Güç alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi alt komiteden geçti

Güç alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi alt komiteden geçti

Güç alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi alt komiteden geçti

Elektrik Piyasası Kanunu ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Sanayi, Ticaret, Güç, Alışılmış Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Alt Komitesinden geçti.

Alt kurul, AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş başkanlığında toplandı.

Toplantıda, imza sahibi olarak kelam alan AK Parti İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu, teklifle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Şatıroğlu’nun konuşmasının akabinde, ilgili kurum ve kuruluşların yanı sıra STK temsilcileri, teklife ait görüş ve tekliflerini lisana getirdi.

Kanun teklifi, hususlarının görüşülmesi ile benimsendi.

Teklifin 14. hususu üstünde verilen önergenin kabul edilmesiyle, kanun içerisindeki yenilenebilir güç kaynaklarından elektrik gücü üretenlerin yanı sıra lisanssız elektrik üretim faaliyetinde yer alanların da gereksinimlerinin üstünde ürettikleri elektrik gücünü dağıtım sistemine vermeleri halinde “I” sayılı cetveldeki fiyatlardan 10 yıl müddetle yararlanması olanağı getirildi.

Teklif, maden arama ve işletme ruhsatlarının verilmesi, birleştirilmesi, müddetlerinin uzatılması, zaman ve intikalleri ile etrafla ahenk bedeli iadelerine ait müracaatlar haricinde, vadesi geçmiş borç durumunu gösterir doküman aranılması zorunluluğunun kaldırılmasını öngörüyor.

BOTAŞ tarafından yapılacak her türlü tamamen doğalgaz alımının, Kamu İhale Kanunu’nun haricinde tutulmasını kapsayan teklif, TEİAŞ’ın irtibat ve sistem kullanım mutabakatlarında tertip edilen sistem kullanım ihlallerinin takibini yapmasını, ihlal durumu tespit edilen hukukî bireylere cezai kural ve öteki yaptırımları uygulamasını düzenliyor.

Teklif, MTA tarafından ihale edilen alanların satışlarına ait ihale bedellerinin taksitlendirilerek ödenebilmesini de içeriyor.

2 Beğen

Film izle