Kamu ihalelerine düzenleme getirildi

Kamu ihalelerine düzenleme getirildi

Kamu ihalelerine düzenleme getirildi

Kurumun, kamu ihale mevzuatında değişiklik ve yeni düzenleme yapılmasına ait 7 yönetmelik ve 3 bildirimi, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna nazaran, imal işleri, hizmet ve mal alımlarında işin yapılabilmesi için lüzumlu görülen tesis, makine, teçhizat ve öbür teçhizatın isteklinin kendi malı olması koşulu yeterlik kriteri olarak aranamayacak. Bu çerçevede, kelam konusu kuralın toplam değerlendirmede yüzde 1 tartısı olacak halde fiyat dışı öge olarak belirlenebileceği düzenlendi. Kurum, ayrıyeten bu oranı arttırmaya yahut azaltmaya ya da alım konusuna nazaran farklı oranlar belirlemeye ytesirli kılındı.

Kovid-19 sürecinde artış gösteren e-ihalelerde teminat mektubunun elektronik olarak sunumu zarurî hale getirildi. Şikayet müracaatlarının da elektronik ortamda yapılabilmesi emeliyle düzenleme yapıldı.

Belli istisnalar haricinde yönetimlerce işçi çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinin yapılması yasaklandı. Bu çerçevede, ihalelerin 4734 sayılı Kamu İhale yasasına zıtlık teşkil edip etmediğinin tespitine yönelik KİK’in kontrolüne ait süreçler artırıldı.

Hukuksal kişi aday yahut isteklilerin bir herkes tarafından bilinen form aracılığıyla iştirak bilgilerini göstermeleri mümkün duruma geldi.

Teknik şartnamelerde yeterlik kriteri olarak tertip edilen dokümanlar, idari şartnamelerde açıkça sayılmadıkça, tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacak.

İhalelere yerli isteklilerin iştiraki, yerli malı teklif edilmesini engelleyici düzenlemelere yer verilmemesi hayata geçirildi. Üretim işlerinin kontrat sürecinde de yerli eser kullanımının kontrolünün artırılmasına yönelik düzenleme yapıldı.

Hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin eşit olması halinde, isteklinin ticari merkezinin işin yapılacağı vilayet yahut bu vilayetlerden birinde bulunması avantajlı şart olarak belirlendi.

Hizmet alımı ve imal işleri ihalelerinde çok düşük tekliflerin disipline edilmesine yönelik düzenleme yapıldı.

Elektronik Kamu Alım Platformu (EKAP) üstünde gerçekleştirilecek süreçlerin daha süratli ve inançlı biçimde yapılmasını teminen kimlik doğrulaması için kullanılacak prosedürler artırıldı. KİK, dinamik alım sistemi, yeterlik sistemi, ihale, mukavele, şikayet ve itirazen şikayet süreçlerinde yönetimlere sunulması gereken bilgi ve evrakların EKAP’a kaydedilmesi ve kullanılmasına ait düzenleme yapma hakkında yetkilendirildi.

Kamu özel ortaklığı modeli yahut üretim, dağıtım, işletme üzere lisanslara dayalı olarak gerçekleştirilen üretim işlerine ait tecrübelerin, Kamu İhale Kanunu içerisindeki işlerde kullanımına ait düzenleme yapıldı. Bu kapsamda, kelam konusu işlerden elde edilen tecrübeye ait düzenlenecek doküman cinsleri, bu evrakların düzenlenme şartları, kimlere doküman düzenleneceği, dokümanların ne formda kullanılabileceği üzere konular kurala bağlandı.

AA

1 Beğen

Film izle