KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı – Azaltımı Süreçlerine Ait Bildirim

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı – Azaltımı Süreçlerine Ait Bildirim

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı – Azaltımı Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi Şirket Çıkarılmış Sermayesinin Bedelsiz (İç Kaynaklardan) Artırımına Ait İdare Şurası Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İdare Heyeti Karar Tarihi 16.10.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 2.837.014,21
Ulaşılacak Sermaye (TL) 75.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Hisse Küme Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Hisse Alma Meblağı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Hisse Alma Oranı (%) Kar Hissesinden Bedelsiz Hisse Alma Meblağı (TL) Kar Hissesinden Bedelsiz Hisse Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Kümesi Verilecek Menkul Değer Nevi
A Kümesi, Süreç Görmüyor, TREKRTN00013 2 50,872 2543,62440 B Kümesi B Kümesi, KARTN, TRAKARTN91D4 Hamiline
B Kümesi, KARTN, TRAKARTN91D4 2.837.012,21 72.162.934,918 2543,62440 B Kümesi B Kümesi, KARTN, TRAKARTN91D4 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Hisse Alma Meblağı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Hisse Alma Oranı (%) Kar Hissesinden Bedelsiz Hisse Alma Fiyatı (TL) Kar Hissesinden Bedelsiz Hisse Alma Oranı (%)
TOPLAM 2.837.014,21 72.162.985,790 2543,62440

İç Kaynakların Ayrıntısı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 72.162.985,79

Bildirilmesi Gereken Öbür Konular
Tadil Edilecek Ana Mukavele Husus No 6
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Hisselerin Niteliği Kaydi Hisse

Ek Açıklamalar
Firmasımiz İdare Heyeti’nin 16.10.2020 Tarihli toplantısında
1-Firmasımizin 100.000.000 TL lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde yer alan 2.837.014,21-TL çıkarılmış sermayesinin 72.162.985,79 TL fiyatında ve tamamı yasal defter ve kayıtlarda yer alan “Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları” ndan (Öz Sermaye Enflasyon Düzeltme Farklarından) karşılanmak suretiyle artırılarak 75.000.000 TL’ye çıkarılmasına,
2-Artırılan 72.162.985,79 TL’lik sermayeyi temsil edecek hisselerin tüm hisse sahiplerine hisseleri oranında dağıtılmasına, her biri 1 (Bir) kuruş prestiji bedelde B kümesi hamiline yazılı Kaydi Hisse olarak çıkarılmasına ve hisse sahiplerine tarzına (Kaydi Sistem Temellerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş düzenlemelerine) uygun halde dağıtılmasına,
3- Bedelsiz sermaye artışına ait aşağıda yer alan şirket temel kontratının sermaye başlıklı 6’ncı hususunun tadil tasarısının kabulüne ve lüzumlu müsaadelerin alınması gayesiyle Sermaye Piyasası Heyetine müracaatta bulunulmasına,
4-Bedelsiz sermaye artışına ait tüm işlerin yürütülmesi, müracaat ve tescil süreçleri için lüzumlu tüm prosedürleri yerine getirmek üzere Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,
Karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 YK 2020 21 Sayılı İdare Şurası Kararı.pdf
EK: 2 KARTONSAN TEMEL MUKAVELE 6 INCI HUSUS TADİL TASARISI_16102020.pdf

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882240

BIST

3 Beğen

Film izle