Kaldıraçlı süreçlerden elde edilecek gelir stopaj yoluyla vergilendirilecek

Kaldıraçlı süreçlerden elde edilecek gelir stopaj yoluyla vergilendirilecek

Kaldıraçlı süreçlerden elde edilecek gelir stopaj yoluyla vergilendirilecek

Sefer Yüksel

İlgili unsurun münasebetinde, “Yapılan öbür bir düzenleme ile banka ve aracı kurum kurumlar vasıtasıyla gerçekleştirilen kaldıraçlı alım satım (foreks) süreçlerinden elde edilen gelirlerin süreksiz 67 nci unsur içerisinde kaynakta kesinti suretiyle vergilendirilmesi amaçlanmakta, hususun uygulama müddeti 31/12/2025 tarihine kadar uzatılmakta ve bu sureyi beş yıla kadar uzatma hakkında Cumhurbaşkanına yetki verilmektedir.” dendi.

Kelam konusu değişiklikle kaldıraç süreçlerinden aynı Vadeli Süreç ve Opsiyon Piyasasında yabancı para cinsinden mukavelelerde elde edilen kârlarda uygulanan yüzde 10 stopaj kesintisi uygulanması bekleniyor. Kaldıraçlı foreks süreçlerinde bu hususun uzun vakittir muallakta olduğunu söyleyen bölüm temsilcileri, dalın 2013 senesinden bu yana foreks süreçlerinde bu uygulamayı talep ettiğini belirtiyor. Mevcut uygulamada foreks süreçlerinde yabancı yatırımcının gelirinden aracı kurumların sorumlu olduğunu hatırlatan kesim temsilcileri, süreçlerin GVK Süreksiz 67’nci husus kapsamına alınmasıyla aracı kurumların bu sorumluluktan kurtulacağını, stopaj ile verginin gerçek adresten alınacağını söz ediyor.

UNSUR NASIL DEĞİŞTİ?

Torba Kanun ile 67. unsurun onüçüncü fıkrasının ikinci paragrafına “opsiyon sözleşmeleri” ibaresiden sonra gelmek üzere “ile Döviz, değerli madenler ve Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen öbür varlıklar üzerine yapılan kaldıraçlı süreçlere ait sözleşmeler” ibaresi eklendi.

Bu ibare ile kelam konusu paragraf, “Bankaların ve aracı kurumların taraf olduğu yahut bunlar aracılığıyla yapılan ; belli bir vadede evvelce tespit edilen fiyat, ölçü ve nitelikte, ekonomik yahut finansal göstergeye dayalı olarak tertip edilenler de dahil olmak üzere, para yahut sermaye piyasası aracını, malı, değerli madeni ve dövizi alma, satma, değiştirme hak ve/yahut yükümlülüğünü veren vadeli süreç ve opsiyon kontratları ile döviz, değerli madenler ve Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen başka varlıklar üzerine yapılan kaldıraçlı süreçlere ait mukaveleler sermaye piyasası aracı addolunur” olarak güncellenmiş oldu.

Kanun teklifinin ilgili hususu şu biçimde:

“”193 sayılı Kanunun süreksiz 67 nci unsurunun beşinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere “(Diğer kanunlarda yer alan istisna yahut muafiyet kararlarının açık olarak kesinti suretiyle ödenen vergileri de kapsama almadığı durumlar dahil)” ibaresi eklenmiş, onüçüncü fıkrasının ikinci paragrafına “opsiyon sözleşmeleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile döviz, değerli madenler ve Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen öbür varlıklar üzerine yapılan kaldıraçlı süreçlere ait sözlemeler” ibaresi eklenmiş, ondokuzuncu fıkrasında yer alan “31/12/2020 ibaresi “31/12/2025” halinde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Cumhurbaşkanı bu fıkrada yer alan tarihi beş yıla kadar uzatmaya ytesirlidir.””

3 Beğen

Film izle