İstihdam teşvikine ait kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komitesi’nde

İstihdam teşvikine ait kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komitesi’nde

İstihdam teşvikine ait kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komitesi’nde

TBMM Plan ve Bütçe Kurulu’nda istihdam teşvikine ait kabul edilen unsurlara nazaran teklifle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının turizm kesimine ters tesirlerinin azaltılması için ilgili bakanlıklar tarafından üstünde turizm tesisleri yapılmak üzere isimlerine kamu toprağı tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığından dokümanlı yatırımcılar ve işletmecilerden; 1 Nisan 2020 ile 30 Haziran 2020 ortasındaki periyotta tahsil edilmesi gereken kira, kesin müsaade, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma müsaadesi, yararlanma, ek yararlanma bedelleri ve hasılat hisseleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığından dokümanlı turizm tesislerinin yatırımcıları ve işletmecilerinden birebir periyotta tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin ödeme müddetleri 6 ay erteleniyor.

Ayrıyeten 1 Temmuz-31 Aralık 2020 periyodunda tahsil edilmesi gereken kira, kesin müsaade, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma müsaadesi, yararlanma, ek yararlanma bedelleri ve hasılat hisseleri ile ecrimisillerin ödeme mühletleri de müracaat kuralı aranmaksızın bir yıl ertelenecek. Bu alacaklar, ertelenen mühlet sonuna kadar rastgele bir artırım yahut faiz uygulanmadan tahsil edilecek. Bu periyoda ait tahsil edilen bedeller iade edilmeyecek.

– Makul müddetli iş mukaveleleri

Teklife nazaran, belli müddetli iş mukavelesi, emekçinin 25 yaşını doldurmamış yahut 50 ve daha üst yaşta olma şartını sağlaması kaydıyla, mevcut şartlar aranmadan yazılı yapılabilecek.

25 yaşını doldurmamış çalışanlar ile yapılacak muhakkak vadeli iş mukavelelerinin mühleti, çalışanın 25 yaşını doldurduğu tarihi geçemeyecek. Bu karar uyarınca bir kerede yahut yenilenerek yapılan makul müddetli iş mukavelelerinin toplam müddeti 2 yılı aşamayacak.

Türkiye İş Kurumu idare şurası lider, üyeler ve kurum çalışanı, kamusal görev ve hizmetleri yerine getirirken işledikleri hatalılar sebebiyle direkt ceza soruşturması ve kovuşturmasına tabi tutulmamalarına ait yöntem ve temelleri düzenleyen Memurlar ve Öbür Kamu Personellerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a tabi olacak.

Anayasa Mahkemesi kararıyla, basın ve gazetecilik mesleğinde çalışanların fiili hizmet müddeti artırımından yararlandırılmalarına ait doğan türel boşluğu gidermek hedefiyle düzenleme yapılıyor.

İşe girdiği tarih prestijiyle 25 yaşından ufak olup, hizmet akdine tabi olarak bir yahut pek çok işverence çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içinde çalışma saati müddetine nazaran hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az olanlar için, çalıştırıldıkları mühletle orantılı olarak patronlarca, prime temel günlük yarar alt sonunun yüzde 2’si oranında iş kazası ve iş hastalığı sigortası primi ile yüzde 7,5’i patron; yüzde 5’i sigortalıya ilişkin olmak üzere yüzde 12,5 oranında genel sıhhat sigortası primi ödenecek.

Bu husus içerisinde çalışanların genel sıhhat sigortası primlerinin 30 güne tamamlanması zarurî olacak.

Bu fıkra kapsamına girenler, isimlerine ödenen priminin ilişkin olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar birebir yararın 30 katının yüzde 20’si oranında malullük, yaşlılık ve mevt sigortası primi ödeyebilecek. Ödenen primlere ait mühletler sigortalılık mühleti sayılacak.

İşe girdiği tarihten evvelki son bir yıl içinde prim ödeme gün sayısı 120 günden çok olanlar ile 25 yaşını dolduran sigortalılar hakkında bu husus kararları uygulanmayacak.

2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali karşılaşmalarının Türkiye’de oynanmasına ait olarak, Türkiye’de elde ettikleri kar ve iratları hasebiyle Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), iştirakçi futbol kulüpleri ve tertipte misyonlu hukukî şahıslardan iş yeri, yasal ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlar, gelir ve kurumlar vergisinden muaf olacak.

İşsel Yeterlilik Belgesi’nin yaygınlaştırılması ve doküman zorunluluğunu dışlayan kararların uygulanmamasını sağlamak maksismiyle Özel Öğretim Kurumları Kanunu’ndaki buna ait düzenleme yürürlükten kaldırılıyor.

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) içerisinde İstanbul Valiliğine bağlı olarak faaliyet gösteren İstanbul Proje Uyum Ünitesine yapılacak teslim ve hizmetler için, finansmanı yabancı devletler, memleketler arası kurum ve kuruluşlarca karşılanmak kuralsiyle sağlanan KDV istisnası, 2025 yılının sonuna kadar devam edecek.

1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülen konaklama vergisinin yürürlük tarihi, 1 Ocak 2022 tarihine erteleniyor.

“Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve mazbut vakıflara ilişkin taşınmazların tamirat yahut inşa karşılığı kiralamalarında mukavelenin başlangıç tarihinde, işletme müddetine ilişkin birinci yılın altı aylık kira bedeli ayrıyeten teminat olarak alınması; Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve mazbut vakıflara ilişkin taşınmazların kiralamalarında, kontrat müddeti içinde üç aylık kira bedelinin ödenmemesi halinde ilgili taşınmazın mülki amirlikçe tahliye edilmesi; getirilen yeni kararların mevcut kiralamalara uygulanmasına” ait düzenlemelerin 1 Ocak 2021 olan yürürlük tarihleri, 30 Haziran 2021’e öteleniyor.

Derneklerin yapması gereken genel heyetlerin ertelenmesine ait unsur içerisinde, İçişleri Bakanına tanınan yetki, salgınla gayret ve kişilerın bir ortaya gelmesini gerektiren aktifliklerin yapılmasının oluşturduğu risk durumu göz önünde bulundurularak üçer aylık müddetlerle üç sefer olmak üzere uzatılıyor.

– Unsur ihdası ve değişiklik önergesi

Teklife, komitede yeni unsurlar ihdas edildi ve değişiklik önergesiyle Kovid-19 salgını sebebiyle cezaevlerindeki mahkumlara uygulanan müsaade müddetlerinin uzatma sayısı 3’ten 7’ye çıkarıldı.

Önergeye nazaran Kovid-19 salgını sebebiyle açık ceza infaz kurumlarında yer alanlarla kapalı ceza infaz kurumunda olup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan mahkumların, kontrollü özgürlük önlemi uygulanarak cezasının infazına karar verilen mahkumlar ve kontrollü hürlük önleminden yararlanan mahkumların müsaadeli sayılmalarına ait mühlet 31 Ocak 2021 tarihine uzatılıyor.

Salgının devam etmesi halinde bu müddet, Sıhhat Bakanlığının önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından her seferinde 2 ayı geçmemek üzere 7 sefer uzatılabilecek. Böylece salgının sürmesi durumunda Kovid-19 müsaade müddetinin en çok 31 Temmuz 2021’e kadar uzatılabilmesi öngörülüyor.

İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen süreksiz hususla Kovid-19 salgını sebebiyle patronların yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma müracaatlarının alınması, kıymetlendirilmesi ve ödenmesine ait süreçler hakkında Aile, Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu çalışanına rastgele bir sorumluluk yüklenemeyecek.

Bu kapsamda 2020 Ekim ayı ve evvelsi periyoda ilişkin patronların kusurlu süreçlerinden kaynaklanan fazla ve yersiz ödemelerden bu unsurun yürürlük tarihi prestijiyle tahsil edilmemiş olanlar terkin edilecek. Tahsil edilenler iade yahut mahsup edilmeyecek.

Toplumsal Sigortalar ve Genel Sıhhat Sigortası Kanunu’na eklenen unsura nazaran 2020 senesinde götürü bedel üstünden hizmet alım kontratı yapılmış üniversite sıhhat hizmeti sunucularının kuruma 31 Aralık 2020’ye kadar kontrat içerisinde verdikleri tedavi hizmetlerine ait toplam tahakkuk fiyatının götürü bedel mukavele fiyatından düşük olması durumunda, ortadaki fark terkin edilecek. Terkin edilen meblağ hazineden tahsil edilecek.

Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na nazaran, Ulusal Eğitim Bakanlığınca tespit edilen programları muvaffakiyetle tamamlayarak kurs bitirme evrakı alanların kazanılmış hakları gizli kalacak.

Plan ve Bütçe Komitesi Lideri Lütfü Elvan, teklifin kalan hususlarının görüşülmesi için toplantıyı, bugün saat 14.00’te bir ortaya gelmek üzere kapattı.

AA

2 Beğen

Film izle