İktisatların geleceğini 20 yeni pazar dönüştürecek

İktisatların geleceğini 20 yeni pazar dönüştürecek

İktisatların geleceğini 20 yeni pazar dönüştürecek

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yol açtığu ekonomik gerileme, daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir ekonomik dönüşüm gereksinimini de beraberinde getirdi.

WEF’in “Yarının Pazarları: Yeni Bir İktisada Giden Yollar” başlığıyla yayımlanan yeni raporunda, toplumun ve etrafın muhtaçlıklarını karşılarken ekonomik büyümeyi sağlayabilecek bir ekonomik dönüşümün muhtaçlık olduğu vurgulandı.

– Yeni pazarlar gezegeni koruyacak, kişilerı güçlendirecek ve bilgiyi geliştirecek

AA muhabirinin rapordan derlediği bilgilere nazaran, teknolojik ve kurumsal inovasyonları beraberinde getirecek 20 yeni pazar ekonomileri dönüştürme potansiyeli taşıyor.

Kelam konusu ekonomik dönüşümü sağlayacak yeni pazarlar, “gezegeni koruma”, “kişilerı güçlendirme ve koruma” ile “bilgiyi geliştirmeyi” amaçlayan 3 başlık altında toplanıyor.

Elektrikli araçlar, sera gazı müsaadeleri, hidrojen, plastik geri dönüşümü, ağaçlandırma hizmetleri, su hakları ve kalitesi, geniş spektrumlu antiviraller, bakım, data, dijital finansal hizmetler, eğitim teknolojisi ve marifet kazandırma hizmetleri, sürat yuvarı (hyperloop) tabanlı taşıma hizmetleri, yeni antibiyotikler, duyarlı tıp, maharet sermayesi, işsizlik sigortası, yapay zeka, genler ve DNA dizileri, uydu hizmetleri ve uzay uçuşları kelam konusu yeni pazarlar ortasında bulunuyor.

Ekonomiyi dönüştürecek pazarların devlet teşvikleri, özel yatırımlar ve kamu-özel ortaklığıyle desteklenebileceği belirtiliyor.

– Elektrikli araç altyapısı kilit yatırım alanlarından

Gezegeni muhafazaya yönelik pazarlar ortasında elektrikli araçlar, sera gazı müsaadesi, hidrojen, plastik geri dönüşümü, ağaçlandırma hizmetleri ile su hakları ve kalitesi alanları bulunuyor.

İklim değişikliği hakkında yükselen farkındalık hükümetleri ve tüketicileri elektrikli araçlara yöneltirken, bu araçların kullanımı için lüzumlu tamamlayıcı altyapının eksikliği kilit yatırım alanlarından biri olmaya devam etmekte.

Sera gazı izinlerinden oluşan ödenekler global iktisatta hala yerini bulamazken, hidrojenin, bilhassa ulaştırma, ısıtma ve güç üretiminde yaygın bir formda kullanılması da sağlanamıyor.

Plastik geri dönüşümünde ise plastik üretiminin başladığı 20. yüzyıldan bu yana 6,3 milyar metrik ton plastiğin yalnızca yüzde 9’unun geri dönüşüme kazandırıldığı kestirim ediliyor. Plastik geri dönüşüm pazarı hudutlu kalmaya devam ederken, plastik geri dönüşüm pazarı için yeni tekniklere ve herkes tarafından bilinenlara muhtaçlık olduğu vurgulanıyor.

Ağaçlandırma hizmeti sağlayıcılarının az sayıda olduğu ve sanayinin şimdi profesyonelleşmediği dikkati çekerken, su kaynaklarının idaresini sağlayacak bir sisteme muhtaçlık duyulduğu belirtiliyor.

– Duyarlı tıp ve ilaç pazarı potansiyel taşıyor

Kişilerı güçlendirmeye ve muhafazaya yönelik yeni pazarlar da geniş spektrumlu antiviraller, bakım, data, dijital finansal hizmetler, eğitim teknolojisi ve marifet kazandırma hizmetleri, sürat yuvarı (hyperloop) tabanlı taşıma hizmetleri, yeni antibiyotikler, duyarlı tıp, marifet sermayesi, işsizlik sigortası olarak sıralanıyor.

Bu pazarlar ortasında sıhhatle ilgili olan geniş spektrumlu antiviraller, yeni antibiyotikler ve duyarlı tıp üzere alanlar öne çıkıyor. Dünya çapında 300 milyon insanın ender hastalıklardan etkilendiği kestirim edilirken, insan sıhhatini muhafazaya yönelik yapılacak ilaç çalışmalarının yeni bir pazar potansiyeli sunduğu vurgulanıyor.

Kişilerı güçlendirmeye yönelik pazarlardan biri olan dijital finansal hizmetlerin ise yaygın bir formda kullanılmasının ekonomik büyümeye katkı sunacağı kaydediliyor. Dijital hizmetler pazarının, 2025 yılına kadar gelişmekte olan iktisatların GSYH’sini 3,7 trilyon dolar artırabileceği belirtiliyor.

Global ekonomiyi dönüştürmek, kişilerın yeni işler edinmesi ve yeni hünerler öğrenmesi ihtiyacı de beraberinde getiriyor. Bu kapsamda, eğitim teknolojisi ve maharet kazandırma hizmetleri de yeni bir pazar olarak öne çıkıyor.

Birinci olarak 2013’te Tesla ve SpaceX’teki bir araştırma takımı tarafından konsept notu olarak sunulan sürat yuvarı tabanlı taşıma teknolojileri ise yük ve yolcu nakliyeciliğinde seyahat mühletini değerli ölçüde azaltmayı vadediyor.

– Uzaya fırlatma hizmetleri stratejik değere sahip

Yapay zeka, genler ve DNA dizileri, uydu hizmetleri ile uzay uçuşları pazarları ise gelişen bilgi başlığı altında bulunuyor.

Bu kapsamda, yapay zeka teknolojisinin iktisat ve toplumdaki uygulamalarının, kıymetin yaratılmasının yanı sıra araştırma ve bilgi geliştirme kapasitesini de etkilemesi bekleniyor. Herkesin yapay zekaya erişimini sağlamanın bir yolunun, bu teknoloji için daha verimli ve kapsayıcı bir pazar oluşturmak olduğu kaydediliyor.

Uydu hizmetleri de kişilerın dünya çapında ve cihanda yaşanan vakalarla ilgili bilgilerini geliştirmede kilit rol oynuyor. Uydu hizmetlerine yönelik talep artarken, uydu sistemlerinin sağladığı hizmetler pozisyonlandırma, izleme ve irtibat üzere alanlarda hudutlu kalmaya devam etmekte.

Uzay araştırmaları ise insan bilgisini ilerletmek için büyük kıymet taşıyor. NASA üzere kimi kamuya ilişkin uzay ajansları, uzaya fırlatma hizmetleri için pazarın genişlemesini bekliyor. Uzaya fırlatma hizmetleri, özel kesim araştırma hizmetlerinden uzay tabanlı güneş gücüne ve uzay madenciliğine kadar bir dizi alanla ilgili pazarın önünü açmak için stratejik değere sahip bulunuyor.

AA

3 Beğenmekten Vazgeç

Film izle