Hisse Grafikleri Nasıl Okunur ve Yorumlanır?

Hisse Grafikleri Nasıl Okunur ve Yorumlanır?

Hisse Grafikleri Nasıl Okunur ve Yorumlanır?

Hisse Grafikleri Nasıl Okunur ve Yorumlanır?, Finans alanında araştırma konusu olan Hisse Grafikleri Nasıl Okunur ve Yorumlanır? ile alakalı tüm bilgileri siz değerli okurlarımıza paylaşmak istedik. Hisse Grafikleri Nasıl Okunur ve Yorumlanır? başlığı altında tüm geniş bilgiye detaylardan sahip olabilirsiniz..

Hisse Grafikleri Nasıl Okunur ve Yorumlanır?

Hisse Grafikleri Nasıl Okunur ve Yorumlanır?

24 Mar 2017 Borsa

Borsa piyasasında başarıyla ilerlemenin en doğru yolu analiz yapmayı başarabilmekten geçmektedir. Bunun için bu işin uzmanı olan bireylerden yardım alabileceğiniz gibi analiz yapmayı öğrenerek kendi yorumunuzu hazırlayabilirsiniz.

Doğru yorumlama için teknik analizlerin mühim noktalarını, grafiklerin nasıl yorumlanabileceğini bilmeniz gerekiyor. Analizleri öğrenmek zor değildir ama pratik yapmak mühim bir adımdır. Ne kadar çok grafik incelerseniz o kadar çok ilerleme kaydedersiniz.

 • Hisse Senedi Piyasasında Hangi Grafikler Kullanılır?
 • Grafiklerde Zaman Ölçüsü Nasıldır?
 • Aritmetik ve Logaritmik Eksenler Neyi İfade Eder?
 • İşlem Miktarı Nasıl Gösterilir?

  • Temettü yahut Sermaye Artışı Öncesi Yapılacak Düzenlemeler
  • Teknik Analiz Nedir?
  • Dow Teorisi Nedir?
  • Teknik Analiz Araçları Nelerdir?
  • Teknik Analiz Yöntemleri Nelerdir?

Hisse Senedi Piyasasında Hangi Grafikler Kullanılır?

Hisse senedi piyasaların genelde üç farklı grafik kullanılmaktadır. Her üçünün de çizimleri, terimleri ve yorumlanma şekilleri farklıdır.

Çizgi Grafikleri: Line Charts olarak anılan bu grafik türünde piyasanın temsilini tek başına yapabilecek veriler kullanılmaktadır. Bu verilere misal olarak hisse senetlerinin kapanış fiyatı, ağırlıklı hemen hemen fiyatı ve endeksler verilebilir. Grafiğin oluşmasında her verinin bir önceki günün verisine doğru bağlanma söz konusudur. Bu işleyiş sürdükçe sürekli olarak devam eden bir şekil meydana gelir.

Çubuk Grafikleri: Hisse senedi piyasalarında en fazla görülen grafik çeşitlerinden biridir. 1896 senesinde ilk kez yayına giren çubuk grafikleri bir çok bilgiyi içerir. Hissenin en yüksek, en düşük değerleri ve kapanış verilerini kapsayan grafikler ile günde aldığı çeşitli değerlerin gösterilmesinde mühimdir. Çubuk grafikle fiyat aralığının görülmesi son derece basittir. Bu grafikte en yüksek ve en düşük değerler tırnak işareti ile gösterilmektedir. İki verinin işaretlendiği bu iki nokta çizgi ile birleşmektedir. Dikey çizginin sağ tarafındaki tırnak işareti kapanış değerini, solundaki tırnak işareti ise açılış değerini belirtmektedir.

Nokta ve Şekil Grafikleri: En karmaşık grafik çeşitlerinden birisi olan nokta-şekil grafikleri 1880 senesinde kullanılmaya başlanmıştır. En eski grafiklerden olmasına karşın şimdilerde kullanımı çok yaygın değildir. Bu grafikte değerler sürekli olarak değişmemekte; yalnızca mühim değişiklikler işlenmektedir. Çizim öncesinde kutu boyu ile geri adım katsayısı netleştirilmelidir. Y eksenindeki her kutu seçilmiş olan kutu boyu kadar olacaktır. Grafik üzerinde X işareti mevcutsa bu verideki artışı ifade ederken; O işareti azalışı temsil eder. Grafik yorumlamasının ve anlaşılırlığının artması için bir takım kısaltmalar yapılmıştır. Bu kısaltmalar şu biçimdedir: KB kutu boyu, G geri adım katsayısını ifade etmektedir. Grafiğin yorumlaması yapılırken işaretlere özen göstermek gerekir. Grafikte hiç işaret yoksa hisse senedinde ilk iki dönemin fiyat yüz yüze geldirılması yapılır. Grafikte X işareti son kez kullanılmışsa artış miktarı veya azalış miktarı üzerinden yorumlama yapılmalıdır. Grafikte son kez O işareti mevcut olabilir.

Mum Grafikleri: Son zamanda teknik analizlerde çok fazla kullanılmaya başlanan bu yöntem Japonlar aracılığıyla geliştirilmiştir. Çizilen her mum şekli, açılış, en yüksek ve en düşük fiyat gibi bilgileri içermektedir. Mumun boyu, açılış ve kapanış fiyat aralıklarının farkında göre değişmektedir. Kapanışın açılıştan büyük olması durumunda mumun içi boş olacaktır. Kapanış daha düşükse mumun içi dolgulu olacaktır. Yorumlama anlamında genelde içi boş mumlar yükselişi yani sağlamlığı; dolu mumlar ise düşüşü ve zayıflığı ifade eder.

Grafiklerde Zaman Ölçüsü Nasıldır?

Her grafik türünde seçilen zaman ölçüsü gün olarak belirlenmiştir. Günlük grafikler oluşturulurken fiyatlarda sürekli olaraklik sağlamak adına hafta sonunda gelen günler X ekseninde gösterilememektedir. Grafikler bunun bunun yanında haftalık, aylık, senelik olarak hazırlanabilir. Hazırlık aşamasında çok sayıda veri hızla geldiğinden pratik olmak mühimdir.

Aritmetik ve Logaritmik Eksenler Neyi İfade Eder?

Aritmetik eksen kullanılarak çizilmiş grafiklerde fiyat değişimindeki birimler eşit olacaktır. Logaritmik eksende ise aynı yüzdedeki değişimleri olan fiyat hareketleri Y eksenine eşit mesafeye sahip olacaktır. İki ve daha fazla hisse senedi gösterilecekse logaritmik eksen kullanılmaktadır. Aritmetik eksenli grafiklerde 2 TL değerindeki hissenin 2,5 TL’ye artması ve 10 TL’lik hissenin 10,5 TL olması aynı eğim üzerinde gösterilecektir. Aynı eksende olmalarına karşın hisse senetlerindeki artış yüzdeleri farklıdır. Logaritmik eksende artışlar daha belirgin olacaktır.

İşlem Miktarı Nasıl Gösterilir?

Nokta ve şekil grafiklerinde zamanın teorik olmaması gibi bir durum olduğundan işlem miktarı gösterilemez. Çizgi ve çubuk grafiklerinde ise fiyat grafiğinin hemen altına çizilecektir. Fiyat ile miktarın uyumlu olması için zaman yani X eksenlerinin aynı ölçü biriminden gösterilmesi mühimdir. Örnek olarak grafik endeks değerlerini gösteriyorsa toplam işlem grafiğinde gösterilen zamanın asıl grafikle uyum içinde olması gerekmektedir.

Temettü yahut Sermaye Artışı Öncesi Yapılacak Düzenlemeler

Temettü veya sermaye artışı işlemlerinde hisse senedinde fiyat aralıkların düşmesi normaldir. Buna göre gerekli düzenlemeler yapılarak grafiğe işlenmelidir. Düzenleme için belirlenmiş formülleri kullanmak gerekecektir. Düzeltilmiş fiyatı bulmak için ilk kez bedelli satış oranı ile rüçhan hakkı kullanım fiyatı çarpılmalı çıkan sonuç temettü miktarı ile toplanmalıdır. Bu işlemden elde edilen sonuç düzeltilecek fiyattan çıkartılmalıdır. Elinizdeki bu ilk veriye X diyelim ve bir kenara koyalım. Şimdi yapacağınız işlem 1 + Bedelli Artış Oranı + Bedelsiz Artış Oranı şeklinde olmalıdır. Çıkan bu sonuca da Y diyelim. Düzeltilmiş fiyat için X değerini Y değerine bölmelisiniz.

Temettü ile ilgili daha kapsamlı bir şekilde bilgi almak isteğe göre bu yazımıza da inceleyebilirsiniz.

Teknik Analiz Nedir?

Teknik analiz geçmişte yaşanmış fiyat hareketlerinin gelecekte de olabileceğini varsayarak çalışır. Bu yöntemde yalnızca fiyat hareketlerinin dikkate alındığını unutmamalısınız. 1700’lü senelerda Japonya’daki pirinç tacirlerinin alış satışlarını düzene sokmaları sırasında ortaya çıkmıştır. 1900’lü senelerda Charles Dow bu sistemi bir düzene koymuş ve Dow teorisini görülmektedirtmıştır. Teknik analiz yönteminde bilançolar, pariteler, embtialar, tahviller dikkate alınmaz. Teknik analizin amacı piyasa fiyatlanmalarından ve bir araya gelen dalgalanmalardan fayda sağlamak ve neticede kazanç elde etmektedir.

Teknik analiz sisteminde beklentilere önem verilmektedir. Hisse senedi piyasalarında sürekli olarak duyulan ayı ve boğa terimleri, piyasadaki kesimlerin geleceğe yönelik beklentilerinin isabetini belirtir. Boğa piyasası, geleceğe yönelik iyimserliği ifade etmektedir. Ayı piyasası ise gelecek ile ilgiliki karamsarlığı yani düşüş beklendiğini belirtmektedir.

Dow Teorisi Nedir?

Charles Dow isimli editörün kendi fikriyle oluşturduğu teori, modern teknik analizin temelidir. Teori üç ana fikre dayanmaktadır. Ona göre fiyatlar piyasadaki güçlerin geniş kapsamlı birer yansımasıdır. Trendlerin geri dönüşünü tespit etmeye odaklı bir metottur. Bu nedenle herhangi bir pozisyona giriş zamanını belirlemek teknik analiz yöntemine göre daha kolay olmaktadır. Son ana fikir ise fiyat hareketlerinin zaman içinde kendini tekrarladığıdır.

Teknik Analiz Araçları Nelerdir?

Destek ve Direnç: Destek düzeysi fiyatlar düşüşe geçtiğinde gelen taleple yükselişe geçtiği düzeyyi ifade etmektedir. Direnç noktası ise fiyat yükselişlerinin önünü kesen oldukça önemli arzın oluştuğu ve yükselişin yavaşladığı veya durduğu düzeyyi ifade etmektedir.

Trend: Teknik analiz sistemine göre fiyatlar belirli bir trend ışığında ilerlemektedir. Oluşan arz ve talepler trendin yönünü belirler. Neticede git gide artan piyasa yani boğa piyasası, alçalan piyasa yani ayı piyasası veya yatay trend söz konusu olacaktır.

Trend Çizgileri: Bu çizgiler, trendin yönünü daha net bir biçimde görülmektedir. Çizgiler, fiyat hareketlerinin dip veya tepe noktalardan geçiş yapan düz bir çizgi ile çizilir.

Trend Kanalları: Fiyatlar genelde trend çizgisinden belli bir mesafe uzaklaşınca ardından tekrar trende doğru yönelir. Reelde trende paralel çizilen çizgi ile trend çizgisi içinde çalışma yaşanır.

Teknik Analiz Yöntemleri Nelerdir?

Fiyat Formasyonları: Fiyatlardaki çalışma tesadüfi olarak çok değişik ve düzensiz oluşsa da genelde benzer fiyat formasyonları şeklinde kendini gösterirler. Fiyat formasyonları yükseliş trendinden düşüş trendine veya tam aksi yönde geçişin algılanabilmesinde analizi yapan insana yardımcı olmaktadır.

Hareketli Ortalamalar: Hareketli ortamlar analizcilerce çok fazla kullanılmaktadır. Yöntemde hisse senedini temsil eden en iyi fiyat kullanılmaktadır. Hareketli ortamlar, analizi yapan birinin tespit ettiği süreye göre hesaplanabilmektedir. Genelde 5 gün, 20 gün gibi süreler kullanılır.

MACD: Bu yöntemde hareketli mekanlardan eksponansiyel olanlar kullanılır. Göstergeler bir çok yerde aynı biçimde ifade edilir. 12 günlük hareketli ortamdan 26 gün için hesaplanan hareketli ortamın çıkartılması ile elde edilen değer en genel kullanılanıdır. Lakin gerçek MACD değeri, elde edilen değere tam anlamıyla eşit değildir.

Momentum: Yöntem, fiyat hareketlerindeki hızı esas almaktadır. Fiyat hareketleri incelendiğinde önce yükselme sonra yükselmede yavaşlama olduğu yani momentumunu yitirdiği ve neticede belirli bir noktadan sonra düşüşe geçtiği görülmektedir.

Beğen

Film izle

Porno izle