Hisselerin Yavrulaması Nedir?

Hisselerin Yavrulaması Nedir?

Hisselerin Yavrulaması Nedir?

Hisselerin Yavrulaması Nedir?, Finans alanında araştırma konusu olan Hisselerin Yavrulaması Nedir? ile alakalı tüm bilgileri siz değerli okurlarımıza paylaşmak istedik. Hisselerin Yavrulaması Nedir? başlığı altında tüm geniş bilgiye detaylardan sahip olabilirsiniz..

Hisselerin Yavrulaması Nedir?

Hisselerin Yavrulaması Nedir?

28 May 2017 Borsa

Yeni yatırımlarla büyümesi söz konusu olan şirketlerin olası büyümeyi gerçekleştirebilmeleri için sermayeye ihtiyaçları mevcuttur. Sermaye gereksiniminin ise şirketin öz faaliyetleri ışığında karşılanması bi hayli güçtür. Böyle durumlarda şirketler ortaklarına başvurarak hisse senedi sevkiyatı gerçekleştirir ve sonuçta sermaye artışı sağlanır. Sermayenin artması ise hisselerin bölünmesini gerektirmektedir. Bölünen hisseler ise borsada hisselerin yavrulaması olarak adlandırılmaktadır.

  • Hisselerin Yavrulamasının Nedenleri
  • Hisse Yavrulamasının Yatırımcılara Yararı Nedir?
  • Hisselerin Yavrulaması Fiyatları Nasıl Etkiler?

    • Bedelsiz Hisselerin Yavrulaması Nedir?
    • Bedelli Hisselerin Yavrulaması Nedir?

Hisselerin Yavrulamasının Nedenleri

Borsada işlem gerçekleştiren birden fazla kişi hisseleri yavrulaması işlemine çok fazla anlam veremese de bu durumun şirketler yönünden bir çok sebebi bulunmaktadır. Öncelikle hisselerin yavrulaması sermaye artışı manasına geldiği için bireysel yatırımcılar için de nakit akışını ifade etmektedir. Diğer yandan şirketlerin bünyelerindeki nakit akışını çoğaltmak maksadıyla da tercih edilmektedir. Hisse yavrulaması neticesinde hisse senetlerinin fiyatı artarken sayılarının da artmasına katkı sağlamaktadır.

Hisse Yavrulamasının Yatırımcılara Yararı Nedir?

Şirketlerin hisse senedi değerlerinin bi hayli artması durumunda hisse yavrulamasını tercih etmeleri yatırımcılar yönünden da bazı avantajlar sağlamaktadır. Bölünmüş hisselere yatırım yapılmasının yatırımcılar yönünden daha kazançlı olduğuna dair araştırmalar mevcuttur.

Hisselerin yavrulaması bir anlamdan nakit para akışının sağlanması anlamını taşıdığı için bireysel yatırımcıların hisse senetlerinden kazanç elde etme olasılıkları daha yüksektir. Hisse yavrulaması kararında yönetim kurulu üyeleri, hisse senedi değerlerinin artacağı yönündeki öngörüleri daha oldukça etkilidir. Bu öngörünün gerçekleşmesi kesin olmasa da yatırımcılar için güven ortamı oluşturmaları yükselmenin kısa vadede de olsa yaşanacağını ifade eder.

Hisselerin Yavrulaması Fiyatları Nasıl Etkiler?

Şirket sermayesinin artması neticesinde hisselerin bölünmesine hisse yavrulaması denilmektedir. Mevcut hisse senetlerine ilişkin söz konusu şirketin sermayesini artırması yatırımcıların elindeki hisse senetlerinin çoğalmasına neden olmaktadır. Hisselerin yavrulaması şirketler kadar yatırımcılar yönünden da kazançlıdır. Diğer yandan hisselerin yavrulaması fiyat aralıkların yatırımcılara daha cazip görünmesini sağlayacağı için fiyatlarda artış gözlenebilir. Geçmiş analizlerde elde edilen verilerin bölünmüş hisselerin satın almanın daha kazançlı olduğu göstermesi gibi etkenleri hisse fiyat aralıklarının artmasına neden olabilir.

Bedelsiz Hisselerin Yavrulaması Nedir?

Sermaye artımına gitmek veya git gide artan sermayeyi değerlendirmek maksadıyla hisse bölünmesi gerçekleştiren firmalar bedelsiz hisse yavrulaması ile likiditenin artmasını amaçlar. Böylelikle herhangi bir limite takılmadan hisselerin her hâlükârda kıymetli olması sağlanır.  Yavrulamanın bedelsiz olması ise hisse senetlerinin daha kolay el değiştirebilmesini sağlamaktadır.

Şirketlerin emisyon primi ve varlık satışı gibi öz sermayelerin sermaye kalemi haline getirilmesi maksadıyla da bedelsiz hisse yavrulaması gerçekleştirilmektedir. Böylelikle şirketler öz sermayeleri de dahil tüm varlıklarını aktif olarak kullanabilmektedir.  Borsaya yeni adım atmış olan tecrübeli olmayan yatırımcıların ellerinde daha çok sayıda hisse senedi olması maksadıyla bölünmüş hisseleri almayı tercih etmektedir. Bu tercih genelde akıllıca olmayıp yalnızca aynı değerdeki tek hisseye daha çok para ödeyerek iki hisse alınmasına neden olmaktadır.

Bedelli Hisselerin Yavrulaması Nedir?

Şirketin genel kurul kararı ile bedelleri karşılığında yeni hisse senetleri çıkarılmasına bedelli hisse yavrulaması denilmektedir. Hisse senetlerinin bölünmesi ile sermaye artırımı gerçekleşmektedir. Böylelikle hisse rakamının artırılmasında şirketin kasasına nakit akışı sağlanır. Bedelsiz olan yöntemde ise para girişi söz konusu değildir. Bölünen hisselerden ortakların rüçhan hakkı ışığında kendi paylarına düşen değer kadar hisse satın alma hakları bulunmaktadır.

Sermaye artırımına katkı sağlamayan ortaklar ise borsada kendi paylarına düşen hisseleri satışa sunabilirler. Böylelikle hareket eden ortakların şirkete olan ortaklıkları da doğal olarak azalacaktır. Sermayenin artması maksadıyla hisselerin bölünmesi mevcut ortakların ışında yalnızca yeni yatırımcıları kapsayacak biçimde de yapılabilir. Hisse senedi ve piyasa değerlerindeki düşüş yatırımcılara ek fırsatlar sağlamaktadır.

1 Beğen

Film izle

Porno izle