

Yeni inşaat yapımı, alet-ekipman alımı için yatırımcılar, başvuru formu ve ekinde bulunan belgeler ile yatırımın yapılacağı yerin olduğu Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine başvururlar.

Kaz Hibesi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

 • Hibe Başvuru Formu,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • İkametgah belgesi,
 • Tahmini Sabit Yatırım Tutarı ve Termin Plan Tabloları,
 • Yatırımcıya ilişkin yetkili kurullarından alınmış yetkilendirme kararı (Tüzel Kişilik),
 • Temsil ve imza yetkili bireylere ait noter tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kişilik),
 • Sabit yatırım yapılacak arazilere ait aidiyet belgesi,
 • Firmalar için Sicil gazetesi örneği,

Kaz hibe projesinde başvurmak isteyenlerin bir proje hazırlayarak bu projeyi İl yahut İlçe Müdürlüklerine onaylatması gerekebileceğini düşünmekteyiz.  Başvuruları onaylama yetkisi İl Değerlendirme komisyonun taktirine verilmiştir.  Yapılacak projenin birden çok kriteri bulunmaktadır. Misal verilecek olursa kaz çiftliğinin inşaatının nasıl yapılacağı Rehberde açıklanmıştır.

Kaz Hibesi İçin Nereye Başvurulur?

Verileceğinden sözü edilen kaz hibesine başvurmak istiyor iseniz, önceden yayına giren Rehberi incelemenizi öneririz. Kaz hibesi  uygulama rehberi linkinden indirebilirsiniz. Ekleri için tıklayınız.

Hayvancılığa Devlet Destekli Krediler

Eğer hayvancılığa başlamak için Ziraat Bankasından kredi çekmek isteğe göre, Devlet aracılığıyla desteklenen Düşük faizli hayvancılık kredisi çekebilirsiniz.

Salma tavuk çiftliği kurmayı düşünüyor iseniz yine Devlet desteği ile verilen Salma Tavukçuluk Kredisine başvurabilirsiniz.

12 Mart Kars Müjdeleri

Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Pakdemirli aracılığıyla kars ilimizde açıklamalara yer verildi. Doğu Anadolu Projesi, projenin başarılı olması sebebiyle, bakanlığımız aracılığıyla proje süresi 2023 yılına kadar uzatılmıştır. Başvurular bugünden bu yana başlamıştır. Bu proje kapsamı içinde; Ahır yapımında 385 bin TL’lik projenin yüzde 50’si hibe, Hayvan alımında 5 bin TL boğaya, 750 TL koça hibe desteği verilecek. Anaç koyun-keçi desteği ödemesi 187 bin TL yetiştiricimizin 21,5 milyon anaç ufakbaş hayvanı için 538,5 milyon TL destekleme ödemesini mart ayı sonunda ödeyeceğiz. Sürü yöneticisi istihdamı (çoban) desteği 7 bin ufakbaş işletmesine, işletme başına 5 bin TL olmak üzere, 35 milyon TL destekleme ödemesini, mart ayı sonunda ödeyeceğiz. Koyunculukta sürü büyütme projesine başlıyoruz. Dişi kuzularını damızlığa ayıran üreticilerimize dişi kuzu başına 100 TL destek vereceğiz. Arıcılıkta kovan desteğini 10 TL’den yüzde 50 artışla 15 TL’ye çıkarıyoruz.

Yeni zamanda bakanlığımızın hayvancılık vizyonunu serhat şehrimiz Kars’tan başlatıyoruz”

Yukarıda bulunan bilgiler önceden uygulanan 2021 uygulama rehberinden alınmıştır.

1 Beğen

Film izle

Porno izle