HUB TEŞEBBÜS SERMAYESİ YATIRIM İŞTİRAKİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

HUB TEŞEBBÜS SERMAYESİ YATIRIM İŞTİRAKİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

HUB TEŞEBBÜS SERMAYESİ YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bahse Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime Ait İdare Heyeti Karar Tarihi
15/10/2020
Alıma Ait İdare Şurası Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Workiom Teknoloji A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Teknoloji ve Yazılım
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
50.000 TL
Edinim Sistemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
Sürecin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
19.10.2020
Edinme Şartları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Şartları

Edinilen Hisselerin Nominal Meblağı
2.500 TL
Beher Hissenin Alış Fiyatı
158,08 TL
Toplam Fiyat
395.200 TL
Edinilen Hisselerin Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
5,00
Edinim Daha sonra Sahip Olunan Hisselerin Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
5,00
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
5,00
Edinilen Finansal Duran Varlığın Paydaşlığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Etkin Toplamına Oranı (%)
%0,68
Süreç Bedelinin İştirakin Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Nazaran Oluşan Hasılat Fiyatına Oranı (%)
%409
İştirakin Faaliyetlerine Tesiri
Olumlu olacağı öngörülmektedir.
Hisse Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Hisse Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı

Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Nazaran İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
İştirakin Satan/Devreden Tarafla Bağın Niteliği

Varsa Sürece Ait Mukavele Tarihi
16/10/2020
Finansal Duran Varlığın Bedelinin Belirlenme Formülü

Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni

Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası

Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı

Değerleme Raporu Sonucu Yer alan Fiyat

Süreç Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Münasebeti

Açıklamalar

       Firmasımizin 15.10.2020 tarihli İdare Konseyi kararı ile
Faaliyet konusu her türlü bilgisayar yazılımının ithalatı, ihracatı ve dahili ticaretini yapmak, her türlü yazılımı yapmak, yaptırmak, program dizayn etmek, program geliştirmek, bahis ile ilgili ihalelere katılmak, kiralamak, almak ve satmak, her türlü bilgisayar sistemleri, yazılım ve donanım destek ve danışmanlık hizmetlerini sağlamak, yazılım hizmetleri sunmak, dikey çözümler temel alınarak SAAS eser elde etmek olan, İstanbul Ticaret Sicili’nde, Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün kabul etmesi halinde Workiom Teknoloji A.Ş. (“Workiom”) unvanı yahut öteki bir unvan ile kurulacak olan anonim firmasın toplam 50.000 TL nominal kıymette olan temel sermayesinin % 5’ine sahip olacak biçimde kuruluş ile iştirak edilmesine karar verilmiş,  bu maksatla Pay Edinim, İştirak ve Hissedarlar Sözleşmesi, Temel Mukavele ve öteki ilgili kuruluş ve yatırım dokümanları imzalanarak, 19.10.2020 tarihinde bugün 2.500 TL nominal pahada 2.500 adet B grubu hisse için beheri 158,08 TL fiyattan toplam 395.200 TL ödenmiştir.
Workiom kuruluş ve sicil tescil süreçlerinin tamamlanması ile faaliyetine başlayacak olup, Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından Workiom Teknoloji A.Ş. haricinde bir unvanın tasdik edilmesi durumunda kelam konusu unvan kamuoyu ve hisse sahipleri ile paylaşılacaktır.
Hisse sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882462

BIST

3 Beğen

Film izle