Hazine Arazisi Nasıl Kiralanır? Şartları Nelerdir?

Hazine Arazisi Nasıl Kiralanır? Şartları Nelerdir?

Hazine Arazisi Nasıl Kiralanır? Şartları Nelerdir?

Hazine Arazisi Nasıl Kiralanır? Şartları Nelerdir?, Herkese Merhabalar online bankacı okurları bu paylaşımımızda siz değerli okurlarımız için Hazine Arazisi Nasıl Kiralanır? Şartları Nelerdir? başlığı altında tüm araştırılan bilgileri paylaşmaya çalıştık.

Hazine Arazisi Nasıl Kiralanır? Şartları Nelerdir?

2021 Güncel:

 • Hazine Arazisi Nasıl Kiralanır?
 • Hazine Arazisi Kiralama Dilekçesi
 • Hazine Arazisi Kiralama Şartları
 • Hazine Arazilerinin Kiralanmasına Dair Yönetmelik
 • Hazine Arazisinin Eski Kiracısına Kiralanması
 • Kiracılarda Aranan Şartlar Nelerdir?
 • Hangi Araziler Kiralanamaz?
 • Kira Tutarları Nasıl Hesaplanır?
 • Hak Sahibinin Vefatı
 • Sözleşmenin Feshi Mümkün mü?

Çiftçilerin tarımsal faaliyette bulunmalarını sağlamak maksadıyla, nüfusa kayıtlı oldukları yahut ikamet ettikleri köy ve mahallelerde bulunan hazineye ait tarım arazileri 10 yıl süreyle kiraya verilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hazırladığı hazine taşınmazlarının topraksız ve yeterli toprağı olmayan çiftçilere kiralanmasına ilişkin Milli Emlak Tebliği 16 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazete‘ de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Karar kapsamı içinde artık hazineye ait tarım arazileri, 10 yıl süreyle topraksız ve yeterli toprağı olmayan çiftçilere tahsis edilecek.

Tarım arazilerinin ilk yıl kira bedeli, taşınmazın rayiç bedelinin yüzde 1,5’u olarak belirlendi. Tebliğ kapsamı içinde 60 dönümden az topraksız yahut yeterli toprağı olmayan çiftçilere 60 dönüme kadar hazine taşınmazı kiralanacak. Tebliğ için tıklayınız.

Koronavirüs sebebiyle alınan önlemlere binaen tarım arazileri çiftçilere kiralanacak. Buna göre ;İlk etapta Konya, Aksaray, Kütahya, Samsun, Eskişehir, Afyonkarahisar’da toplam 41,5 milyon m²’lik tarım arazisinin üretime açılacağı çalışmada çiftçilerimiz 60 dönüme kadar hazine taşınmazı kiralayabilecek. İlk yıl kira bedelleri ise taşınmazın rayiç bedelinin yüzde 1,5’i olacak.

Hazine tarım arazisi kiralama süreci;

 • Puanlama sitemi ile proje ilerleyecek,
 • Başvuru yapacak çiftçinin arazinin olduğu bölgede ikamet etmesi gerekiyor,
 • Puanlama sistemine ekilen ürün vs. yazılacak ve buna göre puan verilecek.
 • Eğer Ziraat Mühendisi, genç çiftçi yahut kadın çiftçi başvuru yapıyorsa, buna göre puan verilecek.

Devlet Arazilerinin 10 Yıl Kiralanması ile alakalı olarak geçtiğimiz yıl yayına giren yönetmelikle kiralama  ile alakalı usul ve esaslar yeniden belirlenmiş ve kira zamanının en fazla 10 yıl olabileceği ile alakalı hükümlere yer verilmiştir. Nüfusa kayıtlı oldukları yahut ikamet ettikleri köy ve mahallelerde bulunan hazineye ait tarım arazilerini kiralayabilecek çiftçilerimiz, sorumluluklarını yerine getirmeleri ve talep etmeleri durumunda yeniden tespit edilen bedel üzerinden kira sürelerini 10 yıl daha uzatabilecek. Böyle en fazla 20 yıl tarım arazileri kiralanabilecek. Ayrıca yönetmelikte kira bedellerinin nasıl hesaplanacağı ile alakalı hükümler de bulunmaktadır. Hazine arazisi kiralamak için alakalı kurumlara bir dilekçe ile başvurulması gerekmektedir. İçeriğimizden geniş bir şekilde bilgi alabilirsiniz.

Hazine Arazisi Nasıl Kiralanır?

Hazine arazilerinin kiralanması için 3 farklı usul bulunmaktadır. Bu usuller;

 • Kapalı teklif usulü 
 • Açık teklif usulü
 • Pazarlık usulü olmaktadır.
Hazine Arazisi Nasıl Kiralanır?
Hazine Arazisi Nasıl Kiralanır?

Hangi arazilerinin hangi usuller ile kiralanabileceği T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ na bağlı olan Milli Emlak Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde bulunmaktadır. Kiralamaya açılan ve ihaleye sunulan ilanlar burada bulunmaktadır. Kiralama ilanlarına ulaşabilir ve bu ilanları inceleyebilirsiniz. Geçen yıl da hazine arazilerinin kiralanabileceği ile alakalı bir yönetmelik yayınlanmıştı. Bu yönetmelik çerçevesinde kiralama süresi en fazla 10 yıl olabiliyordu.  Yeni tebliğ ile birlikte kiralama zamanının 10 yıla çıkarıldığı açıklamaldu. İdarece on yıl daha uzatılabilir maddesi de eklendi.

Kiralanacak olan hazine arazilerinin sınırları devlet aracılığıyla belirlenmektedir. Orman arazisi dışında kalan ve bazı faaliyetler için uygun olan bu araziler, Orman Kanunu kapsamı içinde devletdestekli.com değerlendirilmektedir. Enerji üretim ve sevkiyat tesislerinin kurulması, tarım ve hayvancılık faaliyetleri, turistik faaliyetler vb. için hazine arazileri belirli bir zaman için kiralanabilmektedir. Süreler, faaliyet alanına göre değişmektedir.

Arazinin kiralanmış olması, üzerinde yapacağınız faaliyetlerin sınırsız bulunacağı ve istediğiniz şekillerde kullanabileceğiniz manasına gelmemektedir. Süre dolduğunda arazi, tekrar devlet sınırlarına geçmektedir. Kiralama işlemi yapmak bi hayli basittir. İlanları araştırmaya koyuldukten sonra kiralamak istediğiniz alanı ifade eden bir dilekçe yazmalı ve Mal Müdürlüğü/Defterdarlık‘ a sunmanız gerekmektedir. Burada size bir form verilecektir. Formu eksiksiz olarak doldurduktan sonra Tapu Sicil Müdürlüğüne gidiniz. Formda bulunan alakalı bölümler doldurulduktan sonra nüfus kayıt örneği ile birlikte tekrar Defterdarlık veya Mal Müdürlüğü’ ne teslim edilmesi gerekmektedir. Ecrimisil Hesaplama Tablosunu inceleyebilir ve kira bedelleri ile alakalı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Ziraat Bankası Arazi Alım Kredisi Faiz Oranı 2021

Hazine Arazisi Kiralama Dilekçesi

………. MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNE

         İlimiz, ……… İlçesi, ……………………. Mahallesi’nde bulunan ……… ada ……… parsel no.lu ……………. m² yüz ölçümlü Hazineye ait taşınmazı 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre ………………………………. olarak kullanmak üzere kiralamak istiyorum.

         Gereğini arz ederim.

                                                                                       ….. / ….. / …..

                                                                                     Ad Soyad (İmza)

Bu dilekçenin alakalı alanlarını doldurduktan sonra imzalayarak Mal Müdürlüğü/Defterdarlık’ a başvurunuzu uygulayabilirsiniz.

Hazine Arazisi Kiralama Şartları

Hazine arazilerinin kiralanması talebinde bulunan şahsa arazi kiralandıktan sonra, kira zamanının bitiminden bu yana satış işlemi de yapılabilir. Lakin kira kişiyin talep etmesi üzerine, kira süresi sonunda hakkın sona ereceği ile alakalı bir şart da konulabilmektedir.

 • T.C. vatandaşı olmak
 • Hazinenin tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunulmak için kiralanması durumunda kişiyin çiftçi olması
 • Sürekli olarak en az 3 yıl süre itibari ile belde veya bir köyde ikamet ediyor olması (Tarımsal yerleşime tabi olmuş alanlarda bu şart istisnai durum olarak kabul edilmektedir.)
 • Hak sahibi olmak
 • Ecrimisil borçlarının ödenmiş veya taksitlendirilmiş olması

Bu şartların bunun yanında; hazine arazilerinin kiralanması için başvuran şahısların aile fertlerinin de arazilerinin olmaması, herhangi bir toprak sahibi olmayanların, 3 yıl boyunca tarımsal faaliyet göstermesi durumunda, kiracılık veya ortakçılık yapması durumunda ise kendisine hazine arazilerinin kiralanması hususunda öncelik tanınacaktır. Hazine Aramak İçin Devletten Nasıl İzin Alınır? Nereye Başvurulur? isimli içeriğimizden bilgi alabilirsiniz.

Hazine Arazilerinin Kiralanmasına Dair Yönetmelik

Yönetmelikte kira oranlarının hesaplanması hususunda düzenleme yapılmıştır. Kanunun 12. maddesinde bulunan aynı aya göre değişim ibaresi 12 aylık hemen hemenlara göre yüzde değişim olarak değiştirilmiştir. Bunun bunun yanında Tarım Üretici Fiyat Endeksi oranlarının hesaplanmasında bir önceki yılın aynı ayına göre değişim ibaresi, 12 aylık hemen hemen yüzde değişim olarak değiştirilmiştir. Bunun bunun yanında devlet ile kiracı içinde imzalanan anlaşmaden doğan sorumlulukların yerine getirilmesi için eski kiracının devletdestekli.com talebi ve idarenin bu talebi kabul etmesi durumunda (otoparklar dışında) ilk anlaşma süresi baz alınmak kaydı ile 10 yıllığına kiralanabilir. Lakin bu noktada belirtmek gerekiyor ki kiralama süresi 10 yılı geçemeyecek  ve kiracının beyanı üzerine yapılacaktır. Kira süresi İdarece on yıl daha uzatılabilir.

Hazine Arazilerinin Kiralanmasına Dair Yönetmelik
Hazine Arazilerinin Kiralanmasına Dair Yönetmelik

Kira süresi sonunda, kiralanan alan kiracının talebi üzerine satış işlemi yapılarak alınabilir. 1 yıldan uzun süren irtifak hakkı, kira anlaşmade diğer senelerda yenileme olmaksızın hesaplama yapılır.

Hazine Arazisinin Eski Kiracısına Kiralanması

Şayet kiralanan arazinin kira süresi sona ermiş, fakat idare aracılığıyla arazi ile alakalı idari veya hukuki bir işlem söz konusu değilse, arazi tekrar 20 yılı geçmemek şartı ile eski kiracısına kiralanabilir. Burada, kiracının talebi esas alınmaktadır. Şayet kiracı süre bitmeden evvel yukarıdaki biçimde bir dilekçe hazırlar ve bu dilekçe ile Defterdarlık/Mal Müdürlüğü’ ne başvurusunu yaparsa, bu durumda anlaşma yenilenebilir ve ek süre verilebilir.

Yukarıda dile getirdiğimiz gibi tekrar yapılacak olan anlaşmade kiralama süresi maksimum 20 yıl olabilecektir. Lakin kira anlaşmalerine ortak alınması veya anlaşmalerin bir başkasına devredilmesi olabilecek olmayacaktır. Kira Gelir Vergisi Ödüyor musunuz? içeriğimizi inceleyebilir ve geniş bir şekilde bilgi alabilirsiniz.

Kiracılarda Aranan Şartlar Nelerdir?

Kiracılarda; köy-mahalle nüfusuna kayıtlı olma ve o köyde-mahallede ikamet etme, köy-mahalle nüfusuna kayıtlı olmamakla birlikte en az 3 yıl süreyle o köyde-mahallede ikamet etme şartı aranacak. Ayrıca köy-mahalle nüfusuna kayıtlı olan fakat o köyde-mahallede ikamet etmeyen topraksız yahut yeterli toprağı olmayan çiftçilere de kiraya verilecek.

Hangi Araziler Kiralanamaz?

Kiralanması olabilecek olmayan hazine arazileri Bakanlık aracılığıyla belirlenmiştir. 387 sayılı Tebliğ kapsamı içinde idare kayıtları esas alınarak kiralama işlemi yapılabilmektedir. Kiralama işlemi yapıldıktan sonra kapsam dışında bulunan arazilerin kiralanmasına karar verilmesi durumunda ise, hazırlanan anlaşma idare aracılığıyla yani tek taraflı olarak feshedilebilir. 

 • Kamusal faaliyetlerde kullanılacak olan taşınmazlar
 • Kıyı kanunu kapsamı içinde bulunan ve belirli amaçlar dışında kullanılması yasak olan alanlar
 • Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması Kanunu kapsamı içinde olup bakanlık aracılığıyla kiralanması uygun görülmeyen alanlar
 • Askeri yasak bölgeler
 • Orman Kanunu aracılığıyla sayılan kiralanmayacak alanlar
 • İbadet yerleri
 • Devletin tasarrufunda bulunan özel bölgeler
 • Belediye kanunu aracılığıyla tespit edilen ve belediyelerin tasarrufunda bulunan alanlar
 • Tarım ve Orman Bakanlığı’na tahsis edilmiş olan alanlar
 • Tarım ve Orman Bakanlığı’ na tahsis edilmiş olan alanlar
 • Sit alanı olan ve devlet aracılığıyla tasarruf altına alınmış olan alanlar
 • Maden kanunu kapsamı içinde arama yapılacak olan alanlar
 • Yer altı suları, kaynak suları
 • Hak sahiplerine devir yapılması fakat devir için bazı işlemlerin yapılması beklenen alanlar

Kira Tutarları Nasıl Hesaplanır?

Tarımsal amaçlı faaliyet göstermek amacı ile kiralanan hazine arazilerinde ilk yıl ödenecek olan kira tutarı, kira tespit komisyonları aracılığıyla hesaplanmaktadır. Komisyon aracılığıyla tespit edilen ecrimisil bedelin yarısı ilk yılki kira bedelini göstermektedir. Kira bedelleri peşin ödenebileceği gibi taksitlere de bölünebilir. Lakin burada değişik bir noktaya değinmek gerekiyor. Şayet ilk yıl kira bedelinin taksitle ödeneceği söylenirse bu durumda anlaşma imzalanmadan önce 1/5 tutarının ödenmesi gerekiyor. Kalan tutarın ise arazinin kiralandığı yıl içinde iki eşit taksitte veya tek taksitle ödenmesi kararlaştırılabilmektedir.

Kira Tutarları Nasıl Hesaplanır?
Kira Tutarları Nasıl Hesaplanır?

Yine aynı yıl içinde olmak kaydı ile 3 eşit taksitte de ödeme yapılabilir. Taksitli ödemenin tercih edilmesi durumunda kira tutarlarına faiz uygulanmayacaktır.

Hak Sahibinin Vefatı

Hazine arazisi kiralamak için başvuruda bulundunuz. Talebiniz kabul edildi ve hak sahibi oldunuz. Lakin araziyi kullanmaya ömrünüz vefa etmedi. Bu durumda hazineye ait tarım arazisi kiracılarının belirlenmesinde mirasçı veya murisler baz alınmaktadır. Hak sahibi olacak olan şahıs, hazine arazisini kullanacak olan mirasçıdır. Bu mirasçının hazine arazisini fiili olarak kullanması gerekmektedir.

Hak sahibi olmayan şahısların bu hazine arazilerini kullanması olabilecek değil. Yukarıda anlaşma devirlerinin olabilecek olmadığından söz ettik. Bu durumda kiralama hakkı da devredilmeyeceğinden dolayı mirasçılar dışında bu arazilerin farklı kimseler aracılığıyla kullanılması olabilecek olmayacaktır. Dönüm Başına Ödenen Tarla Parası Miktarlarını inceleyebilirsiniz.

Sözleşmenin Feshi Mümkün mü?

Yönetmelikte kira anlaşmalerini feshedilmesi olabilecek olup aşağıdaki şartlara bağlanmıştır. 

 • İdare gerekli gördüğü durumlarda tek taraflı anlaşma feshi talebinde bulunabilir.
 • Kira zamanının sona ermesi durumunda faaliyetlerin durdurulması gerekiyor.
 • Tarafların anlaşmaye uygun olarak hareket etmemesi durumunda anlaşma feshedilebilir.
 • Kiralanan alan amacı dışında kullanılırsa yine anlaşmanin feshi olabilecek olacaktır.

Geçen yıl Resmi Gazete’ de yayına giren tebliğ ile kira sürelerinin 20 yıla çıkarıldığı ifade edilmektedir. Yukarıdaki dilekçe ile başvurunuzu uygulayabilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=Ujgizi3PQRIVideo can’t be loaded because JavaScript is disabled: Hazine Arazisi Nasıl Kiralanır? Şartları Nelerdir? (https://www.youtube.com/watch?v=Ujgizi3PQRI)

1 Beğen

Film izle