İSO Türkiye İmalat PMI Eylül’de 52,8 oldu

İSO Türkiye İmalat PMI Eylül’de 52,8 oldu

İSO Türkiye İmalat PMI Eylül’de 52,8 oldu

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en süratli ve emniyetli referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) eylülde 52,8’e gerilemekle beraber, tekrar de evvelki aya nazaran kesimin faaliyet şartlarında güçlü güzelleşmenin devam ettiğine işaret etti. Böylece faaliyet şartları son dört ay süresince güçlenmiş oldu. Firmalar yükselen siparişler doğrultusunda, Şubat 2018’den beri en yüksek oranda istihdam artışı gerçekleştirdi.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI eylül datalarına nazaran de 10 dalın çoğunluğunda faaliyet şartları güzelleşmeyi sürdürdü, Lakin birtakım alanlarda zayıflıklar devam etti. Ana metal ile kimyasal, plastik ve kauçuk bölümleri büyümede başı çekerken, besin eserleri ile giysi ve deri eserleri üzere kesimlerde faaliyet şartları yavaşladı. Üretim 10 kesimin sekizinde artış gösterirken, en süratli üretim artışı kimyasal, plastik ve kauçuk kategorisinde gerçekleşti. Üretimi azalan kesimler giysi ve deri eserleri ile besin eserleri oldu.

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en süratli ve emniyetli referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketinin Eylül 2020 periyodu sonuçları açıklandı. Eşik kıymet olan 50,0’nin üstünde ölçülen tüm sayıların kesimde güzelleşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına nazaran ağustosta 54,3 seviyesinde gerçekleşen manşet PMI eylülde 52,8’e gerilemekle beraber, evvelki aya nazaran bölümün faaliyet şartlarında güçlü güzelleşmenin devam ettiğine işaret etti. Böylece faaliyet şartları son dört ay süresince güçlenmiş oldu.

Covid-19 hastalığında en berbatın geride kalmasının akabinde olağana dönüş sürecinin devam etmesi, talebin eylül ayında da düzgünleşmesini sağladı. Bunun sonucu olarak, üretim ve yeni siparişlerdeki büyüme sürdü. Her iki alt endeks de art arda dördüncü ay artış gösterdi. Bununla beraber, büyüme ağustosa nazaran sürat kesti.

Firmalar yükselen siparişler doğrultusunda, Şubat 2018’den beri en yüksek oranda istihdam artışı gerçekleştirdi. Kapasitedeki genişlemenin yanı sıra yeni siparişlerdeki artışın ivme kaybetmesi, firmaların birikmiş işlerini azaltmasına imkan sağladı. Öteki yandan, Türk lirasındaki zayıflık enflasyonist baskıların eylülde de artmasına yol açtı. Girdi maliyetleri enflasyonu son iki ayda artarak Ekim 2018’den bu yana en yüksek düzeye ulaştı. Benzeri formda son eser fiyat aralıkları da son iki yılın en süratli artışını kaydetti. Kur artışlarının ihracat pazarlarında rekabet gücünü desteklediği istikametindeki firma bildirimleri, anketin görece müspet bulguları ortasında yer aldı. Bu ortada, yeni siparişler ve üretim ihtiyaçlarındaki yükselişin yansıması olarak satın alma faaliyetleri son dört ay süresince artış gösterdi. Bu ortada, firmaların stok biriktirme hakkındaki temkinli tavrının devam etmesi ve üretimdeki büyümeyi desteklemek için girdilerin kullanılması, girdi stoklarının azalmasına yol açtı.
İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anket bilgileri hakkında değerlendirmede yer alan IHS Markit Iktisat Yöneticisi Andrew Harker, şunları belirtti:

“Son PMI anketinden elde edilen en dikkat cazibeli gelişme, istihdam yaratma suratının güçlenmesi oldu. Covid-19 kaynaklı daralmanın akabinde talepte yaşanan güzelleşme sürecinin yansıması olarak, imalatçıların istihdamı tekrar büyütmeye yönelik yatırımlara istekli oldukları görülüyor. Bununla beraber, üretim ve yeni siparişlerdeki artış ivme kaybederken salgın tehdidi de devam etmekte. Firmalar, toparlanmanın sürebilmesi için yılın son çeyreğinde de eğilimlerin olumlu kalmasını ümit ediyor olacak.”

Kesimlerin birçoklarında faaliyet şartları güzelleşmeyi sürdürdü

İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI eylül datalarına nazaran de anket içerisinde takip edilen 10 bölümün çoğunluğunda faaliyet şartları güzelleşmeyi sürdürdü, lakin kimi alanlarda zayıflıklar devam etti. Ana metal ile kimyasal, plastik ve kauçuk dalları büyümenin başını çekerken, besin eserleri ile giysi ve deri eserleri kesimleri üzere daha çok tüketiciye yönelik çalışan dallarda faaliyet şartları yavaşladı. Eylülde üretim 10 dalın sekizinde artış gösterdi ve bu sayı ağustos ayına nazaran değişmedi. En süratli üretim artışı kimyasal, plastik ve kauçuk kategorisinde gerçekleşirken, üretimi azalan dallar giysi ve deri eserleri ile besin eserleri oldu. Üretimdeki eğilimler genel olarak yeni siparişlerle uyumlu seyretti.

Ana metal dalının yeni siparişlerinde Ocak 2016’dan bu yana rekor artış artış gerçekleşirken, bu bölümü az farkla kimyasal, plastik ve kauçuk eserleri takip etti. Eylülde yurt haricinden alınan yeni siparişlerin arttığı bölümler azınlıkta kaldı ve bu durum toplam yeni siparişleri zayıflatmayı sürdürdü.

Tekrar 10 kesimin sekizi, üçüncü çeyreğin sonunda istihdam artışı kaydetti. Ağaç ve kağıt eserleri dalında çalışan sayısı genel olarak yatay seyrederken istihdam azaltan tek bölüm besin eserleri oldu. Operasyonel kapasitedeki artış, firmaların birikmiş işler üstünde çalışmasına imkan sağladı.

Büyük ölçüde Türk lirasındaki zayıflığın yansıması olarak, girdi maliyetleri tüm dallarda sert biçimde artmaya devam etti ve dalların birçoklarında enflasyon austos ayına nazaran hızlandı. Son eser fiyat aralıkları enflasyonu da dalların çoğunluğunda hızlandı.

2 Beğen

Film izle