GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim

GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim

GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi Genel Şura Sonucu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Konsey Daveti
Genel Şura Tipi Inanılmaz Genel Konsey
Karar Tarihi 05.08.2020
Genel Konsey Tarihi 10.09.2020
Genel Şura Saati 10:00
GK’na Iştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.09.2020
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe MALTEPE
Adres Ofis Park Maltepe Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. No : 21 Kat:12 Maltepe/ İstanbul

Gündem Unsurları
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 – Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi.
3 – Şirket anasözleşmesinin “Şirketin Unvanı” başlıklı 2. Unsuruna ait Sermaye Piyasası Heyeti ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nden lüzumlu müsaadelerin alındığı tadil tasarısının Genel Kurul’ un onayına sunulması,
4 – Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Heyet Davet Dökümanları
EK: 1 GUNDEM DUYURUSU.pdf – Duyuru Metni
EK: 2 BILGILENDIRME DOKUMANI.pdf – Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 TADIL METNI.pdf – Temel Mukavele Tadil Metni

Genel Konsey Sonuçları
Genel Şura Yapıldı mı? Evet
Genel Konsey Sonuçları GEDİK YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ?NİN 10.09.2020 TARİHİNDE YAPILAN HARIKA GENEL ŞURA TOPLANTI TUTANAĞI
GEDİK YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ’nin harikulâde genel heyet toplantısı 10.09.2020 günü, saat 10:00 da, Ofis Park Maltepe Altayçeşme Mah.Çamlı Sok. No : 21 Kat: 12 Maltepe/ İstanbul, adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul Vilayet Müdürlüğü’nün 09.09.2020 tarih ve 57271578 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa Kendi’nin nezaretinde yapılmıştır.
Inanılmaz Genel Şura toplantısına ait davetin, toplantı günü, gündemi, yeri, saati ve vekaletname örneğini ihtiva edecek formda 12.08.2020 tarih ve 10136 sayılı T.Ticaret Sicil Gazetesi’nde, 05.08.2020 tarihinde KAP’ta, firmasımizin internet sitesi olan www.gedikyatirimholding.com adresinde ve 05.08.2020 tarihinde MKK nezdindeki elektronik genel konsey sisteminde duyuru edilerek mühleti içinde yapıldığı anlaşılmıştır.
Hazirun cetvelinin tetkikinden, firmasın toplam 30.000.000,00 TL.lik sermayesine tekabül eden 30.000.000 Adet hisseden 25.687.646,092 TL.lik sermayeye karşılık 25.687.646,092 adet pay vekaleten olmak üzere toplam 25.687.646,092 TL.lik sermayeye karşı 25.687.646,092 adet payın toplantıda temsil edildiği Böylece gerek kanun gerekse anasözleşmede öngörülen minimum toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.
Türk Ticaret Kanununun 1527. hususunun beşinci ve altıncı fıkraları yeterince elektronik genel konsey hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiş, toplantı elektronik ve fiziki ortamda birebir anda Idare Şurası Üyesi Murat Tanrıöver tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1-) Toplantı Lideri olarak Sayın Murat Tanrıöver’ ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Lideri, Oy Toplama Memuru olarak Sayın Murat Esen’i, Tutanak Yazmanı olarak Sayın Kadircan Karadut’u ve Elektronik Genel Konsey sistemindeki teknik süreçlerin yerine getirilmesi için Sayın Hasan Vidin’i belirleyerek Toplantı Başkanlığını oluşturdu.Toplantı Lideri kelam alarak elektronik ortamda toplantıya katılan olmadığını sözlerine ekledi
2-) Toplantı Başkanlığı’na Genel Konsey toplantı tutanağını imzalaması için yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
3-) Şirket temel mukavelesinin “Şirket Unvanı” başlıklı 2’nci hususunun, Sermaye Piyasası Heyeti’nin 23.07.2020 tarih ve E-29833736-110.03.03-7561 sayılı ön müsaadesi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 30.07.2020 tarih ve 56279941 sayılı müsaadesini alan tadil tasarısında da açıklandıği üzere aşağıdaki yeni hali ile değiştirilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.
YENİ BIÇIM
ŞİRKETİN UNVANI:
UNSUR 2- Şirketin ticaret unvanı “INVEO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ”‘dir. Bu temel kontratta kısaca “Şirket” olarak anılacaktır.
4-) Dilekler ve görüşlerde kelam alan olmadı, görüşülecek bunun yanısıra bir konu olmadığından toplantıya Ticaret Bakanlığı Temsilcisi nezaretinde saat 10.10 son verildi.

Genel Heyet Sonuç Dökümanları
EK: 1 TOPLANTI TUTANAGI.pdf – Tutanak
EK: 2 Hazirun Cetveli.pdf – Hazır yer alanlar Listesi

Ek Açıklamalar

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874519

BIST

1 Beğen

Film izle