Japonya “sıfır karbon” maksadı koydu

Japonya “sıfır karbon” maksadı koydu

Japonya “sıfır karbon” maksadı koydu

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, dünyanın en büyük üçüncü iktisadı olan Japonya’nın 2050 yılına kadar karbon nötr olmayı hedeflediğini sözlerine ekledi

Suga Başbakanlık misyonuna geldiğinden beri meclisteki birinci siyaset toplantısında, “İklim değişikliğine yanıt vermek artık ekonomik büyümenin önünde bir mahzur değil. İklim değişikliğine karşı alınacak önlemlerin endüstriyel yapıda değişikliklere yol açarak iktisattaki büyümeyi azaltacağına dair olan fikirlerimi değiştirmeliyiz.” sözlerini kullandı.

Japonya 2050 yılına kadar karbon salınımını yüzde 80 azaltma maksadını açıkladıktan sonra iklim maksatlarını güçlendirmesi için baskı altında kalmıştı. Bunu takiben bu yüzyılın ikinci yarısında ‘olabildiğince çabuk’ karbon nötr olmayı hedeflediklerini açıkladı.

Bu açıklamayla beraber, Japonya, Avrupa Birliği ile aynı maksadı koymuş oldu, Çin ise 2060 yılına kadar karbon nötr olmayı hedeflediğini açıklamıştı.

Bunun yanı sıra Japonya’nın bu amaca nasıl erişebileceği hakkındaki kuşkular, ülkenin fosil yakıt ve kömüre olan bağımlılığı ve Fukushima reaktörünün patlamasından sonra yükselen nükleer güç aykırılığından ötürü geçerliliğini koruyor.

Japonya’nın 2018 senesinde hazırladığı aktüel güç planıysa, gücünün yüzde 22-24’ünü yenilenebilir güçten, yüzde 20-22’sini nükleer güçten ve yüzde 56’sını fosil yakıtlardan karşılamayı öngörüyor.

1 Beğen

Film izle