İçişleri’nden 2 korona genelgesi: Kent içi toplu taşımada HES zaruriliği

İçişleri’nden 2 korona genelgesi: Kent içi toplu taşımada HES zaruriliği

İçişleri’nden 2 korona genelgesi: Kent içi toplu taşımada HES zaruriliği

İçişleri Bakanlığı 81 Vilayet Valiliğine “Şehir içi toplu ulaşımda HES kodu sorgulama” ve “Konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu” bahisli iki başka genelge gönderdi.

“Şehir içi toplu ulaşımda HES kodu sorgulama” genelgesi içerisinde; kent içi toplu ulaşım araçlarında şahsa özel elektronik/akıllı seyahat kart sistemleri, Sıhhat Bakanlığı’nın Hayat Meskene Sığar (HES) uygulamasına entegre olacak. Entegrasyon ile Covid­19 teşhisli ya da temaslısı olanların varsa şahsileştirilmiş seyahat kartları, izolasyon mühleti süresince otomatik olarak askıya alınacak. Covid­19 teşhisli ya da temaslısı olan ve izolasyonda olması gerektiği halde toplu ulaşım aracı kullananlar hakkında hata duyurusunda bulunulacak.

“Konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu” genelgesi içerisinde bugünden bu yana kamu ve özel tüm konaklama tesislerine kabullerde HES kodu zaruriliği getirildi. HES kodu sorgulaması, müşterilerin konaklama tesisine kabulü sırasında yapılacak ve sorgulama neticesinde rastgele bir risk bulunmayan (tanılı ya da temaslı olmayan) bireylerin tesise kabul süreçleri gerçekleştirilecek. Sorgulamalarda Covid-19 tanısı konulan ya da temaslısı olduğu anlaşılan müşteriler, “Güvenli Turizm Sertifikası” uygulaması gereği oluşturulan “misafir izolasyon odalarına” yerleştirilecek. HES kodu sorgulaması yapılmaksızın yahut sorgulama sonucuna nazaran kabul edilmemesi gereken kullanıcılarının konaklamasına müsaade veren tesisler 10 gün müddet ile faaliyetten men edilecek. Konuk izolasyon odalarının sayıca yetersiz kaldığı durumlarda ise Vali/Kaymakamlarca lüzumlu önlemler alınacak.

2 GENELGE

İçişleri Bakanlığı 81 Vilayet Valiliğine “Şehir içi toplu ulaşımda HES kodu sorgulama” ve “Konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu” bahisli iki başka genelge gönderdi. Valiliklere gönderilen genelgelerde, koronavirüs salgınıyla uğraşta hastalık tanısı konulmuş ya da temaslı durumdaki bireylerin toplumdan izole edilmesi üstünde durulması gereken değerli konulardan biri olduğu vurgulandı.

Bu doğrultuda bulaşma riskinin azaltılması ve hastalık tanısı konulan bireyler ile temaslı durumundaki bireylerin tespit edilerek izolasyona tabi tutulmalarını temin edilmesi emeliyle Sıhhat Bakanlığınca “Hayat Meskene Sığar (HES)” uygulaması geliştirildiği anımsatıldı.

Şehirlerarası yolcu nakliyatı maksatlı her türlü toplu ulaşım aracıyla (uçak, tren, otobüs vb.) yapılacak seyahatlerde gerek biletleme gerekse araca alınma sırasında HES kodu sorgulaması yapıldığı, rastgele bir riski bulunmayanların (tanılı yahut temaslı durumda olmayan) seyahat edebilmeleri mümkün olduğu açıklandı. Misal biçimde kent içi toplu ulaşım araçlarıyla yapılan yolcu nakliyeciliğinde da HES koduna nazaran bireylerin takibinin sağlanması kıymet arz ettiğine dikkat çekilerek genelgede alınan önlemler şu halde sırlandı:

– Başta belediyeler olmak üzere ilgili öteki kurum/kuruluşlar tarafından yürütülen her türlü kent içi toplu ulaşım aracıyla (otobüs, metro, metrobüs vb.) yapılan seyahatlerde kullanılmak üzere kişie özel hale getirilmiş elektronik/akıllı seyahat kart sistemleri ile Sıhhat Bakanlığı Hayat Meskene Sığar (HES) uygulaması ortasında lüzumlu entegrasyonlar sağlanacak.

– Kent içi toplu ulaşım faaliyetleri için tercih edilen ulaşım kartlarını şimdi kişiselleştirmemiş durumda olan başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere mahallî idare üniteleri ve ilgili öteki kurum ve kuruluşlarınca, halihazırda kullanılmakta olan elektronik/akıllı seyahat kart sistemlerinin şahsileştirilmesi gayesiyle lüzumlu çalışmalara biran evvel başlanılacak.

– Covid­-19 hastalığı tanısı konulan ya da temaslısı durumunda olan vatandaşlara ilişkin varsa şahsileştirilmiş seyahat kartlarının izolasyon mühleti süresince otomatik olarak askıya alınacak.

-Covid­-19 teşhisli ya da temaslısı olması sebebiyle izolasyonda olması gerektiği kendisine bildirilmesine karşın kent içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen bireylerin bilgilerinin, lüzumlu idari yaptırımların uygulanması ve gerekiyorsa kabahat duyurusunda bulunulması için İçişleri Bakanlığı aracılığıyla (e­İçişleri sistemi üstünden elektronik olarak) ilgili Valilik/Kaymakamlıkla paylaşılacak.

BUGÜNDEN İTİBAREN…

İçişleri Bakanlığı 81 Valiliğine ayrıyeten bahisli genelge gönderdi. Genelgede HES kodu denetimi uygulaması yönünden bugünden bu yana konaklama tesisleri için de alınan önlemler sıralandı:

Buna nazaran;

– Rastgele bir ayrım olmaksızın (özel-kamu, turizm işletme belgeli/belgesiz, ruhsat veren yönetim gibi) tüm konaklama tesislerinde (otel, motel, pansiyon, misafirhane, kamp vb.) müşterilerden Hayat Meskene Sığar (HES) uygulaması kodu istenecek ve lüzumlu sorgulama yapıldıktan sonra konaklama tesisine müşteri kabul edilecek.

– HES kodu sorgulaması müşterilerin konaklama tesisine kabulü sırasında yapılacak, yapılan sorgulama neticesinde rastgele bir risk bulunmayan (tanılı ya da temaslı olmayan) bireylerin tesise kabul süreçleri gerçekleştirilecek.

– 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununun 2’nci ve ek 1’inci hususu kararlarına nazaran konaklama tesislerince genel kolluk kuvvetlerine bildirilen müşteri bilgilerinin, ilgili genel kolluk kuvveti ünitesince Sıhhat Bakanlığı ile sağlanan data entegrasyonu çerçevesinde Covid-19 tanısı konulma ya da temaslı olma durumuna nazaran de sorgulanacak.

– Gerek konaklama tesisine kabul gerek genel kolluk kuvvetlerince yapılan sorgulama gerekse konaklama müddeti anında Covid-19 tanısı konulduğu ya da temaslı olduğu tespit edilen bireylerle ilgili olarak daha evvel İçişleri Bakanlığınca gönderilen genelgeler ile Sıhhat Bakanlığı Salgın Idaresi ve Çalışma Rehberinin “Konaklama Tesislerinde Alınması Gereken Önlemler” başlıklı hususunun ilgili kararlarına nazaran lüzumlu iş ve süreçler yerine getirilecek.

Bu çerçevede Covid-19 tanısı konulduğu ya da temaslı olduğu tespit edilen bireylerle ilgili olarak;

– Covid-19 tanısı konulan ya da temaslısı olduğu anlaşılan müşteriler, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın genelgeleri içerisinde “Güvenli Turizm Sertifikası” uygulaması gereği oluşturulan “misafir izolasyon odalarına” yerleştirilecek.

– Konuk izolasyon odalarının sayıca yetersiz kaldığı durumlarda ise Vali/Kaymakamlar tarafından ilgili bakanlık genelgeleri ile Salgın Idaresi ve Çalışma Rehberinin kararları göz önünde bulundurularak lüzumlu önlemler alınacak.

Bu Genelge kararlarına yönelik gerçekleştirilen kontroller neticesinde HES kodu sorgulaması yapılmaksızın yahut sorgulama sonucuna nazaran kabul edilmemesi gereken kullanıcılarının konaklamasına müsaade veren konaklama tesislerinin İl/İlçe Genel Hıfzıssıhha Konseyi kararı doğrultusunda ilgili Valilik/Kaymakamlıkça 10 gün mühlet ile faaliyetten men edilecek.

Vali/Kaymakamlarca lüzumlu kararlar acilen alınacak, uygulamada rastgele bir aksaklığa meydan verilmeyecek.

1 Beğen

Film izle