İhracata yönelik devlet yardımı süreçleri elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek

İhracata yönelik devlet yardımı süreçleri elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek

İhracata yönelik devlet yardımı süreçleri elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek

Ticaret Bakanlığının “İhracata Yönelik Devlet Yardımları içerisinde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere Ait Yordam ve Temeller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”i Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan yapılan ihracata yönelik devlet yardımlarının harcanmasına ait iş ve süreçlerin belgelendirilmesi, muhasebeleştirilmesi, evrakların koruması ve ibrazı ile raporlanmasına ait asılları düzenliyor.

Buna nazaran, takviye ödemelerine ait iş ve süreçlerin direkt Ticaret Bakanlığınca yürütülmesinin öngörüldüğü hallerde, müracaat sahipleri İhracat Genel Müdürlüğüne yahut Hür Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğüne ilgili takviye mevzuatında belirtilen tarz ve asıllar çerçevesinde başvuracak. Takviye ödemelerine ait iş ve süreçlerin incelemeci kuruluşlar vasıtasıyla yapılmasının öngörüldüğü hallerde, müracaat sahipleri bu kurum ve kuruluşlara müracaatta bulunacak.

DYS üstünden yapılan müracaatlarda bu sistemde bilgi ve evrak denetimi gerçekleştirilerek lüzumlu inceleme yapılacak. Dayanak ödemelerinden yararlanacak hak sahipleri ile takviye meblağları, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ödemelerine ait tahakkuk listesine DYS üstünde işlenecek. Bu sistem üstünde oluşturulan tahakkuk listeleri fiziki olarak ayrıyeten iletilmeyecek.

Dayanak ödemesine ait evrakların müracaat sahibi tarafından DYS’ye yahut elektronik imza uygulaması çerçevesinde otomasyon sistemlerine yüklenmesi durumunda, çiçeği burnunda evrakların müracaat yapılan kurum ve kuruluşlara ibrazı aranmayacak.

Müracaat sahipleri tarafından DYS’ye yahut elektronik imza uygulaması çerçevesinde otomasyon sistemlerine yüklenen dayanak ödemesine bahis evrakların eksiksiz bir biçimde koruma yükümlülüğü ve kontrole karşı sorumluluğu, dayanak müracaatında bulunulmasından bu yana 10 yıl süresince müracaat sahibine ilişkin olacak.

– Denetimler de sistem üstünden yapılacak

DYS’de tertip edilen ve ilgili genel müdürlüklere sistem üstünden sunulan tahakkuk listeleri ile genel müdürlüklerce burada hazırlanan tahakkuk listelerinin tam ve eksiksiz doldurulduğuna ait denetimler tekrar sistem üstünde yapılacak ve tahakkuk listeleri Bakanlık tarafından DYS üstünde elektronik imza ile imzalanarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) gönderilecek. DYS üstünden iletilen tahakkuk listeleri fizikî olarak ayrıyeten gönderilmeyecek. Tahakkuk listelerinin denetiminde diğer bilgi ve doküman aranmayacak.

DYS’de hazırlanan tahakkuk listelerinde yer alan bilgilere istinaden tanzim edilen harcama talimatı, yapılacak dayanak ödemeleri için eksiksiz olarak düzenlenerek harcama ytesirlisi tarafından imzalanacak.

DYS üstünde elektronik imzayla oluşturulan ve iletilen tahakkuk listelerinde yer alan hak sahiplerine TCMB tarafından ödeme yapılacak.

AA

Beğen

Film izle