IMF ve DB toplantılarında öne çıkan 10 husus

IMF ve DB toplantılarında öne çıkan 10 husus

IMF ve DB toplantılarında öne çıkan 10 husus

Geçen hafta Memleketler arası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası’nın (DB) toplantılarına yatırımcıların ilgisi büyük oldu. JPMorgan ise yayınladığı bir not ile hem geçen hafta düzenledikleri kendi toplantılarında hem de bu kurumların toplantılarında yatırımcıların en çok ilgilendikleri ve kurumların vurguladıkları noktaları yayınladı.

Acil varlık alım programları artırılmalı

Borç veren resmi kuruluşlar koronavirüsten kaynaklı insani risklerin üstesinden gelmek için daha çok erken olduğunu ve para siyasetinin sonlarına dayanılmasına karşın daha fazla mali teşvik paketinin lüzumlu olduğunu belirtiyorlar.

Alışılmadık siyasetler yürürlükte kalmaya devam ederken, yatırımcılar negatif faizlerin siyaset aracı olarak kullanımından fazla acil varlık alım programlarının genişletilmesini bekliyor. Amerika Birleşik Devletleri’de yatırımcıların yarısı tarafından 2021 senesinde başvurulması en olası para siyaseti aracının mali genişleme olması bekleniyor.

Kasım’da Biden, 2021’de aşı gelir

Yatırımcılar ortasında, Demokratların Lider adayı Joe Biden’ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık seçimlerini kazanacağı hakkında büyük bir beklenti var. Bunun yanı sıra aşının da 2021 yılının sonunda kullanıma sunulacağına dair beklentiler de gelecek yılın riskleri hakkında yapan bir görüşü destekliyor lakin beklentiler gerçekleşmediği takdirde yatırımcılar hayal kırıklığına da hazırlıklılar.

İştirakçilerin %49’u bir “Mavi Dalga” olmasını beklerken, %40’ı Biden’ın kazanacağını lakin Senato’nun ayırıneceğini düşünüyor. Aşı hususundaysa iştirakçilerin %61’i aşının 2021 yılının sonunda kullanıma sunulacağını düşünüyor.

Önümüzdeki devri ülkeler ortasındaki asimetrik toparlanma biçimlendirecek

İkinci çeyrekte yaşanan senkronize beklenmedik düşüş ve üçüncü çeyrekte yaşanan senkronize geri dönüş daha sonra global iktisat artık farklılaşmış toparlanma evrelerine hatalısız ilerliyor. 2021 senesinde piyasa aktörleri bir senkronizasyon periyodundan sonra asimetrik ve farklı toparlanma senaryolarına hazırlıklı olmalılar.

Sırada nasıl bir büyüme modeli var bilinmiyor

Para siyasetleri ve acil durum düzenekleri piyasalara istikrar sağlamada yardımcı oldu ama büyümeyi geri getirmeyecekler. Gelişen piyasalar gelişmiş piyasalara oranla daha berbat bir süreç ile karşı karşıyayken önümüzdeki zamanlarda büyüme serisinin ne olacağı hala belirsizliğini koruyor.

Birçok gelişen piyasa için büyüme sayıları önümüzdeki beş yıl süresince potansiyellerinin altında olacak ve GSYH-sermaye kriz evvelsi düzeylere on yıl daha geri dönemeyecek.

Ülkeler ortasındaki eşitsizlik artmaya devam edecek

Gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler ortasındaki eşitsizlik artmaya devam edecek. IMF’ nazaran, fakir ülkeler daha da fakirleşecek ve yalnızca bu yıl 90 milyon insan fakirluğa sürüklenecek. Kriz daha sonra iş gücü piyasasında onarılması vakit alacak büyük hasarlar oluşacak, yatırımlar belirsizlik sebebiyle duracak ve bilanço sorunları baş gösterecek.

Biden seçilse de Çin ile ticaret gerginliği sonlanmayacak

Biden idaresinin başa gelmesiyle Amerika Birleşik Devletleri ve Çin ortasındaki gerginlik son bulmayacak. Konuşmacılara nazaran hali hazırda Çin eserlerine uygulanan gümrük vergileri ıslahatlarla daha büyük bir ilerleme kaydetmek için büyük ihtimalle kaldırılmayacak.

Yatırımcıların %42’si yaptırımların ve gümrük vergilerinin önümüzdeki iki sene içerisinde kaldırılması durumunda hayal kırıklığına uğrayacağını, %30’u bir değişiklik olmayacağını ve %27’si ise gümrük vergileri ve yaptırımların artırılmasıyla beraber daha fazla gerginlik yaşanmasını bekliyorlar.

Acil varlık alım sistemleri kalıcı olmalı

Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri ortasındaki ekonomik toparlanma yarışında, ikinci dalgayla beraber süreksiz, acil yardım sistemlerinin kalıcı olması gerekiyor. JPMorgan’ın gerçekleştirdiği müşteri anketinde, iştirakçilerin %60’ı Salgın Acil Varlık Alım Programının (PEPP) genişletilerek Avrupa Merkez Bankasının yeni siyaset enstrümanı olmasını bekliyor.

Gelişen piyasa tahvilleri pandemi ortamında daha cazip

2020 senesinde karar süren makro göstergeler ve piyasa görünümü ortasındaki kopuk bağlantı, pay senetlerinin sabit getirili menkul değerlere göre tercih edilmesi ve gelişen piyasa sabit getirililerine olan ilgilinin artmasıyla, 2021 senesinde da devam edecek.

Gelişen piyasa sabit getirilileri bu türlü bir ortamda nispi olarak cazipler, bilhassa de %3.5 getiriye sahip olan Çin hükümeti tahvilleri.

JPMorgan’ın müşteri anketine göreyse iştirakçilerin %29’u hala gelişen piyasa varlıklarını tercih ederken, %28’i ise gelişen ülke varlıklarını tercih ediyor. Amerika Birleşik Devletleri hazine tahvilleri ise iştirakçilerin %51’inin yanıtıyla en makûs getiri beklenen varlık oldu.

2 Beğen

Film izle