İhracata yönelik devlet yardımı ödemelerinin kontrolüne düzenleme getirildi

İhracata yönelik devlet yardımı ödemelerinin kontrolüne düzenleme getirildi

İhracata yönelik devlet yardımı ödemelerinin kontrolüne düzenleme getirildi

Ticaret Bakanlığı’nın “İhracata Yönelik Devlet Yardımları içerisinde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere Ait Tarz ve Asıllar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”i Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle, kelam konusu ödemelere ait inceleme ve kontrol yordamında değişikliğe gidildi.

Buna nazaran, bakanlık tarafından ihracata yönelik devlet yardımları içerisinde DFİF’ten yapılan dayanak ödemelerine ait incelemeci kuruluşlar nezdinde inceleme ve kontroller yapılacak. Kontrolleri Ticaret Bakanlığı klavuzluk ve Teftiş Başkanlığı gerçekleştirecek.

Daha evvel kontrollerin Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulunca yapılması temeldi.

Vergi, fotoğraf ve harç istisnası evraklarında düzenleme

Vergi, fotoğraf ve harç istisnası dokümanlarına yönelik iş ve süreçlerin fizikî ortamda oluşturulmasına ait tanınan 6 aylık müddet, 9 aya çıkarıldı.

Ticaret Bakanlığı’nın, “İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Fotoğraf ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”i, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğü girdi.

Bildirim, ihracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde vergi, fotoğraf ve harç istisnasının uygulama metot ve asıllarının belirlenmesini ve yürütülmesini kapsıyor.

Evvelki düzenleme, vergi, fotoğraf ve harç istisnası evraklarına ait iş ve süreçlerin 31 Mart 2020’ye kadar fizikî ortamda tekemmül ettirilebileceğini, lüzumlu görülmesi halinde bu mühletin Bakanlık tarafından 6 aya kadar uzatılabileceğini içeriyordu.

AA

2 Beğen

Film izle