İSO/Bahçıvan: Varlık Fonunun yapısal meselelere karşılık verebilecek potansiyeli var

İSO/Bahçıvan: Varlık Fonunun yapısal meselelere karşılık verebilecek potansiyeli var

İSO/Bahçıvan: Varlık Fonunun yapısal meselelere karşılık verebilecek potansiyeli var

İSO’dan yapılan açıklamaya nazaran, İSO Meclisi’nin eylül ayı olağan toplantısı “Yatırımlara Kaynak Sağlamak ve Endüstrimizin Gelişimi Açısından Türkiye Varlık Fonu’nun Önemi” ana gündemi ile görüntü konferans metoduyla gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını İSO Idare Konseyi Lideri Erdal Bahçıvan’ın yaptığı İSO Meclisi’nin online toplantısına, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü ve Idare Şurası Üyesi Zafer Sönmez, konuk olarak katılarak gündeme ait değerlendirmelerde bulundu.

İSO Lideri Bahçıvan, global iktisadın yapısal sorunlarının pandemi ile daha da belirginleştiği bir konjonktürde özel bölümün büyümeyi sürükleyecek, büyük ölçekli yatırımlar yapacak bir dinamizmi kendi başına sergilemesinin güç göründüğünü vurguladı.

Bahçıvan, “Bu durum, yatırımlarda kamunun yol gösterici ve yönlendirici rolüne gereksinimi artırırken, riskin ve getirinin kamu-özel ortasında aktarıldığı bir yatırım anlayışını öne çıkarıyor. Varlık fonları tam da bu noktada paha kazanıyor. Yenilikçi bir kamu-özel kesim ortaklığı reçetesi kurgulamamız gerekiyor.” sözlerini kullandı.

Türkiye Varlık Fonu’nun büyük ve güçlü şirketlere yönelik yatırımlarla lokal ve global önderler çıkarmayı ve cari açığa değerli katkısı olan kesimlere yönelik yatırımlarla Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltmayı hedeflediğine işaret eden Bahçıvan, şunları kaydetti:

“Böylece sanayicilerimizin yurt içinde üretilen kaliteli ve ucuz eserlere ulaşması, maliyetlerini kısarak karlılığını artırması ve maliyet avantajı ile memleketler arası pazarlarda rekabetçi hale gelmesi mümkün olacak. Türkiye Varlık Fonu’nun, bu hususta sanayi dalının yanında yer almayı hedeflemesi umut verici. Varlık Fonu’muzun, paydaşlık yaptığı şirketlerin Ar-Ge kapasitesinde sağlayacağı artışlar ülkemizde daha yüksek katma bedelli eserler üretme potansiyeli yaratacak. Varlık Fonu’muzun, sahip olduğu finansal güç ve imkanlar nitelikli üretime yönelik büyük projeler için hatalısız ve faal bir biçimde kullanıldığı takdirde ülkemizin değerli yapısal problemlerine karşılık verebilecek potansiyeli barındırdığına inanıyoruz. Türkiye Varlık Fonu’nu ülkemiz iktisadının geleceğine dair çok hoş hayalleri olan sanayicilerimizin yüksek teknolojiye dayalı, katma kıymeti yüksek eserleri içeren yatırım maksatlarına takviye olmaya ve beraber daha da daha da ilerletmeye davet ediyorum.

– “Yeni endüstrileşme atılımı lüzumlu”

Erdal Bahçıvan, Türkiye’nin, değişen global bedel zincirinde kilit oyuncu olabilmek, rekabet gücünü artırabilmek, yüksek teknoloji ve katma kıymet odaklı bir üretim yapısına geçebilmek emeliyle yeni bir endüstrileşme atağı gerçekleştirmek zorunda olduğunu vurgulayarak, “Hiç kuşkusuz ki bu gerçek, yerli kaynakları harekete geçirecek ve ithalat yoğunluğunu azaltacak büyük ölçekli ve stratejik sanayi yatırımlarının hayata geçirilmesini zarurî kılıyor. Lakin yurt içi tasarruflarımızın yetersizliği ve finans sistemimizin mevcut klâsik yapısı, böylesi büyük ölçekli yatırımların çoklukla yurt haricinden ve Döviz cinsi tercih edilen krediler ile finanse edilmesine sevk ediyor.” tabirlerini kullandı.

Bankacılık kesimi ve ağır kredi yüklü finansal sistemin, uzun vadeli ve uygun maliyetli finansman gereksinimini karşılamadığını söyleyen Bahçıvan, “Başta sermaye piyasaları olmak üzere lüzumlu finansal derinlik ve değişikliği de sağlayamıyoruz. Öteki taraftan ham unsur ve güç başta olmak üzere dışa bağımlı üretim yapımız, cari açığın da kalıcı bir biçimde düşürülmesini engelliyor. Bu noktada, Türkiye Varlık Fonu’nun, yapacağı yatırımlar ve atacağı adımlar ile Türk sanayicilerinin nitelikli amaçlara yönelik gelişimine çok değerli katkıları olmasını bekliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

– “Hedef, cari açığı azaltmak ve tasarrufu yükseltmek”

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü ve Idare Konseyi Üyesi Zafer Sönmez de Türkiye Varlık Fonu’nun Türkiye’nin stratejik yatırım kolu olduğuna vurgulayarak, “Öncelikli amaçlarımız, portföyümüzdeki şirketlerin bedelini yükseltmek, yurt içindeki stratejik yatırımlara sermaye sağlamak, Türkiye’nin yurt dışı stratejisini ve rekabetçi şirketlerini destekleyen yatırımlar yapmak ve finansal piyasalarda güzelleşme ve derinleşme sağlamak.” tabirlerini kullandı.

Devletin tarifinin yine yazıldığını ve artık devletin yalnızca düzenleyici değil, teşebbüsçü bir kimlik de üstüne aldığıni söyleyen Sönmez, şunları kaydetti:

“Bugünün gerçeğinde ne yalnızca devlet ne de özel bölüm yatırımlarıyla ekonomiyi ayakta tutabiliriz, iki tarafın da ortaklığı yapması gerekiyor. Türkiye’nin stratejik bahislerinde sermaye yatırımları yapmaya devam edeceğiz. Bunu yaparken kapımız herkese açık. Türkiye’nin evvellikli yapısal sıkıntıları olan cari açık ve tasarrufa yönelik projeler yapıyoruz. Her 10 eserden 9’unu ithal eder pozisyonda olduğumuz petrokimya alanında 10 milyar dolarlık yatırımla Türkiye’nin evvellikli muhtaçlığı olan eserlere yönelik tesisler kuracağız. Yerli kömürden güç üreteceğiz ve bunu hem etraf hem de toplumsal duyarlılıkları gözeterek yapacağız. Türkiye’nin maden kaynaklarını iktisada kazandırıyoruz.

Ülkemizdeki tasarruf bazını yükseltmek ve sigorta bölümündeki yapısal dönüşüme katkı sağlamak üzere kamu sigorta şirketlerini Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik altında birleştirdik. Öteki yandan, ortalama 10 yıllık geçmişi olan üç mevzuyu yakın vakitte tahlile ulaştırdık; Ulusal Piyango, İstanbul Finans Merkezi ve Turkcell. Türkiye Varlık Fonu’nun en yüksek kurumsal yönetişim herkes tarafından bilinenlarında yönetilmesi için gereken altyapıyı oluşturduk.”

AA

2 Beğen

Film izle